Kuva Depositphotos.
Digitalisaatio

Vahva sähköinen tunnistus muutoksessa

Tunnistuslain muuttu­minen vaikutti merkit­tävästi vahvan sähköisen tunnistuksen pelisään­töihin Suomessa. Vahvan tunnistamisen käyttöä lisätään verkkopalveluissa välityspalveluiden avulla.

Teksti Signicat

Verkkopalveluiden vahvan tunnistamisen käyttöä on helpotettu avaamalla markkinat uudenlaisille tunnistuksenvälityspalveluille. Yhdessä tunnistuspalvelut ja niiden välityspalvelut muodostavat laissa määritellyn Luottamusverkoston.

Suomen käytetyimmän digitaalisen vahvan tunnistustavan, TUPAS-pankkitunnistuksen käyttöönotto yrityksille helpottuu ja kustannukset alenevat.

Uusi vahvan tunnistamisen Luottamusverkosto tuo markkinoille tunnistuksen välityspalvelut, joita valvoo Viestintävirasto. Välityspalvelun rooli tulee olemaan vahvan tunnistamisen one- stop-shop verkkopalveluille.

Luottamusverkoston myötä verkkopalveluiden ylläpitäjät säästävät paljon aikaa, vaivaa ja rahaa, kun ne ottavat käyttöön välityspalvelun tarjoaman kattosopimuksen. Välityspalvelun kautta saa kootusti kaikki vahvat tunnistustavat.

Kuluttajille muutos tulee tarkoittamaan parempia ja laajempia palveluita. Moni verkkopalvelu tarjoaa tällä hetkellä vain suurimpien pankkien tunnistustapaa.

Useita hyötyjä

Verkkopalveluntarjoajat hyötyvät tunnistuksen välityspalvelun käyttämisestä ensisijaisesti alenevien tapahtumamaksujen myötä, jotka laskevat arvion mukaan noin 70 prosenttia. Isoille finanssi- ja vakuutusalan yrityksille, joilla tunnistautumisvolyymit ovat suurimmat, hyöty tulee olemaan isoin – rahallisesti jopa satoja tuhansia euroja vuodessa.

Pienemmille yrityksille käyttöönoton helppous valmiina palveluna helpottaa uusien verkkopalveluiden kehittämistä, käyttöönottoa ja ylläpitoa. Siinä missä aiemmin verkkopalveluntarjoajien on täytynyt sopia Tupas-palvelusopimukset yksitellen kaikkien pankkien kanssa sekä luoda ja ylläpitää tekniset rajapinnat erikseen jokaisen verkkopankin osalta, saavat ne välityspalvelun tarjoajalta yhdellä sopimuksella ja yhden rajapinnan kautta.

Luotettava välityspalvelu

Norjasta lähtöisin oleva Pohjoismaiden markkinajohtaja Signicat on toiminut Suomen markkinoilla jo lähes 10 vuotta ja välittää tänä päivänä jo yli miljoona Tupas-tunnistustapahtumaa kuukaudessa.

Tupas ja Mobiilivarmenne -rajapinnat ovat Signicatille yksi sen monista välitettävistä tunnistustavoista. Ottamalla tunnistuksen välityspalvelun käyttöön, on verkkopalveluntarjoajan mahdollista ottaa käyttöön myös muiden maiden tunnistustapoja, mikä helpottaa liiketoiminnan laajentamista.

Välityspalveluntarjoajaa valitessa kannattaa varmistaa, että palvelu on koestettu, rajapinta on toimiva ja tietoturvallisesti toteutettu. Teknisesti muutos on helppo toteuttaa standardeilla rajapinnoilla. Se vaatii vain yksinkertaisen integraation Signicatin palveluun.

 

Saatat myös pitää