Digitalisaatiolla kestävää arvonluontia

Digitalisaatiolla kestävää arvonluontia

logggg

Digitalisaatiolla kestävää arvonluontia

Teksti Laura Juvonen  Kuva Jarkko Mikkonen

MAAILMA ei enää koskaan tule muuttumaan yhtä hitaasti kuin se tänä päivänä muuttuu. Teknologioiden nopea kehitys, globaalien voimasuhteiden uudenlainen rakentuminen ja maapallon kantokyvyn vastaantulevat rajat muuttavat väistämättä koko yhteiskuntaamme. Muutoksen keskellä on tärkeää kysyä millaista maailmaa olemme rakentamassa.

TULEVAISUUDESSA innovaatioita tarvitaan tuomaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, kaupungistumiseen, puhtaan veden ja ilman saatavuuteen sekä materiaalien mahdollisimman tehokkaaseen kiertoon. Uusilla teknologioilla ei ole itseisarvoa, vaan meidän tulisi panostaa erityisesti teknologioiden soveltamiseen ja sellaisten kysymysten ratkaisemiseen, joilla on eniten merkitystä yhteiskunnan kannalta.

KESTÄVÄ arvonluonti on tulevaisuudessa myös menestyksekkään liiketoiminnan edellytys. Esimerkiksi maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin perustaja Larry Fink on avoimessa kirjeessään sanonut, että pelkkä talouskasvu ei enää riitä, vaan yrityksillä tulee olla pitkänajan strategia kestävään yhteiskunnalliseen arvonluontiin. Tarvitsemme myös uusia, monipuolisempia tapoja arvioida ja mitata arvonluontia, eli tutkia millaiset kehitettävän ratkaisun kokonaisvaikutukset ovat ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

MERKITTÄVÄSTI arvoa luovat ratkaisut eivät synny yksin, ja parhaat oivallukset kannattaa jakaa.

MITÄ DIGITALISAATION mahdollistama kestävä arvonluonti tarkoittaa käytännössä? Hyvä esimerkki on kiertotalous. Suomi loi kiertotalouden tiekartan ensimmäisenä maana maailmassa. Viime vuonna yli 50 valmistavan teollisuuden yritystä kehitti Sitran ja Teknologiateollisuuden yhteisessä kiertotalousohjelmassa digitalisaatioon ja asiakasarvoon perustuvia uusia liiketoimintamalleja. Jos yritys myy esimerkiksi valoa palveluna – sen sijaan, että se pyrkisi myymään mahdollisimman monta valaisinta – syntyy yritykselle selvät kannusteet valmistaa mahdollisimman kestäviä, vähän energiaa kuluttavia ja helposti huollettavia laitteita. Jotta voimme taas alkaa myydä asiakasarvoon perustuvia palveluita, tarvitsemme tämän mahdollistavia digitaalisia ratkaisuja.

MERKITTÄVÄSTI arvoa luovat ratkaisut eivät synny yksin, ja parhaat oivallukset kannattaa jakaa. Kiertotalousohjelmassa syntyneet opit ovat kaikkien hyödynnettävissä avoimessa työkirjassa. Toinen esimerkki on syksyllä toimintansa käynnistänyt tekoälykiihdyttämö, jonka opit kootaan avoimeen tekoälyn soveltamisen käsikirjaan.

KUINKA sinä luot digitalisaatiolla arvoa –ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle?

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n Kasvun ja osaamisen johtaja