Pro gradussaan kotimaisten päästökauppaprojektien lainsäädännöllistä viitekehystä tutkiva Eftimiya Salo sekä Nordic Offsetin perustajat Maija Saijonmaa sekä Antti Asumaa. Kuva Juha Arvid Helminen.
Kestävä kehitys

Hiilijalanjälki hallintaan

Käytännössä jokainen yritys synnyttää toiminnallaan jonkin verran päästöjä ilmakehään. Suomalaisyritys auttaa eri alojen toimijoita pienentämään hiilijalanjälkeään.

Teksti Joonas Ranta

Kiinnostus hiilijalanjäljen pienentämistä kohtaan sekä kuluttajien tiedostavuus ovat kasvussa. Lisäksi monet rahoittajat eivät sijoita aloihin, jotka perustuvat muun muassa fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Yrityksille hiilijalanjäljen hallinta ja kompensaatio ei ole monimutkainen prosessi.

–  Ensiksi laskemme yrityksen päästöt. Sen jälkeen identifioimme mahdolliset, taloudellisesti järkevät päästövähennystoimet, kertoo Nordic Offsetin perustajaosakas Maija Saijonmaa.

Kompensaatio on vakiintunut ja kustannustehokas työkalu päästöjen hallintaan. Siinä yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja aiheuttamiensa päästöjen verran. Suomalainen Nordic Offset on vuodesta 2008 etsinyt ja tarjonnut päästöjä vähentäviä projekteja, jotka täydentävät kansainvälistä päästökauppajärjestelmää.

Jokainen yritys voi hallita ympäristökuormitustaan. Nordic Offset on auttanut kompensaatiossa muun muassa Hesburgeria, joka on tehnyt paljon hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

–  Hiilijalanjäljen ohella puhumme myös yritysten hiilikädenjäljestä. Se tarkoittaa kaikkia ympäristön kannalta positiivisia toimia, Saijonmaa selventää. 

Hankkeita myös kotimaahan

Nordic Offsetin perustajat Antti Asumaa ja Saijonmaa puhuvat ilmastopartneruudesta. Siinä yritys saatetaan yhteen päästöjä vähentävien tai sitovien aktiviteettien kanssa 

Tyypillisesti päästövähennyshanke on sijainnut Suomen ulkopuolella, kuten vaikkapa metsänkasvatus Etiopiassa. Nordic Offset pyrkii lisäämään jatkossa myös kotimaisia kohteita. Mahdollinen toimi voisi olla esimerkiksi kotimaisen maatalouden hiilinielujen lisääminen.

–  Kun hanke on maantieteellisesti lähempänä, onnistuu muun muassa viestintä loppukuluttajille helpommin. Planeetan ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kohteen sijainnilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, Saijonmaa painottaa.

–  Kansainväliset vaatimukset päästöjen vähentämiselle eivät ole koskeneet kehittyviä maita samalla tavalla kuin läntisiä teollisuusmaita. Näin ilmaston kannalta laadukkaiden kohteiden ja hankkeiden löytäminen on kehittyvissä maissa edelleen kustannustehokkaampaa.

Voimaa verkostosta 

Nordic Offsetin verkoston laajuus on vaikuttava. Esimerkiksi kestävään rahoitustoimintaan erikoistuneen Finnfundin kanssa toimiessa erikoisasiantuntijuus löydettiin Saksasta. 

Yritys toimii vahvassa yhteistyössä suomalaisen tutkimusmaailman kanssa. Se vie yrityksiin toimivaksi havaittuja käytäntöjä, kuten LCA-pohjaisen (Life Cycle Assessment), koko tuotteen tai palvelun elinkaaren kattavan hiilijalanjäljenlaskennan mallin.

Nordic Offsetin välittämät päästövähennykset ovat Gold Standard -sertifioituja. Ympäristöjärjestö WWF:n aloitteesta luotu kansainvälisten päästökauppaprojektien standardi takaa, että syntyneet päästövähennykset on tarkastettu ulkopuolisen tahon toimesta ja tukevat kestävän kehityksen edistämistä kohdemaassa.

–  Varsinkin kotimainen, vapaaehtoinen päästökauppa sekä tuote- ja palvelukohtainen hiilijalanjäljen laskenta kaipaa lisää standardeja. Jälkimmäisessä EU tekee kehitystyötä koko ajan, Saijonmaa toteaa.

Saijonmaa uskoo tulevaisuuden tuovan uusia, sitovia kompensointimalleja eri ekosysteemipalveluihin, esimerkiksi luonnon biodiversiteetin osalta.

Tulevaisuuden hiilineutraali yhteiskunta voi perustua esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan, jossa ilmastopäästöjä hallinnoidaan kryptovaluutoilla.

–  Meidän näkemyksen mukaan jokaisen yrityksen pitää hyvittää kaikki toiminnasta aiheutuvat päästöt. Periaate on vähennä ensin – hyvitä sitten. 

 

You Might Also Like