Osana Smart and Wise Turku –hanketta Turun ydinkeskusta on jo 3D-mallinnettu. Havainnekuvan avulla esitetään keskustavisio tulevaisuuden Hämeenkadusta. Kuva Lundén Architecture Company.
Digitalisaatio

Vihreän datan kaupunki

Turku vie ajatuksen älykaupungista astetta pidemmälle Smart and Wise Turku –hankkeen avulla. Hanke valjastaa datan ehkäisemään ilmastonmuutosta ja lisäämään hyvinvointia. 

Teksti Elina Teerijoki

Digitalisaatio tuottaa valtavan määrän dataa. Kun asioi kaupungin palvelussa, syntyy dataa. Kun bussi kulkee liikennevaloista, syntyy dataa. Kertyneen tiedon voi valjastaa hyötykäyttöön. Se voi mahdollistaa uusia palveluja, palvelujen tehostamista ja liiketoimintaa. Osa kaupungille kertyvästä datasta voi olla kaupallistettavissa. 

– Data ja analytiikka auttavat myös johtamisessa ja parempien päätösten tekemisessä, Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira sanoo. 

Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, joka etsii, kokeilee ja kokoaa erilaisia mahdollisuuksia siihen, miten älyteknologiaa voi hyödyntää sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa että kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Hanke jakautuu kuuteen painopistealueeseen: hiilineutraalius ja resurssiviisaus, asiak-kuuksien ja palvelujen hallinta, kaupunkisuunnittelu, turvallisuus, liikenne ja liikkuminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Taustalla on yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavia megatrendejä: ilmastonmuutoksen lisäksi kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Älyteknologia voi sekä hillitä muutosten kustannuksia että tuottaa uutta liiketoimintaa. 

Hiilineutraaliksi 2029 

Turku on asettanut itselleen kovan tavoitteen – olla hiilineutraali vuonna 2029, kun juhlitaan Turun 800-vuotista historiaa. Viran ja kaupungin kehitysjohtaja Rami Savilan mielestä tavoite on realistinen, kun mukaan saadaan myös alueen asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt. 

– Tavoitteena on energiakäänne, jossa kaupunkilaiset ja sidosryhmät innostetaan mukaan muutokseen. Päivitämme myös resurssiviisauden tiekartan, joka tähtää kaupungin päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja luonnonvarojen kestävään kulutukseen vuonna 2040. 

Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve näkee hankkeen monella tavalla tärkeänä. Esimerkiksi kaupungin toimintatapoja on kehitettävä ihmisten tarpeiden mukaan. 

– Kaupungin pitää olla hereillä ja tarjota palveluita niin kuin asukkaat haluavat niitä käyttää. Yhä useammin se tarkoittaa digitaalisuutta. 

Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen ovat avainkysymyksiä. 

– Luomme erilaisia indikaattoreita, joiden avulla tavoitteen toteutumista voi seurata ajan tasalla. 

Kaupungin toiminnasta syntyvän datan hyödyntäminen voi herättää myös kysymyksiä tietoturvasta. Sen säilyminen on Arven mukaan ehdottoman tärkeää. 

– Julkisena yhteisönä kaupunki käsittelee ja tallentaa dataa luotettavasti ja läpinäkyvästi, Arve sanoo. 

Smart and Wise Turku –hankkeessa kehitetään esimerkiksi malli uudenlaiselle liikennejärjestelmälle, jossa joukkoliikenne, kaupunkipyörät, yritysten ja tulevaisuudessa ehkä yksityistenkin liikennepalvelut täydentävät toisiaan. Tavaralogistiikalle kehitetään vaihtoehtoa, jossa raskas liikenne voisi pysyä ydinkeskustan ulkopuolella ja jakeluliikenne tapahtuisi kevyemmin. 

Osallisuus mukana 

Asukas hyötyy älykaupungista monin tavoin. Eri toimialojen tietoja yhdistämällä voidaan tarjota parempia palveluita asiakassegmenteille, tulevaisuudessa jopa personoidusti. Dataa yhdistämällä myös kaupunkilaisten turvallisuus voi parantua. Tavoitteena on löytää laajoista tietomassoista turvallisuuden kannalta merkityksellisiä havaintoja, jotka auttavat kaupunkia tarttumaan ongelmakohtiin ennakoivasti. 

Kaikille digitaidot eivät ole itsestäänselviä. Wise viittaakin yhdessä tekemiseen ja osallisuuteen. Teknologisen kehityksen rinnalla on tarkoitus miettiä, miten varmistetaan, että kaikkien väestöryhmien osallisuus yhteiskuntaan pysyy yllä. 

 

Innovatiiviset kokeilut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 

Smart and Wise Turku -hankkeessa nähdään myös taloudellisia hyötyjä. Yhteistyö ja innovatiiviset kokeilut alueen korkeakoulujen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Vira ja Savila kertovat, että kaupunki tarjoaa ja hallinnoi jatkossa entistä enemmän erilaisia fyysisiä ja digitaalisia alustoja palveluille, joita yritykset tuottavat. Kaupungin roolina on luoda pelisäännöt ja infrastruktuuri, jotka mahdollistavat sujuvan tiedonsiirron ja yhteistyön eri toimijoiden välillä. 

Hanke jatkuu ensi vaiheessa vuoteen 2021 ja sen puitteissa syntyneet innovaatiot mahdollisesti paljon pidemmälle. Monta kokeilua on jo aloitettu, kuten bussien liikennevaloetuus, Elisan 5G-verkon ja sen palvelualustan rakentaminen sekä keskustan jalankulkijamäärän selvittäminen videoanalytiikan avulla. 

 

You Might Also Like