Energiaosaamisen edelläkävijä

logggg

Energiaosaamisen edelläkävijä

Teksti Helena Kivi-Koskinen  Kuva Jarkko Mikkonen

ILMASTONMUUTOKSEN hillinnän takia fossiiliset polttoaineet pitää korvata muilla energianlähteillä. Edetessämme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja -kulutusta energiajärjestelmät muuttuvat perustavanlaatuisesti. Uudet järjestelmät ovat hajautettuja, vaihtelevia ja älykkäitä. Muutos vähäpäästöisyyteen on monimutkainen prosessi, jossa kaikkien panosta tarvitaan. Kaupungit, yhteisöt, kuluttajat, hallitukset, yritykset sekä yhteiskunnat voivat osallistua energiamurroksen edistämiseen.

INNOVAATIOT ja kokeilut ovat avainasemassa, sillä energiajärjestelmät ovat monimuotoisia, eikä muutos tapahdu hetkessä. Maailma muuttuu, sillä big data, koneoppiminen, tekoäly ja lohkoketjut avaavat uusia mahdollisuuksia kestävään energiantuotantoon ja sen käyttöön. Kaukolämpöverkot toimivat alustana uuteen. Verkkojen avulla voidaan tehokkaasti siirtyä ilmastoneutraaliin lämmitykseen. Samalla lämmöstä tulee tuulisten päivien tuottaman lisäsähkön varastointitapa.

KAUPUNGIT, YHTEISÖT, kuluttajat, hallitukset, yritykset sekä yhteiskunnat voivat osallistua energiamurroksen edistämiseen.

NÄILLÄ KAIKILLA uusilla toiminnoilla on merkittävä vaikutus energiayhtiöiden liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan. Tulevaisuudessa ei energiaa myydä pelkästään hinnan ja määrän perusteella, vaan asiakkaat ostavat energian itselle sopivaksi räätälöitynä palveluna, joka sisältää laitteita ja tekoälyyn perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

WORLD ENERGY COUNCIL edistää maailmanlaajuisesti erilaisia lähestymistapoja, perustuivat ne sitten uusiin älykkäisiin tekniikoihin, varastointiin, sähköistämiseen tai vaikka vetytalouteen. Ratkaisujen moninaisuus edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä, eli samoja asioita, mitä varten järjestö lähes sata vuotta sitten perustettiin.

DIGITAALISEN vallankumouksen hintana on kyberriskien torjunta ja kasvava epävarmuus tarvittavista ratkaisuista sekä tulevasta sääntelystä. Uusien toimijoiden markkinoilletulo madaltuu ja vanhoja toimijoita voi kaatua, ellei kehity jatkuvasti. Häiriöttömän sähkönjakelun merkitys kasvaa. Siihen liittyvät maakaapeloinnit, rajat ylittävät markkinat, säätövoima vaihtelevan sähköntuotannon vastapainona sekä kulutusjoustot, joista saa kohtuullisia korvauksia.

SUOMI ON maailman edistyksellisin digitalisaation hyödyntäjä energiamarkkinassa ja sähköjärjestelmissä. Liikenteen sähköistyminen on hyvässä vauhdissa. Suomi on myös hyvä ympäristö testata palveluita. Meillä on sopivan kokoiset energiamarkkinat sekä uusia teknologioita nopeasti omaksuvat, koulutetut ihmiset. Laajana yhteistyönä syntyneet, älyverkkoja koskevat suositukset muokkaavat Suomen sähkömarkkinoista kustannustehokkaat ja joustavammat. Pidetään jatkossakin huolta siitä, että toimijoiden ja viranomaisten välillä on yhteinen luottamus ratkaista lainsäädännön hidasteet puhtaamman energian puolesta ja kehittää innovaatioista kansainvälisiä menestystarinoita.

Kirjoittaja on World Energy Council Finland ry:n toiminnanjohtaja.