Kasvua innovatiivisten kumppanuuksien avulla

Kasvua innovatiivisten kumppanuuksien avulla

newspool

Kasvua innovatiivisten kumppanuuksien avulla

Teksti Saara Hassinen  Kuva Kirsi Tuura

SOSIAALI- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee hehkutti Mediuutisten seminaarissa 12.10.2017, että 10 tai jopa 20 miljardin euron terveysteknologian vienti on mahdollinen, kun sote-markkina toimii vientiyritysten referenssimarkkinana. Hänen mukaansa sen jälkeen ei tarvitse murehtia, miten sote-kulut maksetaan.

Vuonna 2016 terveysteknologian tuotevienti oli 2,1 miljardia euroa ja kasvua edellisvuodesta lähes 10%. Vaikka valtaosa yritysten tuotannosta menee vientiin, yrityksillä on tarpeet kehittää ratkaisujaan Suomessa. Tämä tuo terveysteknologiaratkaisuja osaksi potilaan hoitoa sekä edistää yritysten kasvua ja vientiä sekä lisää samalla investointeja Suomeen.

SOTE-REFORMI avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, joille Suomi on ennen kaikkea referenssimarkkina vientiä varten. Juuri nyt on oikea hetki aloittaa yhteistyön rakentaminen uudelta pohjalta terveysalan kasvustrategian hengessä, jotta potilaatkin hyötyvät entistä paremmasta hoidosta. Mukaan yhteistyöhön tarvitaan kaikki sote-toimijat.

Palvelutuottajia rohkaisemme yhteiskehittämiseen sekä huomiomaan teknologian käytön tuomat hyödyt. Yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa. Yhteys potilaaseen ja potilaan tarpeisiin on yhteistyön perusta. Näin saadaan parempia hoitokokemuksia, hoidon vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Myös sairaaloiden tulee koota resurssit ja toimintamallit yhteistyön aikaansaamiseksi. Yhteistyöstä on jo hyviä alkuja, kuten HUS:in CleverHealth Network, mutta silläkään ei ratkaista perusongelmaa resurssien puutteesta.

Erityisen hankalaa referenssitiedon hankinta on pienille yrityksille ja moni pieni yritys on jo päätynyt Ruotsiin tai Tanskaan. Nyt onkin kiire saada toimiva Testbed-toiminta käyntiin myös Suomessa. HUS Testbed ja OuluHealth Labs ovat pisimmällä.

JUURI NYT ON oikea hetki aloittaa yhteistyön rakentaminen uudelta pohjalta terveysalan kasvustrategian hengessä, jotta potilaatkin hyötyvät entistä paremmasta hoidosta.

HANKINTALAKI antaa hyvän pohjan uudistaa hankintoja, jotka ovat pilotoinnin ja yhteiskehittämisen lisäksi tärkeä osa referenssimarkkinaa. Uskaliaimmat ovat jo aloittaneetkin uuden hankintalain mahdollisuuksien hyödyntämisen. Muilta odotamme samaa, myös innovatiivisten julkisten hankintojen osalta.

Julkiset TKI-rahoituksen leikkaukset ovat viime vuosina heikentäneet kaikkien osapuolten osallistumismahdollisuuksia. Rahoitus tulisi palauttaa vähintään leikkauksia edeltävälle tasolle, jotta huimat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää.

Yhteistyöllä ongelmat voidaan ratkaista. Yhdessä luotuja innovatiivisia ratkaisuja voidaan sen jälkeen viedä myös maailmalle.

Kirjoittaja on HealthTech Finlandin toimitusjohtaja