Keräyspaperilla voi olla jopa kuusi elämää

Keräyspaperilla voi olla jopa kuusi elämää

newspool

Suomen Keräystuotteen asiamies Merja Helander korostaa, että Suomessa paperinkierrätys on kuluttajalle täysin maksutonta.

Keräyspaperilla voi olla jopa kuusi elämää

Paperin kierrätys sujuu suomalaisilta. Paperin kulutuksen vähentyessä on entistä tärkeämpää saada kaikki kiertoon kelpaava paperi uusiokäyttöön. Materiaalista on raaka-aineena jo pulaa.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Eeva Anundi

Paperin kierrätyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Paperia alettiin kerätä meillä jo 1940-luvulla, kun monista raaka-aineista oli puutetta sotien jälkeen. Metsäyhtiöt tarvitsivat keräyspaperia kartongin valmistukseen, ja kansalaisia kannustettiin keräyspuuhiin. Alkuun houkuttimena toimivat palkinnot, mutta vuosien myötä paperin kerääminen muuttui ammattimaiseksi, eikä palkkioita keräystavoitteen toteutumiseksi enää tarvittu. Tänä päivänä paperi on Suomessa parhaiten kierrätetty jätelaji, jota jokainen meistä kantaa keräyslaatikoihin lähes 50 kiloa vuodessa.

–  Paperin kerääminen muusta jätteestä erikseen on niin itsestään selvää, että se tulee jo äidinmaidossa. Paperin kierrätys on niin tuttua, että voisi sanoa meidän jokaisen olevan asiantuntija, naurahtaa paperin tuottajayhteisö Suomen Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helander.

Paperinkeräyksessä eletään muutoksen aikaa. Paperin kulutus on vähentynyt, kun esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiä on siirrytty lukemaan netistä. Vaikka Aasiassa paperin ja kartongin kulutus on  kasvussa, Suomessa on oltu viime vuosina noin viiden prosentin laskussa. Euroopan, USA:n ja Japanin paperin ja kartongin kysynnän odotetaan laskevan edelleen noin prosentin vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Keräyspaperin kysyntä ja tarjonta ovat harvoin olleet epätasapainossa kierrätyshistoriansa aikana. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa kysyntä ylittää reilusti tarjonnan ja teollisuus joutuu tuomaan raaka-ainetta ulkomailta. Kun kierrätettävää materiaalia on vähemmän, vähenee myös sen hyödyntäminen. Vähenevän keräyspaperimäärän varaan ei tehdä investointeja.

–  Paperinkeräys on kehittynyt meillä pitkien perinteiden, erilliskeräyksen ja tuottajavastuun ansiosta. Malli on ainutlaatuinen koko maailmassa. Hyvä kysyntä paperiteollisuuden raaka-aineena pitää keräyksen tehokkaana.

Keräyspaperi numeroina

  • Suomessa kulutetusta paperista 85 % päätyy kierrätykseen.
  • Vuoden 2017 aikana kuluttajilta kerättiin yhteensä 241 000 tonnia paperia.
  • Määrä vastaa 6694 rekkalastillista kierrätyspaperia.
  • Jokainen asukas heittää lähes 7 kg kierrätyskelpoista paperia sekajätteeseen.

Paperista on moneksi

Paperin kierrättäminen kannattaa, sillä keräyspaperi muuntuu moneksi. Paperimassaa käytetään teollisuudessa sanomalehtipaperin sekä pehmopaperin valmistukseen ja siitä tehdään myös materiaalia talojen lämpöeristykseen. Paperi on kiitollinen kierrätettävä, sillä sen kuidut soveltuvat muovattavaksi uudelleen tuotteiksi jopa kuusi kertaa.

Suomessa kulutetusta paperista päätyy kierrätykseen 85 prosenttia. Vaikka osuus on korkea, parantamisen varaa on edelleen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteiden koostumusta tutkinut HSY selvitti, että sekajätteistä suurin osa olisi ollut lajiteltavissa kierrätykseen. Paperiakin sekajätteen joukossa oli yli neljä prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen asukas heittää lähes seitsemän kiloa kierrätyskelpoista paperia sekajätteeseen. Sekajätteestä paperi päätyy energiahyötykäyttöön ja poistuu siten kierrosta.

Paperin kierrätys on moneen muuhun kotitalouden kierrätystoimeen verrattuna helppoa. Paperinkeräysastiaan voi laittaa lähes kaiken postinsa, sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret ja toimistopaperit. Sen sijaan keräyslaatikon peikkoja ovat ruskea pahvi, ruskeat paperipussit, paperitapetti ja lahjapaperit.

Helander muistuttaa, että kotitaloudet säästävät jätehuoltomaksuissa, kun paperit viedään keräysastioihin, sillä sieltä keräys on paperin tuottajien vastuulla ja kuluttajille maksutonta.

–  Sekajätteen joukossa ei tulisi olla paperia, joten kuluttajia voi kannustaa vielä tarkempaan lajitteluun. Paperin kierrätyksen tärkeydestä on syytä puhua edelleen.