Ilmastoahdistus muutosvoimaksi

Ilmastoahdistus muutosvoimaksi

logggg

Ilmastoahdistus muutosvoimaksi

Teksti Sirpa Juutinen  Kuva Jarkko Mikkonen

ILMASTOHUOLI on käsin kosketeltavaa. Siitä kertovat lakkoilevat koululaiset, ruotsalaisen lukiolaisen Greta Thunbergin vakavat kasvot samoin kuin eduskuntavaalien alla yli kymmenentuhannen osallistujan ilmastomielenosoitus. Joillakin ahdistus kanavoituu omassa arjessa vähähiilisempiin kulutusvalintoihin, kun taas toisissa nousee vastarinta: Mitä voi yksi suomalainen tehdä näin valtavan ongelman äärellä? Aloittakoot ne, jotka eniten ovat saastuttaneet, kiinalaiset, jenkit ja intialaiset. Entä Saksan ja Puolan hiilivoimalat, eikö ne pitäisi ensin sulkea?

YMMÄRRETTÄVÄÄ puhetta, mutta mielestäni ajatuskulku ei kuitenkaan oikeuta päätelmään, ettei Suomen ja suomalaisten tarvitse tehdä mitään. Suomen Ympäristökeskus kertoi 8.4.2019 tiedotteessaan, että Suomen kulutusperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä kotitalouksien kulutuksen osuus on 66 prosenttia. Lisäksi tiedotteessa todettiin, että kotitalouksien kulutus myös syö teknologisen kehityksen hyödyt. Vaikka Suomi ei yksin pysty ratkaisemaan koko ilmakehän laajuista ongelmaa, meillä on kuitenkin oma osuutemme hoidettavana.

ENSIKSIKIN on hyvä tunnistaa oma hiilijalanjälki sekä ottaa siitä vastuu. Eivät ainoastaan koululaiset, vaan monet muutkin ovat syvästi huolissaan ilmastonmuutoksen etenemisestä. Omalla toiminnalla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme, mutta ehkä myös antaa tulevaisuudentoivoa lapsillemme, kun he havaitsevat tekomme.

KOSKA VOIMME, meidän myös kannattaa tehdä parempia valintoja. Samalla saatamme tulla tukeneeksi sellaisen tuotekehityksen syntymistä, jolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta maailmanlaajuisilla markkinoilla.

TOISEKSI ilman kuluttajien valintojen muutoksia ei synny markkinoita vastuullisemmin valmistetuille tuotteille. Vähähiilisiä vaihtoehtoja ilmestyy kauppojen valikoimiin sitä varmemmin, mitä selkeämmän signaalin annamme omilla valinnoillamme markkinoille.

KOLMANNEKSI tarvitsemme ennustettavuutta tuleville vuosille, jotta tuottajien kannattaa tehdä investoinnit vähähiilisempään tuotantoon. Tähän tarvitaan poliitikkojen toimia sekä Suomen että EU:n tasolla yhdessä muiden toimijoiden kanssa globaalin yhteisymmärryksen syntymiseksi. Poliitikot puolestaan tarvitsevat toimilleen äänestäjien tuen.

EI NYT HAUDATA päätä pensaaseen ja toivota, että ilmastonmuutoksen uhka jotenkin väistyy ilman, että se koskettaa meitä suomalaisia. Koska me voimme, meidän myös kannattaa tehdä parempia valintoja. Samalla saatamme tulla tukeneeksi sellaisen tuotekehityksen syntymistä, jolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ilmastoahdistus voi lamaannuttaa, mutta se voi myös toimia polttoaineena muutokselle ja uusille innovaatioille.

Kirjoittaja on PwC:n Sustainability & Climate Change Partner