Visma.netin liiketoimintajohtaja Matti Karppinen uskoo, että digitalisaatio on kehityksen työväline. Kuva Aleksi Palmqvist.
Digitalisaatio

Järjestelmien integraatiota ei tarvitse pelätä

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä eri järjestelmien on keskusteltava keskenään. Avoimien rajapintojen avulla voidaan tarjota entistä kattavampia palveluja. 

Teksti Suvi Huttunen

Nykyään yhä useampi yritys käyttää erilaisia liiketoiminnan järjestelmiä pilvipalveluina. Niiden integrointi toisiinsa onnistuu avoimia rajapintoja hyödyntämällä, jolloin kunkin yrityksen tarpeisiin voidaan rakentaa sopiva kokonaisuus ja näkyvyys yrityksen tilaan paranee. 

– Modernit pilvipalvelut sisältävät usein avoimen rajapinnan, joka on dokumentoitu ja kaikkien nähtävillä samanaikaisesti. Muut ohjelmistokehittäjät voivat hyödyntää sitä toiminnassaan ja integroida siihen omat palvelunsa. Tämän myötä asiakasyrityksille voidaan tarjota entistä monipuolisempia palveluja, Visma.netin liiketoimintajohtaja Matti Karppinen kuvailee. 

Digitalisoituminen ja globaali kilpailu vaikuttavat yrityksiin kaikilla toimialoilla, vaikka yritys toimisikin vain Suomen markkinoilla. Siksi prosessien ja työkalujen on oltava kunnossa. Karppinen muistuttaa, että vaikka digitalisaatiosta puhutaan paljon, usein unohtuu, ettei se ole itseisarvo. Tärkeintä on toiminnan kehittäminen. 

– Toiminnan kehittämisen pitäisi olla ajuri ja digitaalisesta salkusta otetaan siihen työvälineitä. Kun yrityksessä otetaan käyttöön uutta järjestelmää, on hyvä miettiä, miten omaa toimintaa voisi kehittää entisestään. Siinä ei pilvipalvelut paljon auta, jos ei ole uskallusta miettiä, voisiko jonkun asian tehdä toisella tavalla. 

Liiketoiminta pyörii pilvessä 

Karppisen edustama toiminnanohjausjärjestelmä Visma.net on kehitetty vastaamaan juurikin digitaalisen toimintaympäristön ja kansainvälistymisen tarpeisiin. Se tarjoaa yrityksen johdolle reaaliaikaisen kuvan yrityksen tilasta, toiminnoista ja tulevaisuudesta. 

– Osa digitalisaatiota on se, että järjestelmiä voidaan käyttää kansainvälisesti ja perusasiat toimivat kaikkialla. Visma.net antaa selkä-nojan kasvulle kotimaassa tai muissa pohjoismaissa. Se on aina paikallisen lainsäädännön, laskutuskäytäntöjen ja pankkistandardien mukainen. Esimerkiksi tänä keväänä paljon puhuttaneen GDPR-asetuksen vaatimukset on huomioitu Visma.netissä, Karppinen kertoo. 

Integrointi vaivattomasti 

Yksi Visma.netiä hyödyntävistä yrityksistä on Nespresso Professional, joka tarjoaa kahviratkaisuja yrityksille sekä hotelli- ja ravintola-alalle. Nespresso Professionalin Suomen, Ruotsin ja Tanskan taloushallinto sekä logistiset toiminnot hoituvat Visma.netillä. Lisäksi järjestelmään on integroitu CRM-järjestelmä Salesforce.com. 

Asiakkuudenhallintajärjestelmien lisäksi Visma.net on integroitavissa vaivattomasti muun muassa verkkokauppa-, työaika- sekä projektinohjausjärjestelmiin. 

– Kun kokonaisprosessi saadaan samaan putkeen, liiketoiminnan hallittavuus lisääntyy, raportointi helpottuu ja toiminnan näkyvyys paranee. Visma.net minimoi manuaalisen työn ja siinä tapahtuvat virheet, millä voi olla isokin merkitys kustannusmielessä. 

Digitalisaatiolla on Karppisen mielestä demokratisoiva vaikutus markkinaan. 

– Nykyisin pienet ja keskisuuret yrityksetkin pystyvät tekemään asioita, jotka olivat aiemmin vain suurten yritysten yksinoikeus. 

 

You Might Also Like