Baswaren tuotemarkkinoinnista ja myynnin valmiuksista vastaava johtaja Lauri Palokangas ennakoi, että kone ei korvaa ihmistä, vaan siivittää entistä parempiin suorituksiin. Kuva Joona Raevuori.
Digitalisaatio

Tekoäly ihmisen työparina

Tulevaisuuden työpaikoilla ihminen ja kone tekevät yhteistyötä. Kone raksuttaa dataa, ihminen peilaa tuotettua tietoa kokonaiskuvaa vasten. Älykkäisiin ratkaisuihin investoidaan nyt entistä enemmän. 

Teksti Outi Rantala

Kone pyörittelee numeroita väsymättömästi ja erehtymättömän tarkasti. Ihmisen tehtävänä on tulkita koneen tekemä työ oikein ja kyetä hyödyntämään informaatio liiketoiminnan kannalta parhaalla tavalla. Täsmällisen tiedon hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä niin Suomessa kuin maailmalla. 

Basware on taloushallinnon alalla tekoälyn ja ihmisen yhteistyön globaali sillanrakentaja. Yritys tarjoaa tuhansille asiakkailleen hankinnasta maksuun ohjelmistoja ja palveluja, joiden avulla organisaatiot seuraavat ja pienentävät kustannuksia, hallitsevat käyttömenoja ja ennakoivat liiketoimintansa kasvumahdollisuuksia. 

Baswaren tuotemarkkinoinnista ja myynnin valmiuksista vastaava johtaja Lauri Palokangas tietää, että yritykset investoivat yhä enemmän älykkäisiin ratkaisuihin. 

– Informaatiosta tulee kaiken keskipiste. Automaatiosta ja tekoälystä tulee sekä yrityksen johdon että tietotyöläisten uudenlainen työkaveri. Baswarella kutsumme tätä supertaloushallinnoksi. 

Työn käsite muuttuu

Tekoälyn kehittyessä syntyy jatkuvasti uudenlaista työtä. Ihmiseltä vaaditaan kriittistä ajattelua analysoida koneen tuottaman informaation taloudellinen merkitys yrityksen toiminnalle. 

Palokangas uskoo, että digitalisaatio tulee muuttamaan liiketoiminnan lopullisesti. 

– Nykyiset roolit ja vastuut vanhenevat. Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan 90 miljoonasta tietotyöpaikasta Yhdysvalloissa menetetään yli 14 miljoonaa, joskin samaan aikaan yritykset luovat 8 miljoonaa kokonaan uutta työpaikkaa. Työt eivät katoa. Kun yleinen tuottavuus kasvaa, ajan mittaan myös työllisyys kasvaa. 

Palokangas arvioi, että tulevaisuudessa tekoäly hoitaa numerot ja tunneäly eli ihminen hoitaa ihmiskontaktin. 

– Yritysten pitää ottaa uuden sukupolven vaatimukset huomioon. Työntekijöillä on vahva itsenäisyyden ja merkityksellisyyden tarve. Työtä voi tehdä missä tahansa – työ ei ole paikka, mihin mennään. Digitaalisten työvälineiden tulee olla hyviä ja helppokäyttöisiä. 

Taloushallinnon ja hankintatoimen osaamisen lisäksi yritys tarvitsee rinnalleen muutosjohtamisen asiantuntijoita. Palokangas uskoo, että kone voi siivittää ihmistä parempiin suorituksiin ja auttaa priorisoimaan omaa työtä. 

– Tarvitaan kumppaneita, jotka auttavat ihmisiä muutoksessa. Kun yksilöillä on kyky tuottaa palveluja, joita yritys tarvitsee, voidaan luoda osaamiskeskuksia. Ei ole uusi ajatus kerätä samankaltaisia kompetensseja yhteen, mutta koska tieto keskittyy pilveen ja tekoäly muuttaa työnkuvaa, nyt on oikea hetki tehdä näitä osaamiskeskusaloitteita. 

Kone täydentää ihmistä 

Saksalainen neurotutkija Henning Beck tiivistää asian niin, että tekoäly analysoi mennyttä, ihminen suunnittelee tulevaa. Kone käsittelee viisaasti huimia määriä erilaista datapohjaista tietoa, mutta ei pysty ymmärtämään analysoitujen tietojen merkitystä eikä asioiden riippuvuussuhteita. 

– Tekoäly on tehokas silloin, kun prosesseja voidaan jäljitellä, automatisoida tai jollakin tavalla standardisoida, Beck selvittää. 

Hän varoittaa kuitenkin astumasta liiallisen luottamuksen ansaan. 

– Kone voi korvata inhimillisiä heikkouksia, kuten häiriöitä, unohtamista ja laskuvirheitä. Se ei kuitenkaan korvaa ihmisajattelun ydintä. Vaikka koneen lähestymistapa tuntuisi suoraviivaiselta, ihmisen tulee säilyttää kriittinen ajattelu. 

 

Tekoäly analysoi mennyttä, kun taas ihminen
suunnittelee tulevaisuutta.

 

 

 

Beckin mukaan ihanteellinen tekoälyn ja ihmisaivojen liitto syntyy siitä, kun ihminen antaa koneen analysoida suuria tietomääriä sekä löytää uusia malleja ja korrelaatioita, joista ihminen saa uusia näkökulmia liiketoimintaan. Hän kuitenkin korostaa, että tämän jälkeen on tärkeää astua askel taaksepäin ja harkita päätöksiä vielä uudelleen. Beck kannustaa käyttämään tekoälyn tuottamaa tietoa strategian kriittiseen arvioimiseen. 

– Tulevaisuudessa yritykset hankkivat järjestelmiä, mutta se ei riitä. Kilpailijoista erottuakseen yrityksen on kyseenalaistettava ajattelua ja uskallettava ottaa käyttöön tavanomaisesta poikkeavia ja yllättäviäkin ratkaisuja. 

Beck saapuu syksyllä Suomeen puhujaksi Basware Connect -tapahtumaan, joka järjestetään talouden ja hankinnan ammattilaisille. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 11.-12. syyskuuta. 

 

You Might Also Like