Kasvua asiakkaiden kanssa

Kasvua asiakkaiden kanssa

Globaalissa kilpailussa menestyy oikealla osaamisella ja investoimalla tulevaisuuteen, uskoo täyden palvelun satama-operaattori Euroports Finland. Jatkuva prosessien kehittäminen ohjaa kohti hallittua kasvua. 

Teksti Euroports Finland

Euroports Finlandin yksiköt Raumalla ja Pietarsaaressa panostavat liikennevolyymien kasvuun asiakkaitaan kuunnellen. Tavoite on selkeä: kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa ja tuottaa jatkuvasti lisäarvoa nykyisille ja uusille asiakkaille koko logistiikkaketjussa.

– Viiden vuoden liiketoimintasuunnitelmamme ja siihen liittyvät investoinnit perustuvat hallitulle kasvulle. Olemme määrittäneet tavoitteiden toteutumiseksi neljä pääprosessia, jotka ovat työturvallisuuden jatkuva parantaminen,

liikevaihdon kasvu, tuottavuus sekä henkilöstön osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseksi, linjaa toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

Investoi ja kehity 

Euroports Finlandin liiketoimintasuunnitelman mukaiseen kasvutavoitteeseen ovat sitoutuneet myös sidosryhmät, Rauman Satama Oy, Pietarsaaren Satama Oy sekä Rauman ja Pietarsaaren kaupungit. Yhdessä sidosryhmät ovat mahdollistaneet historiallisen suuret investoinnit, jotka ovat pääosin valmiita.

Pietarsaaressa valmistui vuonna 2017 väylän syvennys 11 metriin sekä raideosuuden sähköistäminen. Lisäksi Euroports Pietarsaari on investoinut viime vuonna valmistuneeseen varastohalliin ja päivittänyt konekantaansa.

 

 Historian suurin investointi, STS-nosturi, etenee aikataulussa.

 

 

Rauman Satama Oy:n ja Liikenneviraston suuret investoinnit, konttilaiturin pidentäminen jopa yli 500 metriin, konttialueen kaksinkertaistaminen, väylän syventäminen 12 metriin sekä Euroports Rauman varastokenttien laajennus, ovat valmiina vastaamaan jatkuvasti kasvaviin liikennevolyymeihin.

Euroports Rauman historian suurin investointi, STS-nosturi, etenee aikataulussa ja mahdollistaa suurempien laivojen käsittelyn Raumalla. STS-nosturin laivaus tapahtui viikon 10-11 aikana. Käyttöönoton testaus toteutetaan kevään aikana, ja käytössä se on tänä kesänä.

Konttiliikenne kasvussa

Euroports Rauma panostaa vahvasti konttiliikennevolyymien kasvuun nykyisiä ja uusia asiakkaitaan kuunnellen. Vuonna 2017 Raumalla käsiteltiin noin 280 000 konttiyksikköä, mikä oli lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Konttihuolinnan päällikkö Laura Yliniemi on tyytyväinen kasvuun, mutta tavoitteet ovat korkeammalla.

– Investoinnit on tehty juuri oikeaan aikaan. Voimme todella sanoa asiakkaillemme, että olemme valmiita kasvuun. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme voidaksemme palvella asiakkaita entistäkin tehokkaammin, Yliniemi sanoo.

Hallittu kuljetusketju 

Euroports Finland on panostanut sahatavaran hallittuun kuljetusketjuun varmistamalla investoinnein, että kontitettava sahatavara on sisätiloissa kautta koko logistiikkaketjun. Tavoitteena on, että sahatavarapakettien kunto on laadullisesti erinomaisella tasolla tehtaalta aina loppuasiakkaalle maailmalla asti.

Pietarsaaressa on investoitu viime vuonna uuteen varastohalliin ja konekantaa on uusittu vastamaan yhä kasvaviin laivakokoihin. Raumalla valmistui reilu vuosi sitten uusi varastohalli, jonka yhteydessä otettiin käyttöön load plate -asema. Load plate -asema saa viereensä tänä syksynä saman kokoisen uuden varastohallin, joka kaksinkertaistaa sahatavaran varastotilat.

– Nämä poikkeuksellisen mittavat investointimme Raumalla ja Pietarsaaressa valmistuivat aikataulun mukaisesti talouden noususuhdanteeseen. Raumalla konttivolyymit kasvoivat viime vuonna lähes kymmenen prosenttia ja sahatavaran vienti lähes kolmekymmentä prosenttia. Olemme valmiita palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaita entistäkin tehokkaammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin, iloitsee Lehtinen.

Euroports Finland Oy
  •  Luotettava merilogistiikan kumppani tarjoaa kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut.
  • Työllistää Raumalla ja Pietarsaaressa tällä hetkellä noin 600 henkilöä.
  • Kuuluu Euroports-konserniin, jonka palveluksessa on yli 2 500 henkilöä eri puolilla maailmaa.