Kantaverkko toimii alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle

Kantaverkko toimii alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle

High Res Fingrid--13

Fingridillä uskotaan, että tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainottaminen voidaan tehdä nykyistä markkinaehtoisemmin, hajautetummin ja kuluttajaa hyödyttäen.

Kuntaverkko toimii alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle

Energiamurros näkyy yhä enemmän ihmisten arjessa. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid torjuu osaltaan ilmastonmuutosta rakentamalla tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Teksti ja kuva Fingrid

Yhteiskunnan sähköistäminen ja sähköjärjestelmän muuttaminen puhtaammaksi ovat keskeisiä elementtejä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Energiamurroksen eteenpäin vieminen edellyttää, että sähköjärjestelmän alustat, eli siirto- ja jakeluverkot ovat hyvässä kunnossa ja valmiita siirtämään sähköä luotettavasti käyttäjien tarpeisiin myös uudessa toimintaympäristössä. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on huolehtia kantaverkosta ja kehittää sitä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

–  Olemme investoineet jo monen vuoden ajan kantaverkon kehittämiseen, jotta puhdas energia saadaan niin kuluttajien kuin teollisuudenkin ulottuville. Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen välisen uuden siirtoyhteyden suunnittelu on alkanut. Olemme myös valmistautuneet aloittamaan Metsälinja-hankkeen, joka tulee lisäämään merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä sähkönsiirtoa. Molemmilla yhteyksillä mahdollistamme energian sujuvan siirron tulevaisuudessa. Tehtäväämme kuuluu myös sähköjärjestelmän valvonta sekä operointi joka hetki siten, että yhteiskunta voi jatkossakin luottaa varmaan sähkön saantiin, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Käyttäjästä tulee tuottaja

Tulevaisuudessa puhtaan sähköjärjestelmän perustan muodostavat ydinvoima, vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima. Ydinvoimalla tuotetaan puhdasta perusvoimaa, vesivoima tarjoaa tärkeitä säätöominaisuuksia ja tuulivoimasta on tullut teollista liiketoimintaa.

Yhä useammasta sähkönkäyttäjästä tulee puolestaan sähkön tuottajia, kun esimerkiksi aurinkopaneeleita ilmestyy enemmän niin liikekiinteistöjen, pientalojen kuin mökkienkin katoille. Yhteiskunnan sähköistyminen vähentää myös osaltaan liikenteen ja lämmityksen päästöjä.

SÄHKÖISTYMINEN vähentää myös niin lämmityksen kuin liikenteenkin päästöjä.

Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä tuotannon joustavuus on nykyistä vähäisempää. Sähköä tuotetaan aiempaa hajautetummin ja tuotetut määrät sekä tuotantoajankohdat riippuvat sääoloista.

–  Sähköjärjestelmä tarvitseekin niin sanotun versiopäivityksen, jotta se kykenee tasapainottamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen myös tulevaisuudessa. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä markkinatoimijoiden, viranomaisten sekä poliittisten päättäjien kanssa puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän edistämiseksi, Ruusunen lisää.

Kantaverkko 90 vuotta

Fingridille on Ruususen mukaan annettu keskeinen rooli sähköllä toimivassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhtiö edistää osaltaan suomalaisten hyvinvointia ja Suomen kilpailukykyä turvaamalla yhteiskunnalle varmaa sähköä, edistämällä sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa ja siirtämällä sähköä edullisesti sähkön käyttäjille. Sähkö on jokaisen arjessa itsestäänselvyys, joka muuttuu välttämättömäksi hetkellä, jolloin sitä ei olekaan saatavilla.

Vuonna 2019 vietetään myös Suomen kantaverkon juhlavuotta, kun maan ensimmäisen Rautarouva-nimellä tunnetun voimajohtolinjan käyttöönotosta on kulunut  tasan 90 vuotta. Viimeistäkin osaa alun perin Imatran ja Turun välille rakennetusta vanhasta linjasta ollaan uusimassa Hikiän ja Orimattilan välisellä linjalla, joka valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Uusittu voimajohtolinja on saanut perinteitä kunnioittaen nimekseen Rautarouva II.

–  Kantaverkko on nykyisin hyvässä kunnossa, mutta meidän on silti katsottava maailmaa avoimin silmin ja kyettävä ennakoimaan myös tulevaisuuden siirtotarpeita. Fingridiltä odotetaan aktiivista panosta energiamurroksessa tulevaisuuden puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana. Lupaamme osallistua tähän tärkeään työhön täydellä sydämellä, Ruusunen päättää.