Euroopan teollinen tulevaisuus

Euroopan teollinen tulevaisuus

Viime vuosien aikana on puhuttu paljon valmistavan teollisuuden tilasta Suomessa. Teknologiset innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia, mutta tehokkuuteen liittyvät vaatimukset ovat samaan aikaan koventuneet. 

Teksti Anna Gustafsson

Oli vaihe, jolloin moni yritys päätyi siirtämään tuotantonsa työvoimakustannusten perusteella edullisempiin maihin. Nyt teknologian innovaatiot, kuten automaatio, robotiikka, esineiden internet, tekoäly ja digitalisaatio ovat mullistaneet teollisen tuotannon ja suunta on vaihtunut.

– Meneillään on etsikkoaika. Esimerkiksi Kiina on alkanut vasta nyt modernisoimaan tuotantoaan ja se kilpailuetu, minkä alueen halpa työvoima ennen tarjosi, on syöty pois, kertoo toimitusjohtaja Jukka Ropponen Roima Intelligence Oy:stä.

Globalisaation myötä yritysten tuotekehitys, valmistus, varasto ja markkina saattavat sijaita kaikki eri maissa. Arvoketjut ovat monimuotoistuneet. Datan hallinnasta ja tuotannon kaikkien vaiheiden tehokkuudesta on tullut teollisuusyritysten kilpailuvaltti.

Tässä Roima Intelligence astuu kuvaan. Yritys auttaa asiakkaitaan maksimoimaan tehokkuuden aina tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta ja laadunvalvonnasta varastointiin ja logistiikkaan asti. Roima Intelligencen ohjelmistot on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa, vastaamaan yritysten todellisiin tarpeisiin.

Suomessa ja maailmalla

Roima Intelligence syntyi vuonna 2014. Liikkeelle lähdettiin ostamalla alan yrityksiä, joilla oli sopivia ohjelmistoja teollisen tuotannon sekä kaupan ja tukun logistiikan tarpeisiin – koko tilaus-toimitusketjun nopeuttamiseen. Talossa on yli 40 vuoden juuret prosessien tehostamisesta, ja nyt ratkaisut löytyvät yhden Roima-brändin alta.

Roiman 200 työntekijää muodostavat monikulttuurisen työyhteisön, sillä osaamista on hankittu myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Yritys on kansainvälistynyt ja kasvanut asiakkaiden mukana. Asiakkaita on kaikkialla maailmassa, ja yrityksellä on Suomen lisäksi toimipisteet Alankomaissa ja Ruotsissa. Ruotsista mukaan on tullut myös pääomasijoittajia ja hallitusosaamista.

 

Tuotantotapojen modernisointi parantaa
tulosta sekä tuotannon laatua.

 

 

 

– Suomessa meillä on ehdottomasti vielä kasvumahdollisuuksia, mutta Ruotsissa on teollista tuotantoa jopa kolme kertaa enemmän.

Uudenkaupungin autotehdas on yksi Roima Intelligencen yli 300 asiakkaasta ja osoitus siitä, että hyvillä ratkaisuilla teollinen tuotanto Suomessa on tehokasta ja kannattavaa. Roima Intelligence hoitaa autotehtaan koko tuotannonohjauksen, tuotannon suunnittelun sekä sisälogistiikan.

Euroopasta ei tule museo

Jukka Ropponen on intohimoinen eurooppalaisen teollisuuden puolestapuhuja. Eurooppalaisen tuotannon vahvuuksia ovat läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Osana vastuullisuutta toiminnan tehostaminen on myös ekologinen ratkaisu.

– Jos valmistetaan tehokkaammin, yritys kykenee vähentämään esimerkiksi lämmönkäyttöä, vedenkulutusta tai kaatopaikkajätteen määrää. Tämä on parempi niin ympäristön kuin yrityksen tuloksenkin kannalta.

Näyttöä energiaa säästävistä ratkaisuista löytyy. Roima Intelligence onnistui vähentämään asiakasyrityksessä tuotannon vedenkulutusta 20 prosenttia. Veden kulutuksen tarkkailuun kehitetty järjestelmä estää tuotteiden ylipesun ja reagoi automaattisesti tuotannon muutoksiin.

Asiakkaiden varastoissa puolestaan on säästynyt energiaa, kun algoritmit pitävät huolen siitä, että tuotteet sijaitsevat koko ajan optimaalisissa paikoissa. Tämän avulla säästytään turhalta tyhjäajelulta.

Teollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mitä lähempää tuotteet kuljetetaan eurooppalaisille kuluttajille, sitä vähemmän syntyy liikenteestä päästöjä. Ropponen kannustaa valmistavan teollisuuden yrityksiä modernisoimaan tuotantotapojaan parantaakseen niin yrityksen tulosta kuin toiminnan laatua.

– Ei tehdä Euroopasta valmistavan teollisuuden museota, vaan pidetään tuotanto täällä kilpailukykyisenä. Tämä tavoite motivoi minua ja koko meidän henkilökuntaa joka päivä, Ropponen summaa.

 

Muistilista teollisuudelle
  • HYÖDYNNÄ valmistusverkostoa aina kun se on mahdollista.
  • KATSO yli organisaation sisäisten siilojen – älä osaoptimoi.
  • OMAKSU jatkuvan parantamisen kulttuuri.
  • LISÄÄ läpinäkyvyyttä koko toimitusketjuun.
  • MAHDOLLISTA mielekäs työ – jätä rutiinit roboteille.
  • KANNA vastuusi sekä ihmisistä että ympäristöstä.