Hukkalämmöstä kaukolämpöä

Hukkalämmöstä kaukolämpöä

Ilmaston lämpeneminen asettaa uusia haastei­ta kaupunkien energia­ratkaisuille. Helen vastaa haasteisiin ennakkoluu­lottomilla ja uraauurtavilla ratkaisuilla.

Teksti Kaisa Mäntyranta

Kiertotaloutta ajatellaan yleensä raaka-aineen kierrättämisenä niin pitkälle kuin mahdollista, toteaa Helenin johtaja Maiju Westergren. Energiantuotannossa kiertotalous merkitsee ennen kaikkea energian järkevää käyttöä sekä hukkalämpöjen hyödyntämistä.

Kaupungistumisen myötä energiankulutus kasvaa sekä samalla myös uudelleen hyödynnettävien lämpöjen syntyminen. Näitä kohteita Helen kartoittaa ja pyrkii ottamaan kierrätykseen mukaan. Hyviä hyödynnettäviä lämpöjä löytyy muun muassa jätevedestä sekä kiinteistöjen ja datakeskusten jäähdytyksestä.

– Toisin kuin yleensä kiinteistöjen jäähdytyksessä, kaukojäähdytyksessä lämpö kerätään talteen, jalostetaan ja kierrätetään kaukolämpöverkkoon. Vaikka Suomessa on suuri kausivaihtelu, saadaan hukkalämpöjä kerättyä ympäri vuoden.

Esimerkiksi toimistorakennuksissa ilmastointia tarvitaan ympäri vuoden ja myös konesalit tuottavat paljon hukkaenergiaa uudelleenkäytettäväksi. Yhteiskunnan sähköistymisen myötä näitä energiavirtoja tulee löytymään lisää tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Helen tuottaa Helsingin kesäajan lämmöstä jo puolet jalostamalla erilaisia hukkalämpöjä. Tavoitteena on tuottaa kesäajan lämmöntarve kokonaan eri hukkalämmön lähteillä ja talvisin myös muilla tavoilla, kuten biopolttoaineilla.

Asiakas energiantuottajana

Kaupungistuvassa Suomessa asukkailla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tämä näkyy myös Helenin energiajärjestelmässä. Ilmastoneutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Älykkäät energiaverkot mahdollistavat sen, että energiavirrat ovat kaksisuuntaisia. Asiakkaat voivat olla myös energiantuottajia. Esimerkiksi aurinkovoimaloita löytyy jo ilahduttavan monen kiinteistön katolta.

– Älykkyys on välttämättömyys. Kaksisuuntaisuus eli energian ostaminen ja myyminen asiakkaan suuntaan tulee olla helppoa, automaattisesti hintaohjattua. Helen on mahdollistamassa, että asiakkaat pääsevät halutessaan mukaan energiamarkkinoille, Westergren pohtii.

Joustavaa kulutusta

Suomessa energiantarve vaihtelee suuresti vuodenajan ja jopa vuorokaudenajan mukaan. Suurinta energiankulutus on kylminä talviaamuina, kun energiaa kuluu normaalin arkielämän toimintojen lisäksi erityisen paljon lämmitykseen.

– Tällä hetkellä energiaa tuotetaan kulutuksen mukaan. Tämä on ollut helppoa, kun lähes kaikki energiantuotanto on ollut helposti säädettävää. Kun aurinko- ja tuulivoima lisääntyvät ja samalla helposti säädettävä fossiilinen tuotanto vähenee, tarvitsemme uusia tehokkaita keinoja, jotta energiantuotanto ja tarvittava kulutus kohtaavat, toteaa Westergren.

Joustoa täytyy löytyä jatkossa myös energian kulutuksesta sekä energianvarastoinnista. Kysynnän joustolla isoja kulutushuippuja voidaan tasata siirtämällä kulutusta myöhäisempään ajankohtaan. Jatkossa kuluttaja voisi hyötyä siitä, että kulutusta siirretään ajankohtaan, jossa kysyntä on vähäisempää. Tämän on oltava helppoa ja näkyä asiakkaan energialaskussa.

– Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa päästöttömiä, vakaita energiantuotantotapoja kuten vesivoimaa ja ydinvoimaa. Sääriippuvaisen uusiutuvan rinnalle tarvitaan joustoja sekä erityisesti lämmön tuotannossa talvella bioenergiaa. Fossiilisista siirrytään ensi vaiheessa biopolttoaineisiin.

 

Tarvitsemme vakaita, päästöt­tömiä energian­ tuotantotapoja.

 

 

Myös biopolttoaineet valitaan kiertotalousperiaatteella: pellettejä sahojen sivutuotteina, metsähaketta metsätalouden sivutuotteena.

Uutta innovointia

– Suomessa tehdään huipputasoista energiatutkimusta, ja meillä on monia energiaan liittyviä vientituotteita. Helen tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä olemme mukana monissa uraauurtavissa pilottihankkeissa. Energiajärjestelmämme on hyvä innovaatioalusta uusille tekniikoille, kertoo Westergren.

Yrityksen kaukolämpöön perustuva kaupunkienergiajärjestelmä on useilla kansainvälisillä tunnustuksilla palkittu maailman parhaana järjestelmänä. Palkintojen perustana on mainittu muun muassa järjestelmän mahdollistamat erilaiset tuotantomuodot, järjestelmän tehokkuus sekä asukkaiden tärkeä osuus.

– Helenin asiakkaat ovat huomaamattaan osana maailman parhaiten toimivaa, kiertotalouteen nojaavaa kaupunkienergiajärjestelmää, toteaa Westergren.