Energia-alan vahva asiantuntija

Energia-alan vahva asiantuntija

FCG:n palvelualuejohtajaksi nimetty Karoliina Joensuu lähtee innolla toimimaan uudessa pestissään.

Energia-alan vahva asiantuntija

Energia- ja ympäristöalan asiantuntija Karoliina Joensuu nimitettiin FCG Oy:n palvelualuejohtajaksi keväällä. Joensuu lähtee johtamaan asiantuntija-organisaatiota keskustelevalla otteella.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Juha Arvid Helminen

Kun Karoliina Joensuu aloitti työskentelyn tuulivoiman parissa kymmenen vuotta sitten, tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli marginaalinen, alle prosentin luokkaa. Mutta vuosikymmenessä tuulivoimalaitosten määrä on kivunnut noin sadasta yli 700:aan ja tuotannon määrä on moninkertaistunut.

–  Opiskeluaikana mietin, että olisipa hienoa, jos saisi joskus tehdä töitä tuulivoiman parissa. On ollut mahtavaa olla mukana ja nähdä, miten tuulivoima on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt  huimasti ja tullut markkinaehtoiseksi vaihtoehdoksi muille energiamuodoille, Joensuu kertoo.

Katse kohti tulevaisuutta

Finnish Consulting Group, eli FCG, on kotimainen konsulttialan yritys, joka tarjoaa monialaisia asiantuntijapalveluita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Nyt ja tulevaisuudessa yritykselle on tärkeää huomioida kestävän kehityksen edistämiselle asetetut tavoittet.

Tuulivoima ei toki ole ainoa asia, jonka parissa Joensuu uuden tehtävänsä puitteissa työskentelee. Hän vetää FCG:ssä 80 hengen asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentelee ympäristö- ja energia-alan sekä vesihuollon osaajia. Tuulivoimasta on kuitenkin luontevaa aloittaa, sillä Joensuulla on alalta erityisen vahvaa osaamista. Tuulivoima on kulkenut mukana koko työuran ajan.

–  Tuulivoiman roolin kasvun on mahdollistanut teknologian kehitys. Tehokkuus on lisääntynyt, napakorkeuden ja roottorin kasvun myötä. Näen, että vuonna 2030 tuulivoiman osuus sähköntuotannosta voisi olla jo 30 prosentin luokkaa.

Joensuu sanoo nostavansa hattua poliittisille päättäjille, joiden on tehtävä ratkaisuja ottaen huomioon teknologian nopea kehitys energia-alalla. Päätöksiä on tehtävä nykyisen tiedon perusteella, mutta pitkälle tulevaisuuteen katsoen.

Kiertotalouden etujoukoissa

Joensuu siirtyi FCG:lle pohjoismaisesta konsulttitoimisto ÅF:stä, missä hän työskenteli energia-alan ja kiertotalouden kysymysten parissa. Takana on myös työkokemusta uusiutuvan energian parista Pöyryltä. Lisäksi Joensuu on toiminut vuosia Tuulivoimayhdistyksen hallituksessa.

–  Biologian opinnot yhdistettynä diplomi-insinöörin tutkintoon on ollut uran kannalta hyödyllinen yhdistelmä, Joensuu kuvaa.

Energia-alalla monialaista osaamista arvostetaan. Joensuu kiinnostui kiertotaloudesta jo opiskeluaikana, jolloin aihe ei ollut vielä samalla tavalla pinnalla kuin nyt. Norjan Trondheimista löytyi mahdollisuus opiskella kiertotaloutta, jota tuolloin kutsuttiin teolliseksi ekologiaksi, joten Joensuu suuntasi sinne. Opintotausta sopii niin hyvin nykyiseen tehtävään FCG:ssä, että on suorastaan pakko kysyä, voiko tämä olla sattumaa?

–  Opintoja ovat suunnanneet vahvasti omat kiinnostuksen kohteet, ja sen kautta työurakin on muotoutunut. Ympäristö- ja energia-alalla tarvitaan monialaista osaamista ja rajat ylittävää yhteistyötä eri toimialojen kesken. Keskustelemalla aion myös johtaa asiantuntijoita tehtävässäni FCG:ssä, Joensuu kuvaa.