Digiajan sähkökeskus antaa käyttäjälle tietoja, jotka parantavat koko kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttövarmuutta. Kuva Getty Images.
Digitalisaatio

Sähkönjakelu siirtyi digiaikaan

Uudet, älykkäät sähkökeskukset antavat analytiikkatietoa kiinteistönsähkönjakelun tilasta vaikkaetänä matkapuhelimeen. Tekniikka on yhdistetty esineiden internetiin ja pilvipalveluun.

Teksti Liisa Joensuu

Häiriötön sähkönjakelu käy sitä tärkeämmäksi mitä digitaalisemmaksi maailma muuttuu. Kun verkoista, rakennuksista ja esineistä tulee entistä älykkäämpiä, kiinteistön sähkönjakelun on oltava entistä mukautuvampaa ja liitettävämpää.

– Sähköala ja sähkönjakelu muuttuvat näinä aikoina kovaa vauhtia. Direktiivit ja standardit kiristyvät, energiatehokkuusvaatimukset kasvavat ja energiaa tuotetaan uusilla tavoilla: esimerkiksi yhä useamman kiinteistön katolla sähköä tuottavat aurinkopaneelit. Kiinteistöissä on oltava uusia valmiuksia myös esineiden internetille ja vaikkapa sähköautojen lataamiselle, sanoo Schneider Electric Finlandin liiketoimintajohtaja Kim Långström.

Kaikki tämä luo paineita uusille laitesukupolville, joiden tulee taata kiinteistön sähkönjakelun varmuus suurissakin kuormituksissa. Parhaimmat ratkaisut mahdollistavat sähkökeskuksen ja sähkönjakelun komponenttien etävalvonnan ja etäkäytön sekä suojaavat laitteiden ja jakelun toimintavarmuutta paremmin kuin koskaan ennen.

Valovuoden hyppäys

Schneider Electric on varautunut digiaikaan luomalla EcoStruxure Power™ -nimisen systeemiarkkitehtuurin ja teknologia-alustan paljon energiaa kuluttaviin kiinteistöihin. Ideana on esineiden internetiin yhdistetty kiinteistösähkön arkkitehtuuri, joka tarkkailee itse omia komponenttejaan ja toimintojaan. Se antaa reaaliaikaista analytiikkatietoa kiinteistön sähkönjakelun tilasta ja tuo ennakoivasti esille poikkeavuudet, kuten tehon alenemisen tai ylikuormituksen.

– Ratkaisu on valovuoden päässä nykyjärjestelmistä. Sen sijaan, että kiinteistöpalvelun ammattilainen menee pääsähkökeskukseen seuraamaan katkaisijoita ja näyttöjä, hän voi ottaa Ethernet-yhteyden laitteisiin vaikka satojen kilometrien päässä. Hän näkee tietokoneeltaan, tabletiltaan tai puhelimensa näytöltä kaiken tarvittavan, esimerkiksi sähkönjakelun ja katkaisijoiden tilat, erilaiset mittaustiedot, vikailmoitukset ja hälytykset ja voi sallittaessa jopa ohjata kuormia etäkäyttöisesti. Laitteiston toimintaa seuraamalla on mahdollista ennakoida ja vähentää käyttökatkoja sekä parantaa energiatehokkuutta, kertoo tuotepäällikkö Jyrki Grönholm.

Schneiderin tuoteperhe on suunniteltu erityisesti isoille ja keskisuurille sekä energiakriittisille kiinteistöille, joiden toiminta on turvattava verkkohyökkäyksiltä. Asiakaskuntaan kuuluvat esimerkiksi datakeskukset, energiantuotantoala, sairaalat ja teollisuus.

Paikantaa ongelman

Tuoteperheen keskeisiä osia ovat älykäs Smart Panel -sähkökeskus ja Masterpact MTZ -ilmakatkaisija. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sähkökeskuksen pääkatkaisijaa, jossa on eristeenä ilmaa kaasun tai tyhjiön sijaan.

Tarpeen mukaan skaalautuvaan kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi muut sähkönjakelun katkaisijat, mittarit, ohjelmistot ja digitaaliset työkalut. Erilaisten tunnistimien ja analytiikan ansiosta häiriötilanteet on mahdollista minimoida, ja mahdollisen häiriönsattuessa vika on heti tiedossa.

– Ratkaisu voidaan integroida myös muuhun kiinteistönhallintajärjestelmään, sen automaatioon ja valvomoihin. Näin parannetaan laitoksen tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Avoin rajapinta mahdollistaa yhteensopivuuden muidenkin kuin Schneiderin automaatiojärjestelmien kanssa, Grönholm muistuttaa.

Kun kiinteistöä aletaan rakentaa tai saneerata, digiajan sähkönjakeluun kannattaa sijoittaa hieman kalliimmasta alkuinvestoinnista huolimatta. Sähköjärjestelmän toteutusaika nopeutuu ja yksittäisten pienten keskusten ja kaapelointien määrä vähenee. Rakennuksen elinkaaren aikana ratkaisu maksaa itsensä kevyesti takaisin. Jos käyttäjä haluaa tehdä myöhemmin muutoksia tai lisäyksiä, se onnistuu EcoStruxure Power™ -alustaan toteutetulla älykkäällä sähkönjakelulla ja valvonnalla.

OLEMME SÄHKÖ TELE VALO AV -MESSUILLA OSASTOLLA C318

EcoStruxure Power™
  • Takaa häiriöttömän sähkönjakelun ja mukautuu kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin.
  • Antaa analytiikkatietoa, parantaa energiatehokkuutta ja yksinkertaistaa kiinteistöjen sähköjärjestelmiä.
  • Hyödyntää IoT:n, mobiliteetin, mittaamisen, pilvipalvelujen, analytiikan ja kyberturvallisuuden teknologioita.

Saatat myös pitää