Kaikki voimat tukemaan Suomen talouskasvua

Kaikki voimat tukemaan Suomen talouskasvua

newspool

Kaikki voimat tukemaan Suomen talouskasvua

Teksti Jorma Turunen  Kuva Jarkko Mikkonen

SUOMELLA MENEE pitkästä aikaa hieman paremmin: yritysten liikevaihdot kasvavat ja vienti on alkanut vetää syvän laman jälkeen.

Teknologia-alan yritysten kiinteät investoinnit saattavat tänä vuonna saavuttaa lamaa edeltäneen tason. Kiinteillä investoinneilla lisätään tuottavuutta, joka parantaa kannattavuutta ja saattaa tuoda myös uutta liikevaihtoa, jos kysyntää vain riittää.

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneissa ei sen sijaan näy merkkejä kasvusta. Tämä on huolestuttava uutinen. Yksinkertaistaen sanottuna yksittäinen vientiyritys vie nyt sitä samaa kuin ennenkin, vain isommalla volyymillä. Uusia tuotteita ja palveluita ei kehitetä riittävällä tahdilla asiakkaiden uusimpiin tarpeisiin.

ERITYISOSAAMISELLA pärjää isoilla päämarkkinoilla, jossa isot globaalit kilpailijat eivät ole vielä oivaltaneet pieniä, isojen markkinoiden kyljessä kasvavia osamarkkinoita.

YRITYSTEN KYKY investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen on heikentynyt merkittävästi vuodesta 2008 jatkuneen syvän laman aikana. Nyt alkanut talouskasvu ja käynnissä oleva teollinen murros – uudet digitaaliset liiketoiminnot, tuotteet ja palvelut sekä koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen – vaativat kuitenkin yrityksiltä mittavia tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja, ja heti.

Samaan aikaan kun yritysten tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat hälyttävän alhaisella tasolla, on valtio pienentänyt yrityksille suunnattua tki-rahoitusta merkittävästi. Olemme putoamassa peränpitäjiksi teollisuusmaiden joukossa. Toivottavasti tämä huolestuttaa myös muita kuin alan etujärjestöä.

Suomalaisilla menestyvillä vientiyrityksillä on teknologiaan perustuvaa korkean tason erityisosaamista muun muassa meri- ja terveysteknologiassa, ohjelmistoalalla, peliteollisuudessa ja pitkälle robotisoiduissa konepajoissa.

Erityisosaamisella pärjää isoilla päämarkkinoilla, jossa isot globaalit kilpailijat eivät ole vielä oivaltaneet pieniä, isojen markkinoiden kyljessä kasvavia osamarkkinoita. Avain tässä on asiakkaan tarpeen syvällinen ymmärtäminen, joka on suomalaisilla menestyvillä vientiyrityksillä erinomaisella tasolla.

LÄHESKÄÄN kaikki yritykset eivät vielä ole päässeet kiinni menestykseen: itse asiassa vielä viime vuonna viidennes teknologiateollisuuden yrityksistä teki tappiota ja jopa puolet oli vain heikosti kannattavia. Tämä tarkoittaa, että alkaneesta talouskasvusta huolimatta olemme vielä takamatkalla tärkeimpiin kilpailijamaihimme nähden.

Talouskasvu on vihdoinkin alkanut myös Suomessa. Nyt meidän kaikkien on tehtävä töitä sen eteen, että kasvu myös jatkuu ja mielellään vielä vahvempana. Se on Suomen etu.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja