Integrion toimitusjohtaja Tomi Sammalniemen ja kehitysjohtaja Timo Silverin mukaan automaatiojärjestelmien integrointi pitäisi sisällyttää jo hankesuunnitteluvaiheeseen. Kuva Joona Raevuori.
Digitalisaatio

Järjestelmien integraatio osaksi hankesuunnittelua

Kiinteistöjen yksittäiset talotekniset komponentit voivat olla älykkäitä. Kokonaisuudesta saadaan kuitenkin älykäs ja tulevaisuuden kehitykselle avoin vasta järjestelmien integraatiolla. 

Teksti Timo Hämäläinen

Integraatio tulisi tehdä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Myöhemmin tehtynä sen toteutus on hankalampaa ja kustannukset aiempaa korkeammat, kertoo Integrio Oy:n toimitusjohtaja Tomi Sammalniemi. 

Yhtiö on ison haasteen edessä. Se on tuomassa rakentajille jo monissa maissa tuttua mutta suomalaisille vierasta toimintatapaa kiinteistönhallintajärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen. 

– Perinteisesti urakoitsijat kilpailutetaan rakennusalalla jo verrattain pitkälle vietyjen rakennusautomaatiosuunnitelmien perusteella. Silloin kaikki tekevät samaa suunnitelmaa omilla ratkaisuillaan. Tuloksena on kompromissi, joka ei välttämättä täytäkään toiveita. 

Sammalniemen mukaan rakentamisessa pitäisi luopua siilomaisesti etenevästä toimintamallista ja ottaa taloteknisten järjestelmien integroiminen osaksi hankesuunnittelua. Muutos on kuitenkin vaikeaa, koska on helpompi pitäytyä vanhoissa tavoissa. 

– Älyn määrä kiinteistöissä lisääntyy koko ajan. Emme edes tiedä, mitä palveluita kiinteistöihin tulevaisuudessa liitetään. Järjestelmäintegroinnilla tuotetaan alusta, johon on helppo liittää myöhemmin uusia, älykkäitä kiinteistönhallinnan järjestelmiä, kertoo Integrio Oy:n kehitysjohtaja Timo Silver. 

Vahva kokemus alalta 

Jo nyt kiinteistössä integroidaan toisiinsa esimerkiksi kulunvalvonta, LVIS-järjestelmien ohjaus, tilavaraukset, infopaneelit, aurinkosähkön tuotanto ja sähköautojen lataus. Järjestelmien integroinnin lisäksi yhtiö suunnittelee talotekniikan verkkoja ja toimittaa rakennusautomaatiojärjestelmiä.

 

Rakentamisessa pitäisi luopua siilomaisesti
etenevästä toimintamallista. 

 

 

 

Sammalniemi perusti Integrion vuonna 2016 yhdessä Timo Silverin ja teknologiajohtaja Simo Kylliäisen kanssa. Kaverukset hankkivat vahvan kokemuksen alalta työskennellessään kymmenisen vuotta Schneider Electric Finland Oy:llä kehitystehtävissä. 

Järjestelmien integroinnilla parannetaan usein kiinteistön energiatehokkuutta tai hallintajärjestelmän käyttömukavuutta. Integroinnin avulla eri automaatiojärjestelmistä koostuva kokonaisuus saadaan tehokkaaseen käyttöön ja hyvin hallintaan. 

Tietoturvaa unohtamatta 

Eri käyttäjäryhmille voidaan rakentaa omia näkymiä. Esimerkiksi huoltoyhtiöille tuotetaan tietoa talotekniikan toimivuudesta ja häiriöistä, kiinteistöpäälliköille tietoja esimerkiksi kiinteistön energian- ja vedenkulutuksesta ja tilojen käyttöasteista. 

– Tilavarausjärjestelmä voidaan integroida muiden automaatiojärjestelmien kanssa siten, että neuvotteluhuoneen lämpötila, ilmanvaihto ja valaistus säätyvät ajoissa halutunlaisiksi. Hotelleissa huoneiden olosuhteita voidaan säätää automaattisesti varaus- ja käyttötilanteen mukaan. Näin säästetään energiaa, Silver sanoo. 

Silver muistuttaa tietoturvallisuuden tärkeydestä. Integriossa turvallisuuden varmistaminen on osana jokaista hanketta. 

 

You Might Also Like