Kannustimet tuovat ytyä liiketoimintaan 

Kannustimet tuovat ytyä liiketoimintaan 

Yksi parhaita moottoreita yrityksen hyvään tulokseen on tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Ryhmäeläkevakuutus motivoi ja kannustaa. 

Teksti Outi Rantala

Ryhmäeläkevakuutus on tehokas palkitsemismalli, jolla yritykset voivat ohjata toimintaa asettamiensa tavoitteiden suuntaan.

– Sitoutunut henkilöstö vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Palkitsemista kannattaa ajatella pidemmällä aikavälillä ja sitoa se yrityksen strategiaan ja kasvutavoitteisiin, Henki-Fennian myynti- ja markkinointijohtaja Kari Wilen sanoo.

Vakuutus on hyvä vaihtoehto palkitsemismalliksi. Yrityksen vuosittaiset vakuutusmaksut ovat edullisempia kuin rahabonukset.

– Tästä ei saa tehdä mitään maksuautomaattia. Ryhmäeläkevakuutus kannattaa sitoa esimerkiksi tuloksen parantamiseen, liikevaihdon kasvuun tai muuhun konkreettiseen säännöllisesti seurattavaan mittariin, joka määrittää ryhmäeläkevakuutusta kerryttävän summan.

Ryhmäeläkevakuutukseen voidaan liittää rajoitettu vapaakirjaoikeus, jolloin työntekijäkohtainen säästösumma on nostettavissa aikaisintaan tietyn määräajan kuluttua. Tällä voidaan ohjata työntekijöiden pysyvyyttä yrityksessä.

– Ryhmäeläkevakuutus toimii hyvänä sitouttajana. Strategiaan voi olla kirjattuna, että yrityksen toiminnan turvaamiseksi tietyt avainhenkilöt halutaan pitää esimerkiksi yrityskaupan tai fuusion yhteydessä määrätyn ajan.

Etuna kustannustehokkuus

Ensisijaisena tavoitteena on pitää raha tallessa eläkeikään saakka ja sitouttaa työntekijä yritykseen. Jos työntekijä kuitenkin vaihtaa työpaikkaa, vapaakirjaoikeus määrittää, mitä säästösummalle tapahtuu.

– Jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa määräajan jälkeen, hän saa kertyneen summan mukaansa odottamaan eläkepäiviä. Jos työntekijä lähtee aiemmin, hänen osuutensa voidaan jakaa jäljelle jäävien työntekijöiden osuuksiin tai yritys voi käyttää sen rekrytointiin.

Ryhmäeläkevakuutuksen etuna on sen kustannustehokkuus. Palkitseminen on sen saajalle verovapaata eläkkeen nostamiseen saakka.

– Maksut ovat vähennyskelpoisia kirjanpidossa. Jos verrataan rahabonukseen, niin ryhmäeläkevakuutuksen sijoitettu raha menee kokonaisuudessaan palkitsemiseen ilman sosiaalikuluja. Saaja joutuu monesti maksamaan bonuksesta puolet veroa tulorajan ylittyessä.

 

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on monella alalla erittäin kova.

 

 

Työnantajakuva vahvistuu

Ryhmäeläkevakuutus toimii siis mainiosti osana yrityksen kannusteita. Wilen muistuttaa, että tällä hetkellä työelämässä olevat ovat yhä kiinnostuneempia hyvinvoinnistaan eläkeikäisenä.

– Vanhuudenturva alkaa kiinnostaa ihmisiä viimeistään neljänkympin paremmalla puolella. Eläkeikään tullessaan moni joutuu kantamaan vastuuta esimerkiksi tervey-denhoidon kuluistaan.

Työnantaja voi tukea työntekijöidensä vanhuuteen varautumista aidosti ryhmäeläkevakuutuksella ja vahvistaa asemaansa työnantajamarkkinoilla. Tämä voi olla yritykselle arvokas kilpailuetu.

Yritysten kannattaa pitää ääntä näistä ratkaisuista työmarkkinoilla. Kun kilpailu hyvistä työntekijöistä käy kovana, ryhmäeläkevakuutus houkuttelee parhaat työntekijät henkilöstöstä huolehtivaan yritykseen, Wilen kiteyttää.