Ohjaustangoissa kaupunginvaltuutettu ja Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell sekä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Kuva Aleksi Palmqvist.
Kestävä kehitys

Espoo kasvaa kestävästi

Euroopan kestävin kaupunki teki kehityksestä yhteistä: toiminta on avointa myös yhteistyökumppaneille.

Teksti: Content House

Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi todetussa Espoossa tehtaillaan tehokkaasti uutta.

– Espoo haluaa toimia avoimena ja aktiivisena kehittämisympäristönä, kertoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Yhteinen kehittäminen ja kokeileminen avaavat kaupungille uusia markkinoita ja parantavat tehokkaasti alueen kilpailykykyä. Espoon keskeisiin kehittämisalueisiin kuuluvat monen muun muuassa päästöttömät energiaratkaisut, rakentuvat raideratkaisut, liikenteen uudet palvelut, fiksujen alueratkaisujen kehittäminen sekä kierrätyksen ja jakamisen ratkaisut.

Uudet, innovatiiviset liikkumisen palvelut ovatkin merkittävässä roolissa Espoon yhteisöllisessä kehitystyössä.

Esimerkiksi hyvän palautteen saaneelle kaupunkipyöräkokeilulle haetaan toimivaa jatkoa.

– Edellytän kuitenkin, että Helsingin pyöräjärjestelmät ovat yhteensopivia, toteaa Mäkelä.

– Tavoitteena on kehittää jokaisen Espoossa kulkevan liikkumispalveluja, vahvistaa Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Sirpa Hertell.

Älykkään liikenteen kehittämiseen haetaan ratkaisuja erityisesti länsimetron varrelle, jossa liikkumispalvelut muuttuvat merkittävällä tavalla metron aloittaessa liikennöinnin. Matkaketjujen yhdistäminen, uudet yhteiskäyttöiset liikkumisratkaisut ja liikkumisen palvelut sujuvoittavat arkea.

Fiksumpi kaupunki yhteisvoimin

Espoo on kovaa vauhtia kasvamassa Smart & Clean -ratkaisujen edelläkävijäalueeksi. Voimakkaan kasvun ja menestyksen takana ovat päättäjien, asukkaiden ja yritysten yhteiset hartiavoimat.

– Kaupungin kannalta on keskeistä, että asukas- ja asiakaslähtöisiä kestäviä ratkaisuja kehitetään ja toteutetaan yhdessä. Hyvä yhteispeli asukkaiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa on edellytys onnistumiselle, Mäkelä toteaa.

Eri asiantuntijaosaamisen hyödyntäminen avaa mahdollisuuksia fiksun kaupungin rakentamiseksi. Sen myötä alueesta kehittyy myös parempi yrittämiseen.


Älykkäitä ratkaisuja liikkumiseen

Espoon liikenteen kehityshankkeet ulottuvat aina kaupunkipyöristä sähkö- ja robottibusseihin. Liikkuminen on yhä tehokkaampaa ja päästöttömämpää.

Satsaus kestävään kehitykseen sekä seudulliseen yhteistyöhön näkyy Espoon kaupungin liikenteen kehityshankkeissa aina kaupunkipyörien pilotista sähkö- ja robottibusseihin. Liikkumisesta tehdään seudullisen yhteistyön sekä paikallisen osaamisen keinoin aina helpompaa, puhtaampaa ja kustannustehokkaampaa.

Pyöräily on kerryttänyt valtavasti suosiotaan pääkaupunkiseudulla. Nyt työmatkat taittuvat polkien myös Espoossa, kun kokeilu HKL:n kanssa toi kaupunkiin 100 kaupunkipyörää sekä 10 kaupunkipyöräasemaa. Kehittämistyöhön ovat tervetulleita mukaan myös pyörien käyttäjät, paikalliset asukkaat ja yritykset.

Vuosi 2016 näki liikenteen seassa ensimmäiset pikaladattavat sähköbussit, joiden akku latautuu jopa 1,5 minuutissa. Lisäksi Espoossa on aloitettu robottibussien pilotointi. Robottibussi on yksi ratkaisu sujuvan liikkumisen haasteisiin.

– Robottibussit eivät riko liikennesääntöjä, summaa projektijohtaja Harri Santamala Metropoliasta. Mahdollisuus parantaa liikenneturvaa on autonomisen teknologian yksi tärkeimmistä eduista.

Automaatioteknologian kehitystyö avaa kaupunkiliikenteelle paljon mahdollisuuksia, joihin myös Espoossa ollaan tartuttu.

– Kun robottibussit saadaan kaupalliseen käyttöön, niillä on merkittävä vaikutus julkisen liikenteen toteuttamiseen ja toimintaan. Tavoitteena on tuottaa parempia palveluita edullisemmin.

Robottibussi on turvallinen ratkaisu liikenteeseen. Kuva Oscar Nissin. 


 Energia remonttiin yhteistyöllä

Ilmastonmuutos sekä globaali energian kysynnän kasvu ruokkivat tarvetta kestäville energiapalveluille. Espoo vastaa osaltaan haasteeseen.

Espoossa tavoitteena on remontoida energiatuotannon ilmastopäästöt murto-osaan nykyisestä.

-Tavoitteena on hiilivapaa kaukolämpö vuoteen 2030 mennessä, kertoo Smart & Clean -säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään investoimalla uusiin energiantuotantoratkaisuihin, joissa pyritään hyödyntämään hukkalämpövirtoja, bio- ja kierrätyspolttoaineita sekä mahdollisuuksien mukaan myös geotermistä energiaa. Mahdollistajana toimii Espoon laaja kaukolämpöverkko.

– Yhteistyöllä pyrimme merkittävään muutokseen espoolaisten energian tuotannossa, jakelussa ja käytössä, ilmoittaa Lundmark.

Energiayhteistyön ansiosta uusiutuvan energian osuus Espoon kaukolämmöstä on noussut jo muutamassa vuodessa lähes nollasta jopa 30 prosenttiin. Kehityksen odotetaan jatkuvan samankaltaisena.

Esimerkiksi yksistään geotermisellä lämmöllä on onnistuessaan mahdollista kattaa jopa puolet kaukolämmön tarpeesta Espoossa.

Geotermisen lämmön tuotanto on täysin polttoainevapaata, jolloin sen hyödyntämisellä vältetään ilmakehään päätyvät päästöt.

Yhteistyö ulottuu myös sähköisen liikenteen edistämiseen. Fortum on toteuttanut Espooseen sähköautojen latauspisteet. Yhteinen sopimus tukee julkisten latauspisteiden yleistymistä ja kartoittaa tulevaisuuden tarvetta.

Fortumin ja Espoon kaupungin välinen yhteistyö on osa Smart & Clean –hanketta, jonka tarkoituksena on luoda pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti merkittävä ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue.


Osallistu

Espoonkaupunkihaastaa yritykset, yhteisöt ja aktiivit kehittämisyhteistyöhön.

Lähetä kehitysehdotuksesi osoitteeseen kestava@espoo.fi. Posti ohjautuu kestävän kehityksen johtajalle Pasi Laitalalle ja tiimilleen.

 

Saatat myös pitää