Edelläkävijä ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeet

newspool

Asiakaspäällikkö Eija Lenkkeri kannustaa henkilöstön kouluttamiseen, sillä osaamispuutteet syövät kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

Edelläkävijä ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeet

Millaista osaamista yritys tarvitsee tulevaisuudessa? Asiaa kannattaa pohtia ajoissa, sillä ennakoimalla voi luoda huomattavan kilpailuedun. Careerian osaamiskartoitus auttaa yrityksiä tunnistamaan osaamistarpeet helposti.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Careeria

Careerian asiakaspäällikkö Eija Lenkkerillä on yrityksille selkeä viesti; ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeet ajoissa ja kouluta työntekijöistäsi tulevaisuuden osaajia.

– Oppimistarpeet tulisi pystyä tunnistamaan tarkasti, sillä yrityksen menestys voi kaatua pieneenkin osaamisvajeeseen. Työteho kärsii, jos työntekijät eivät osaa käyttää kunnolla uutta IT-sovellusta tai työkonetta. Yritys voi myös joutua jättäytymään pois tarjouskilpailusta, jos työntekijöiltä on jokin tietty koulutus käymättä, Lenkkeri sanoo.

Yhteiskunnassa, asiakkaiden tarpeissa, lainsäädännössä ja kilpailijoiden toiminnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestymismahdollisuuksiin. Ne on tunnistettava ajoissa, jotta yrityksellä on aikaa henkilöstön kouluttamiseen.

– Kun pohditaan yrityksen visiota ja suunnitellaan strategiaa sen toteuttamiseksi, pitäisi samalla miettiä, millaista osaamista vision saavuttaminen ja strategian toteuttaminen tulevat vaatimaan.

Verkkopohjainen kartoitus

Careerian kehittämän työkalun avulla henkilöstön osaamista voidaan kartoittaa nopeasti. Johdon kanssa käytävissä keskusteluissa Careeria selvittää yrityksen osaamistarpeet. Tämän jälkeen jokaiselle henkilöstöryhmälle muodostetaan osaamisalueet ja -tavoitteet, joiden pohjalta rakennetaan sähköinen kyselylomake. Työntekijät täyttävät lomakkeen itsearviointina ja esimiehet arvioivat jokaisen työntekijänsä osaamista. Vastauksia verrataan yrityksen osaamistavoitteisiin.

– Kartoitus toteutetaan Careerian kehittämällä verkkopohjaisella ohjelmistolla. Se muodostaa vastausten pohjalta yhteenvedon, jossa olemassa olevaa osaamista verrataan tavoitetasoon. Kartoituksella voidaan hahmottaa koko yrityksen, eri osastojen ja jokaisen työntekijän kehityskohteet. Se paljastaa myös työntekijöiden piilo-osaamisen.

Tulosten pohjalta Careeria tekee asiakkaalleen koulutussuunnitelman. Lenkkeri arvioi, että osaamiskartoituksen ja koulutussuunnitelman tekemiseen kuluu aikaa 1,5– 2 kuukautta. Tämän jälkeen tarvittavat koulutukset voidaan järjestää hyvinkin nopeasti.

Laaja koulutustarjonta

– Koulutustarjontamme on erittäin laaja. Tarjoamamme 80 erilaisen tutkintokoulutuksen lisäksi järjestämme muun muassa osaamiskortti- ja henkilösertifiointikoulutuksia, työvoimapoliittista koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Jos sopivaa kokonaisuutta ei ole valmiina, voimme räätälöidä sellaisen. Järjestämme koulutuksia valtakunnallisesti ja käytössämme on myös monipuoliset verkkokoulutusmahdollisuudet, Lenkkeri kertoo.

Careeria aloitti toimintansa 1.1.2019. Sen taustalla ovat toimintansa yhdistäneet Edupoli ja Point College. Careeriassa opiskelee vuosittain noin 11 000 henkilöä ja se työllistää yli 400 koulutusalan asiantuntijaa. Toimipisteet sijaitsevat Porvoossa, Loviisassa, Askolassa, Vantaalla, Helsingissä ja Keravalla.