Lentävä Liitutaulu Oy:n Riku Alkio on taustaltaan historianopettaja, joka sai idean Seppoon oppilailtaan. Kuva Mikael Ahtikari.
Digitalisaatio

Pelin avulla irti suorittavasta oppimisesta

Arvokkain oppiminen tapahtuu usein ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Digitaalisuus ja pelaaminen voivat olla tässä suureksi avuksi.

Teksti Suvi Huttunen

Lentävän Liitutaulu Oy:n toimitusjohtaja Riku Alkio harmittelee, että kouluissa ja työelämässä oppiminen nähdään usein suorittamisena. Lapsilla oppiminen on ennen koulun alkua leikkiä ja hauskanpitoa, joten miksei se voisi olla sitä aikuisenakin.

– Pelin avulla voidaan päästä irti suorittavasta oppimisesta. Puhutaan pelin taikapiiristä, jossa on omat sääntönsä. Pelissä ihmiset uskaltavat tehdä asioita, joita eivät reaalimaailmassa tekisi, hullutella ja pitää hauskaa, Alkio selittää.

Hän vertaa peliä teatteriin, joka niin ikään on leikkiä, mutta jonka kautta voi käsitellä todella isoja asioita. Oppimiseen tarkoitetun pelin ei ole kuitenkaan tarkoitus viihdyttää, vaan se on äärimmäisen tehokas pedagoginen väline.

– Tavoitetaso oppimiseen ei saa laskea. Pelissä pitää olla haastetta, jotta se koukuttaa. Myös opettajalle pelin avulla opettaminen voi olla mielekkäämpää, kun tietoa voidaan etsiä ja tulkita yhdessä.

Opetus ulos luokista

Tulevaisuuden oppimisympäristöt voivat olla kaukana perinteisestä luokkahuoneesta. Oppijat voivat jo nyt sukeltaa yhdessä virtuaalimaailmaan tai lisättyyn todellisuuteen. Pelaaminen tukee vertaisoppimista ja rohkaisee tekemään yhdessä. Esimerkiksi Lentävän Liitutaulun luomalle Seppo-pelialustalle voi luoda erilaisia oppimiskokemuksia erityyppisille pelaajille.

– Kun opetus viedään pois luokkahuoneesta, se rikastuttaa oppimiskokemusta. Digitaalisuus tekee oppimisesta ajasta ja paikasta riippumatonta, sanoo Alkio.

Koulujen ja oppilaitosten lisäksi pelit sopivat hyvin myös yritysmaailmaan tehostamaan uuden oppimista. Alkio mainitsee onnistuneen pelillistämisen esimerkkeinä esimiesvalmennuksen, muutostilanteet sekä erilaiset verkko- ja järjestelmäkoulutukset.

Laite vain väline oppimiseen

Seppo-työkalun taustalla on suomalainen pedagoginen osaaminen, joka on onnistuttu tuotteistamaan ympäri maailmaa toimivaksi, skaalautuvaksi tuotteeksi. Seppo on helppokäyttöinen ja intuitiivinen alusta, jolle kuka tahansa voi rakentaa haluamansa pelin mistä tahansa teemasta. Apuna voi käyttää yli 1 500 pelin kirjastoa. Seppoa käytetään jo lukuisissa kouluissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä ympäri maailmaa.

– Pelin avulla puhelimesta tulee tuottava laite. Kun vapaa-ajalta tutut oppimisen tavat tuodaan osaksi niin sanottua virallista oppimista, saadaan monenlaiset oppijat kiinnostumaan aivan uudella tavalla, Alkio sanoo.

Oppimisessa laite on kuitenkin vain väline. Se tekee oppimisesta tasa-arvoista ja dokumentoi pelin kulun. Digitaalisuus mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation, kun pelaajat voivat saada vastauksiinsa välittömän palautteen. Alkio suosittelee, että Seppo-alustalle rakennettuja pelejä pelattaisiin joukkueena pelinjohtajan johdolla, jolloin yhdessä tekeminen korostuu.

 

Saatat myös pitää