Energia-alan asiantuntija katsoo tulevaisuuteen

Energia-alan asiantuntija katsoo tulevaisuuteen

Wegan polttoaineista vastaava johtaja Martti Kaurinkoski, toimitusjohtaja Niko Ristikankare sekä bioenergiapuolen johtaja Olli Salo.

Energia-alan asiantuntija katsoo tulevaisuuteen

Tulevaisuuteen tähytään nyt monella toimialalla, mutta energia-alan ratkaisut vaativat laajaa näkemystä koko markkinan tulevaisuudesta sekä ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Joona Raevuori

Harva yritys saa purjehtia yhtä komean nimen alla. Vuosikymmen  sitten Niko Ristikankare kulki luotsaamansa varustamon matkoilla Koillisväylän haastavissa olosuhteissa. Kun Ristikankare perusti yrityksen yhdessä toisen alan osaajan, Martti Kaurinkosken, kanssa vuonna 2012, päätettiin se nimetä tutkimusmatkailija Nordenskiöldin Vega-aluksen mukaan. Tutkimusmatkailija Nordenskiöld kulki Koillisväylän läpi jo 1800-luvulla.

Yrittäjävetoinen kasvuyhtiö Wega sai alkunsa, kun kiristyvä ympäristölainsäädäntö ja kohonneet polttoaineiden hinnat alkoivat vaikuttaa merenkulun kannattavuuteen. Alalla kasvoi tarve löytää ympäristöystävällisempiä mutta taloudellisesti kestäviä energiaratkaisuja. Aluksi asiakkaita lähdettiin etsimään satamista ja varustamoista, mutta pian mukaan tulivat myös teollisuuden isot asiakkaat sekä lämmön- ja energiantuotanto.

Sittemmin Wegan toiminta on laajentunut polttoaineiden hankinnasta ja toimituksesta myös biomassan ja biokaasun sekä nesteytetyn maakaasun toimitusketjuihin. Yrityksen seitsemän vuoden historian aikana toimintaympäristö on muuttunut, kertoo toimitusjohtaja Ristikankare.

–  Tiedon tarve on selvästi kasvanut, samoin asiakkaiden valveutuneisuus ympäristövaikutuksista ja päästöistä. Yrittäjänä energia-alan asiantuntijuus vaatii kokonaisuuksien ymmärtämistä, asiakkaiden tarpeiden tunnistamista, uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta.

Tavoitteet korkealla

Aiemmin teollisuus reagoi muuttuviin ympäristölakeihin hitaasti, mutta nyt halutaan varautua tiukkenevaan säätelyyn asettamalla kovempia tavoitteita. Esimerkiksi siirtyminen nesteytettyyn maakaasuun vähentää jo itsessään hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistaa tulevaisuuden päästöttömiä ratkaisuja, kuten biokaasun käyttöönoton.

–  Aiemmin toimintatapa oli reaktiivinen, muututtiin, kun laki pakotti muuttumaan. Nyt asiakkaat ovat selkeästi proaktiivisia ympäristöasioiden suhteen ja haluavat tehdä yli sen mitä laki vaatii, kuvaa bioenergiapuolen johtaja Olli Salo.

–  Siirtyminen kohti vähäpäästöisiä polttoaineita etenee koko ajan. Näen että meidän roolimme on olla hyvien uutisten kertoja, sillä osaamme löytää asiakkaalle hänen toivomansa ratkaisun taloudellisesti kestävällä tavalla, kuvaa Kaurinkoski, joka toimii Wegan polttoaineista vastaavana johtajana.

SIIRTYMINEN KOHTI vähäpäästöisiä polttoaineita etenee koko ajan.

Hiilidioksidineutraalin bioenergian merkitys on Suomessa koko ajan vahvistunut, ja Wegasta löytyy vahvaa bioenergiamarkkinan osaamista. Niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on asetettu hiilineutraaliustavoitteita, joiden saavuttamiseksi uusia ratkaisuja on löydettävä, jotta riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee.

Suomessa biomassan osuus energian kokonaiskulutuksesta on korkea ja puun merkitys keskeinen. Wegalla halutaan kasvattaa biomassan ja biopohjaisten tuotteiden saatavuutta ja tehostaa kestävästi uusiutuvien jakeiden hyödyntämistä lämmön ja sähköntuotannossa sekä liikennepolttoaineena.

–  Haluamme kehittää markkinoita ja tukea kotimaisten liikennepolttoaineiden tuotantoa kaasumaisten ja nestemäisten biopolttoaineiden osalta, Salo kertoo.

Kaasua lähialueelta

Suomen markkinoiden lähialueelle Viipuriin on juuri valmistunut nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos, joka muuttaa olennaisesti kaasumarkkinoita.

–  Selvittäessämme ensimmäisiä nesteytetyn maakaasun hankintoja asiakkaille, liikuimme vielä USA:n ja Qatarin etäisyyksillä. Nyt pääsemme toimittamaan nesteytettyä maakaasua suoraan asiakkaillemme lähialueelta ilman välivarastointia, Kaurinkoski kuvaa.

Wegalla on rakenteilla vahva nesteytetyn maakaasun toimitusverkosto Suomessa. Yritys haluaa olla valmis luomaan sen pohjalta infrastruktuuria myös kotimaiselle biokaasulle. Energia-asioissa katsotaan nyt pitkälle tulevaisuuteen.