Houkutteleva kohde piensijoittajan salkkuun

newspool

Korkean tuoton ja matalan verotuksen yhdistelmä houkuttelee sijoittajia. Seitsemän prosentin vuotuinen pääoman tuotto on hyvä vaihtoehto rahastoille tai määräaikaistalletuksille.

Houkutteleva kohde piensijoittajan salkkuun

Blue Finance on tuonut sijoitusmarkkinoille uuden, joustavan sijoitusvälineen. Tuore osakeanti on suunnattu pääsääntöisesti korkeaa osinkoa etsiville piensijoittajille, mutta myös pk-yrittäjiä toivotaan mukaan.

Teksti Riitta Nikkola  Kuva Suvi Elo

Pörssiosakkeet, sijoitusrahastot, määräaikaistalletukset ja eläkevakuutus tulevat usein ensimmäisinä mieleen puhuttaessa säästämisestä ja sijoittamisesta. Ne eivät kuitenkaan ole ainoita tapoja säästää rahaa, eivätkä kaikissa tilanteissa edes järkevimpiä vaihtoehtoja henkilökohtaisen varallisuuden varallisuuden kasvattamiseen.

Sijoittaminen osakkeisiin on järkevää, mutta pörssikurssit heilahtelevat, määräaikaistalletusten tuotto ei aina ylitä edes inflaatiota ja rahastoihin sijoittamisessa hallintokulut kasvavat yllättävän suuriksi.

Sijoittaminen Blue Financen tarjoaman osinkotuottoa.fi-verkkopalvelun kautta on helppoa. Palvelu on suunnattu erityisesti piensijoittajille. Osinkotulosta 75 prosenttia on saajalleen verotonta pääomatuloa ja loput 25 prosenttia verollista, mikäli vuosittaiset osinkotulot ovat enintään 150 000 euroa.

Osinkotuottoa.fi tarjoaa sijoittajalle 3-7 prosentin vuotuisen osinkotuoton, joka maksetaan kuukausittain tilille. Jo puolen vuoden sijoitusaika nostaa osingon 7 prosenttiin.

TARJOAMME sijoittajalle 3-7 % osinkotuoton kuukausittain tilille.

Pienlainojen kysyntä kasvaa

Minimisijoitus on vain 100 euroa. Yksittäisen sijoittajan keskimääräiset osingot ovat yleensä noin 10 000-30 000 euroa.

Poikkeuksellista on, että Blue Finance Oy tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kotiuttaa sijoitukset milloin tahansa ilman kuluja, eikä sijoituksen tekemisestä, palvelun avaamisesta, ylläpidosta tai lopetuksesta koidu sijoittajalle kuluja tai palvelupalkkioita.

– Meille tehtyjen sijoitusten koko vaihtelee sadoista euroista satoihin tuhansiin euroihin. Tällainen sijoittaminen sopii hyvin myös pk-yrityksille, joiden kassatilanne vaihtelee. Yritysten saamat osinkotulot ovat lisäksi kokonaan verovapaita. Olemme toimineet pienlainamarkkinoilla nyt seitsemän vuoden ajan, ja kysyntä kasvaa koko ajan, kertoo Blue Finance Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lehtonen.

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä suunnitteilla toimialan sääntelyn lisääminen muun muassa korkokattoa kiristämällä.

– Pidän pelisääntöjen selkiyttämistä myönteisenä muutoksena. Olemme jo pitkään toivoneet, että lainsäätäjät sekä viranomaiset ryhtyvät toimiin. Toivottavasti lainsäätäjät pohtivat positiivisen luottorekisterin hyötyjä sekä tulorekisterin avaamista lainaa myönnettäessä. Näin voisimme estää tehokkaammin ylivelkaantumista, Lehtonen vakuuttaa.

Yritysluottoja on vaikea saada pankeista, jolloin yhä useammat pk-yrittäjät kääntyvät muiden luotonantajien puoleen. Blue Finance lanseeraakin uuden yritysluottotuotteen lähitulevaisuudessa.

Yksinkertainen ja joustava

Koska kyseessä on osakeanti listaamattomaan osakeyhtiöön, verotus on sijoittajan kannalta erittäin edullinen. Vuosittainen osinkotuotto on kilpailukykyinen jopa perinteisiin joukkovelkakirjoihin verrattuna. Blue Financen lanseeraamassa tuotteessa ei ole myöskään merkintä- eikä hallinnointipalkkiota.

– Luottotuotemarkkinat kestävät talouden huojuntaa ja takaavat korkeaa, tasaista tuloa sijoittajille. Hajautamme toimintaamme maantieteellisesti, ja olemme laajentamassa toimialaamme palvelemaan myös yritysrahoituksen tarpeita, Lehtonen kertoo.

Erityisesti tasaisen korkean osinkotuoton ja matalan verotuksen yhdistelmä on sijoittajan näkökulmasta varmasti houkutteleva.

– Haluamme tarjota sijoittajille tuotteen, jossa yhdistyvät säännöllinen tulo sekä joustavuus käytössä. Monet tavallisille sijoittajille tarjottavat kohteet ovat usein monimutkaisia.

Alhainen minimisijoitus mahdollistaa sen, että käytännössä kenellä tahansa on mahdollisuus alkaa säästää ja saada keräämilleen säästöille kohtuullista tuottoa. Osinkotuottoa.fi-palvelun kannalta ei ole merkitystä, onko sijoittajia tuhat vai kolmetuhatta.

– Myöskään sijoitettava pääoma ei vaikuta meidän järjestelmäämme tai sen kustannuksiin. Siksi toivommekin lisää piensijoittajia mukaan, Lehtonen kannustaa.