Juomapakkausten kierrätys toimii yhteispelillä

Juomapakkausten kierrätys toimii yhteispelillä

Suomalaiset ovat maailman parhaita juomapakkausten palauttajia. Hyvän tuloksen tekemiseen tarvitaan sekä kuluttajien myönteistä suhtautumista että Palpan tehokasta palautusjärjestelmää. 

Teksti Timo Hämäläinen

Suomalaiset palauttavat vuosittain noin 1,7 miljardia pantillista juomapakkausta. Suurin osa pakkauksista on alumiinitölkkejä. 

– Vuosittain palautettavat tölkit peittäisivät valtatien Helsingistä Kittilään, Palpan toimitusjohtaja Pasi Nurminen kertoo. 

Alumiinitölkkien lisäksi Palpa pitää huolen lasipullojen ja PET-muovipullojen kierrätyksestä. Kaikkien kolmen juomapakkaustyypin yhteenlaskettu kierrätysaste nousee jopa yli 93 prosenttiin. 

– Suomalaiset ovat tottuneet juomapakkausten palauttamiseen. Meillä on siinä vuosikymmenten pituinen perinne. Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti kierrättämiseen, johtaja Tommi Vihavainen toteaa. 

Juomapakkausten palauttamisesta on tehty helppoa. Kuluttajat voivat jättää juomapakkauksia noin 4 500 vähittäiskaupan pisteisiin. Palautusautomaatit sijoittuvat kauppojen ja kauppakeskusten yhteyteen niin, että pakkaukset voi palauttaa vaivattomasti muun asioinnin yhteydessä. 

Lisäksi Palpa kerää hotelleista, ravinto-loista, kahviloista sekä toimistoista kertyvät pantilliset juomapakkaukset. 

Kustannukset kuriin 

Juomapakkausten palautusjärjestelmä on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Oleellisena osana on se, että pakkaukset suunnitellaan mahdollisimman hyvin kierrätettäviksi. 

– Kiertotalous pitää huomioida palveluketjun kaikissa vaiheissa, Nurminen sanoo. 

Palpa on laatinut yhdessä kierrätyslaitosten ja pakkausten valmistajien kanssa normit, jotka pakkausten pitää täyttää päästäkseen palautusjärjestelmään. Esimerkiksi muovipullojen materiaaliksi hyväksytään vain PET-muovi. Kerätty materiaali on elintarvikekelpoista, eli hyvin korkealaatuista. 

– Vaatimukset koskevat materiaalin lisäksi mittoja ja merkintöjä. Normien avulla varmistamme, että palautusjärjestelmä toimii tehokkaasti kaikkien osapuolien kannalta. 

Automatisoitu järjestelmä 

Tehokkuuden maksimoimiseksi ja kustannusten minimoimiseksi palautusjärjestelmä on automatisoitu kaikissa niissä vaiheissa, joissa se on järkevää. Järjestelmä perustuu pakkausten viivakoodin ja mittojen tunnistamiseen palautusautomaatilla. Sen perusteella kuluttaja saa panttimaksun, materiaalit voidaan kierrättää oikealla tavalla ja järjestelmän kustannukset saadaan jaettua jäsenten kesken oikein. 

– Kierrätyksen merkittävimmät kustannukset syntyvät logistiikasta ja pakkausten käsittelystä, joten niiden kehittämiseen kiinnitetään paljon huomiota. Tölkkien ja muovipullojen rutistaminen litteäksi ennen kuljetuksia on yksi keino leikata kustannuksia. 

Palpa kierrättää
  •  Suomen palautuspakkaus Oy on voittoa tavoittelematon yritys, jonka omistavat kauppa ja juomateollisuus. 
  •  Palpa ei omista palautusjärjestelmän laitteita, vaan hallinnoi järjestelmää ja toimijoiden muodostamaa verkostoa. 
  •  Juomapakkausten kierrätyksestä koituvat kustannukset katetaan jäseniltä perittävillä kierrätysmaksuilla. 
  •  Suuri osa materiaalista päätyy takaisin juomateollisuuden käyttöön uusina juomapakkauksina.