Ennakoivaa huoltoa asiakkaan lähellä

Ennakoivaa huoltoa asiakkaan lähellä

Liiketoimintajohtaja Otto Tarkiaisen mukaan henkilöstö on Kotikadun tärkein voimavara sekä palvelun laadun tae. Kotikatulaiset ovat osa monen pääkaupunkiseutulaisen arkea.

Ennakoivaa huoltoa asiakkaan lähellä

Paikallinen palvelu sekä ennakoiva huoltotyö kasvatti Kh-Kiinteistöpalveluista yli tuhannen työntekijän kiinteistöhuoltokumppanin. Kolmikymmenvuotinen taival jatkuu uudella Kotikatu-nimellä.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuva Juha Arvid Helminen

Vuonna 1989 perustettu Kh-Kiinteistöpalvelut Oy muutti hiljattain nimensä Kotikaduksi. Uusi nimi vastaa yrityksen tapaa tuottaa kiinteistöhuollon palveluita paikallisissa yksiköissä, mahdollisimman lähellä asiakasta.

– Yksi tärkeimmistä perusajatuksistamme on pitää huoltoalueet sopivan kokoisina niin, että henkilöstö ehtii palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, selventää Kotikadun liiketoimintajohtaja Otto Tarkiainen.

Nimenmuutos juhlistaa osaltaan yhtiön kolmikymmenvuotista taivalta. Paikallisesti toimiva, pieni kiinteistöhuoltoyhtiö on ajan myötä levittäytynyt usealle paikkakunnalle. Pääkaupunkiseudun lisäksi Kotikatu tarjoaa palveluita Oulussa, Jyväskylässä sekä Pirkanmaalla. Työntekijöiden määräkin on kasvanut jo toiselle tuhannelle.

Tarkiaisen mukaan organisaatiota on muutettu vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta.

– Huoltohenkilöstö tuottaa palvelut edelleen paikallisissa yksiköissä. Niiden nimet, kuten Kotikatu Kallio ja Kotikatu Lauttasaari, kertovat toiminnan paikallisesta luonteesta. Muut tukitoiminnot, kuten palveluiden, tietojärjestelmien, prosessien ja liiketoiminnan kehittäminen tehdään keskitetysti.

Yhtiön rakennetta on selkeytetty ja huoltokohteita järjestelty siten, että huolto- ja siivoushenkilöstön kulkemat matkat lyhenevät. Näin myös toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki pienenee.

Ennakoimalla säästetään

Uudessa ilmeessä on säilytetty monelle tuttu mökki. Sen ympäriltä löytyy leimamaisesti kirjoitettuna yhtiön lupaukset: havaitsemme, hoidamme, huolehdimme.

– Tehtävämme on havaita huoltoa kaipaavat asiat hyvissä ajoin ja tuoda ne nopeasti isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen tietoon. Tällä tavoin huoltotoimet voidaan toteuttaa ennakoivasti kustannuksia säästäen. Talomestari on uusi palvelumme, jonka avulla kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja ennakoivaa, Tarkiainen täsmentää.

Huollon tavoitteena on tuottaa asukkaille viihtyisä ja turvallinen kotitalo sekä asuinympäristö.

– Taloyhtiöiden pitää asunto-osakeyhtiölain mukaan laatia pitkäntähtäimen suunnitelma, eli PTS. Talomestari-palvelussa laadimme yhdessä asiakkaiden kanssa lyhyen tähtäimen suunnitelmat. Siihen kirjataan pieniä perusparannuksia, joilla varmistetaan, että kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa ja asumismukavuus kehittyy.

Säännöllistä huoltoa

Kotikatu täydentää omaa tarjontaansa tytäryhtiö Catevan erillispalveluilla. Catevasta löytyy osaajia tekemään muun muassa sähkö- ja putkitöitä, kiinteistöautomaatiourakoita, remontteja, vahinkosaneerauksia ja vihertöitä.

Kotikatu tunnetaan varsinkin asunto-osakeyhtiöiden huoltoyhtiönä. Tämän lisäksi Kotikatu liikekiinteistöt -yksiköt tuottavat palveluita myös yrityksille. Yksiköillä on huoltokohteina jo satoja liikekiinteistöjä.

– Liikekiinteistöjen huollossa käytetään enemmän uusia tekniikoita, digitaalisia ratkaisuja ja etähallintapalveluita kuin asuinkiinteistöissä, Tarkiainen selventää.