Jätteen energia hyötykäyttöön

Jätteen energia hyötykäyttöön

Kaupunkien ja teollisuuden synnyttämä jätemäärä on suuri haaste maapallolle. Tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan juhliva raumalainen BMH Technology on vahvasti mukana ilmastotalkoissa.

Teksti Joonas Ranta

Maailman kasvavat kaupungit ja teollisuuden toimijat tarvitsevat konkreettisia vastauksia kasvavien jäteongelmiensa selättämiseen sekä ilmaston kuormituksen vähentämiseen. Suomalainen BMH Technology vastaa haasteeseen toimittamalla maailmalle kierrätyspolttoainetta valmistavia TYRANNOSAURUS®-laitoksia ja kiinteän puupohjaisen biopolttoaineen käsittelyjärjestelmiä.

–  Biomassapuolelta meillä on usean vuosikymmenen kokemus, mutta 2000-luvun alussa aloimme panostaa myös jäteperäisiin clean-
tech-ratkaisuihin, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita. Takaisin ei ole katsottu, toteaa BMH Technologyn toimitusjohtaja Mikko Osara.

Yritys työllistää tällä hetkellä lähes 160 ihmistä neljässä eri maassa. Suomessa henkilöstöä työskentelee Raumalla, Porissa ja Tampereella. Puolan, Kiinan ja Ruotsin tytäryhtiöt tukevat toimintaa ulkomailla.

Kaupunkien synnyttämän jätteen käsittelyyn tarkoitetuille ratkaisuille on kysyntää kehittyvillä markkinoilla. BMH Technology toimittaa laitoksiaan globaalisti. Esimerkiksi Taiwaniin rakennetaan parhaillaan maan ensimmäistä suuren mittakaavan kierrätyspolttoainelaitosta ja Espanjaan tulevalle voimalaitokselle maailman suurinta metsäperäisen biopolttoaineen murskauslaitosta sekä polttoaineenkäsittelyjärjestelmää.

Yrityksen asiakaskunta toimii jätehuollossa, energiantuotannossa ja prosessiteollisuudessa, joille kestävät ratkaisut ovat toiminnan elin-
ehto. Tyypillinen laitos jalostaa yli 200 000 ihmisen vuotuisen sekajätteen kierrätyspolttoaineeksi.

–  BMH Technologyn tarjoamien ratkaisujen tuottamat säästöt hiilidioksidipäästöissä vuodesta 1980 tähän päivään vastaavat noin 182 miljoonaa lentomatkaa maailman ympäri, Osara hahmottaa.

Hirmuliskon voimalla

TYRANNOSAURUS® haukkaa palasen jätesaalistaan. Kyse ei ole kuitenkaan hirmuliskoelokuvan kohtauksesta, vaan BMH Technologyn murskaimesta. Maailmalla tuotantolinjoja on tällä hetkellä jo yli 70. 

Osara hahmottaa lopputuotetta käyntikortillaan. Suurin piirtein sen kokoisia, SRF-kierrätyspolttoaineena käytettäviä paloja BMH Technologyn TYRANNOSAURUS®-laitokset tuottavat. SRF on EU:n standardoima kierrätyspolttoaine, jolla on esimerkiksi hiileen verrattuna hyvä lämpöarvo, mutta merkittävästi pienemmät hiilidioksidipäästöt.

TYRANNOSAURUS®-murskain on teollisen mittakaavan kone, joka käsittelee kaikenlaista jätettä. Laite erottelee jätteestä uusiokäyttöön muun muassa arvokkaat kierrätettävät komponentit, kuten alumiinin ja muut metallit. Laitoksiin voi yhdistää myös muovin erottelun.

–  Yksittäisen koneen sijaan TYRANNOSAURUS® on automaattisesti toimiva, kokonaisvaltainen laitosratkaisu asiakkaillemme. Automaatio minimoi työvoiman tarpeen materiaalin erittelyvaiheessa sekä parantaa myös työturvallisuutta.

Biomassalla vahva jalansija

BMH Technology on toimittanut materiaalinkäsittelyjärjestelmiä jo yli 60 vuoden ajan. Suomessa yhtiön kädenjälkeä näkee esimerkiksi Vantaan Energian Martinlaakson sekä rakenteilla olevan Fortumin Espoon Kivenlahden voimalaitosten polttoaineenkäsittelyjärjestelmissä. Yritys on myös toimittanut Helenille teollisuuden synnyttämästä sahanpurusta tehtävien puupellettien polttamisen mahdollistavan laitteiston.

BMH Technologyn Espanjan Galiciassa rakenteilla oleva metsäperäinen biopolttoaineen murskauslaitos on suurin lajissaan. Valmistuttuaan se käsittelee vuodessa 550 000 tonnia metsäpohjaista polttoainetta, kuten oksia, risuja, kantoja ja tukkeja. Uudet energialähteet ratkaiseva osa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

–  Globaalit haasteet vaativat jatkuvasti uusia ratkaisuja. Biomassan ja jätteen hyötykäyttö on avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi, Osara kiteyttää. 

 

Mikko Osara aloitti BMH:n toimitusjohtajana viime vuoden heinäkuussa. Kuva Pekka Leino.