Ikä ei saa estää uuden oppimista

Ikä ei saa estää uuden oppimista

Markkinointi-instituutti saavutti ensimmäisen sijan tunnettuudessa ja palvelutarjonnassa Taloustutkimus Oy:n TEP 2018 -tutkimuksessa. Kuvassa toimitusjohtaja Toni Berkowits.

Ikä ei saa estää uuden oppimista

Suomen tunnetuimman koulutusalan yrityksen toimitusjohtajan mielestä on vahingollista sekä yksilöille että koko suomalaiselle työelämälle, että annamme iän rajoittaa meitä. Olisiko ikään liittyvien asenteiden jo syytä muuttua?

Teksti Liina Hurri  Kuva Markkinointi-instituutti

Ikään liittyvät asenteet ja ennakkoluulot estävät suomalaista työelämää kehittymästä, Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits toteaa.

Markkinointi-instituutin palveluiden kautta rakennetaan tuloksellisia työyhteisöjä sekä kehitetään yksilöiden osaamista pitkäjänteisesti. Ytimessä ovat työelämän lukkojen avaaminen sekä esimiestyön, myynnin ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Berkowitsilla on aitiopaikka suomalaisen työelämän kipukohtiin, joten hän tietää mistä puhuu.

Työelämässä ikään liittyviä paineita tulee sekä ulkoa että sisältäpäin. Berkowitsin huolena on erityisesti se, miten eri ikäiset ihmiset suhtautuvat oman osaamisensa uudistamiseen.

– Uskomukset voivat liittyä siihen, että nuoret ihmiset mielikuvissamme kykenevät helpommin ja nopeammin tuottamaan uusia ideoita ja innovaatioita kuin vanhemmat kollegansa, Berkowits jatkaa.

Berkowits näkee itsensä kehittämisen ennen kaikkea asennekysymyksenä ja kannustaakin kaiken ikäisiä kokeilemaan rohkeasti uusia asioita.

Innostuminen on asenteesta kiinni

44-vuotiaasta toimitusjohtajasta tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että jo muutaman vuoden kuluttua hänen ikänsä muodostuisi ongelmaksi työelämässä.

– Ei ole mitään fysiologista estettä sille, ettemmekö voisi uudistua kaikenikäisinä. Ei työnteko tai uusien asioiden omaksuminen kuulu ainoastaan 18–49-vuotiaille. Itse en ainakaan tällaiseen ajatukseen aio sopeutua. Tuntuu, että olen vasta päässyt vauhtiin.

Berkowits on huomannut omalla työurallaan, ettei ideoiden esiin tuominen ja uusista asioista innostuminen ole ikäkysymys.

– Se on enemmänkin luonnekysymys, jossa omalla asennoitumisella on valtava merkitys, Berkowits lisää.

EI TYÖNTEKO tai uusien asioiden omaksuminen kuulu ainoastaan 18-49-vuotiaille.

Työelämän huippumaaksi

Yleisurheilua nuorena harrastanut Berkowits muistelee vanhan valmentajansa viisasta neuvoa kokeilla uusia asioita miettimättä niitä liikaa.

– Kannattaa rohkeasti kokeilla eikä ylianalysoida ja miettiä liikaa etukäteen, mitä tästä tulee. Ja kun ihminen kokeilee uutta, hänelle kannattaa antaa hyvää palautetta, koska sitähän me kaikki haluamme. Hyvä palaute kannustaa meitä jatkamaan, Berkowits vakuuttaa.

Tarpeettoman ylianalysoimisen sijaan Berkowits kehottaa mieluummin pohtimaan omaa tapaamme ajatella ikää.

– Miksi sepitämme itsellemme tarinaa, että emme pysty johonkin vain koska olemme tietyn ikäisiä? Kansakuntana meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet nousta työelämän huippumaaksi, mutta tuntuu että teemme tämän kovin vaikeaksi itsellemme, Berkowits ihmettelee.

Berkowitsin mielestä suomalaisissa yrityksissä ei ole niinkään puutetta sanoista vaan teoista.

– Jos suomalaisissa firmoissa tekisimme kaikki ne asiat, jotka on suunniteltu ja sovittu vietäväksi käytäntöön, meillä olisi merkittävästi enemmän kansainvälisiä menestystarinoita.