Energiaa voi löytyä omasta pihasta

Energiaa voi löytyä omasta pihasta

newspool

Kyrötekniikan perustaja Juha Eskola esittelee yrityksen konepajalla valmistettua turbulenssitekniikkaa, jonka ansiosta polttokattiloiden hyötysuhde paranee merkittävästi.

Energiaa voi löytyä omasta pihasta

Kyrötekniikan lämpökeskukset tarjoavat joustavan ratkaisun esimerkiksi kotieläintilojen, kasvihuoneiden ja elintarviketeollisuuden energiatarpeeseen. Polttoaineeksi kelpaavat niin hake, kierrätyspuumurske kuin viljan sivutuotteet.

Teksti Kalle Kirstilä  Kuva Suvi Elo

Jo 20 vuotta energia-alalla toiminut Kyrötekniikka Oy kuuluu uusiutuvan energian hyödyntämisen uranuurtajiin Suomessa. Oman maatilan tarpeista alkunsa saanut yritys on ollut toteuttamassa satoja hankkeita, jotka ovat vaihdelleet kotieläintiloista sahoihin, paikallisiin lämpökeskuksiin ja teollisuuslaitoksiin.

Vuosien varrella rakennettavien yksikköjen teho onkin kasvanut sadoista kilowateista megawatteihin. Yrityksen jalat ovat kuitenkin yhä tukevasti maassa, joten joustavuus ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöinti ovat itsestäänselvyyksiä.

Kyrötekniikka Oy:n perustaja Juha Eskolan mukaan energian säästäminen on aina toiminnan lähtökohta.

– Kiinteistömaailmassa on yhä paljon tehtävissä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Aina poistoilman vastaanotto ei kuitenkaan ole mahdollista. Esimerkiksi kun siinä on epäpuhtauksia, kuten vaikka rehupölyä tai ammoniakkia.

Sivutuotteet hyötykäyttöön

Kun tarvitaan väistämättä lisäenergiaa, on edullisinta hyödyntää oman tuotantoprosessin sivutuotteet – sahalla esimerkiksi puujäte tai myllyllä viljan kuori. Eskolan perustama yritys on edelläkävijä viljapölyn ja -kuoren hyötykäytössä. Erikoisosaaminen on johtanut siihen, että yritys on nyt toteuttamassa historiansa merkittävintä vientikauppaa Venäjälle.

– Ympäristötietoisuus nostaa päätään myös Venäjällä. Siellä on vuoria viljan kuorta, jotka on ennen laitettu pitkin metsiä. Nyt on herätty siihen, että niitä voisi hyötykäyttää tehokkaasti, Eskola kertoo.

Eskolan mukaan ympyrä on täydellisin silloin, kun yrityksellä on käyttökelpoinen sivutuote omalla tontillaan. Tämä pätee esimerkiksi rehutehtaan viljankuorijätteeseen.

– Kun polttoaine tulee omasta tuotannosta, säästyy kustannuksia jo siinä, kun sitä ei tarvitse viedä pois eikä tuoda polttoainetta. Silloin investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt, Eskola selvittää.

KUSTANNUKSIA säästyy, kun ei tarvitse tuoda eikä viedä pois polttoainetta.

Automaattinuohous tuo säästöä

Kyrötekniikka otti kuusi vuotta sitten käyttöönsä höyrykattilatekniikan. Höyryä on tehokkainta hyödyntää lämmityksen sijaan teollisuuden prosesseissa, kuten esimerkiksi kypsennyksessä tai pastoroinnissa. Tähän mennessä yritys onkin toimittanut kolme laitosta mylly- ja rehuteollisuuteen.

Muista suomalaisista lämmityskattiloista Kyrötekniikka erottautuu kattilajärjestelmän hyödyntämällä turbulenssitekniikalla ja automaattinuohouksella.

– Olemme tehneet paljon tutkimusta saadaksemme aikaan energian paremman tarttuvuuden veteen. Laitamme savukaasun pyörimään tuubiputkissa tietyllä tavalla, millä on dramaattinen merkitys energian talteenoton hyötysuhteessa.

Toinen turbulenssitekniikan hyöty on sillä aikaansaatu automaattinuohous. Se säästää vaivaa ja lopulta myös selvää rahaa.

– Vuositasolla kyse on hyvinkin merkittävistä summista. Esimerkiksi kahden megawatin polttoteholla nuohousseisaus maksaa noin 200 euroa tunnissa jos käytetään öljyä. Se on kuin heittelisi rahaa suoraan takkaan, Eskola toteaa.