Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia myös hissien etävalvontaan, jonka avulla voidaan ennakoida, milloin huoltomiestä tarvitaan, KONEen liiketoimintajohtaja Sami Vesala kertoo. Kuva Aleksi Palmqvist.
Digitalisaatio

Digitalisaatio optimoi kasvavaa kaupungistumista

Maailmalla vaikuttavana megatrendinä vallitsee kaupungistuminen. Teknologian ja digitalisaation entistä nopeampi kehitys mahdollistaa tiiviin mutta toimivan rakentamisen. 

Teksti Antti J. Lagus

Kaupungistumisen megatrendi tuo mukanaan vaatimuksen tehokkaammasta rakentamisesta. Turvallisuuden lisäksi asukkaat edellyttävät rakennuksilta elämyksellisyyttä ja helppokäyttöisyyttä, joiden toteuttamisessa digitalisaatio on avainasemassa. 

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistava sekä huoltopalveluita tarjoava KONE Hissit Oy haluaa liiketoimintajohtaja Sami Vesalan mukaan luoda toimintaympäristön, jossa sovelluskehittäjät voivat yhdessä yrityksen kanssa ja sen tarjoamien sovellusrajapintojen kautta luoda uusia ratkaisuja. KONEella on jo salkussaan monenlaisia aihioita, joista osa kaupallistetaan tuotteiksi tai palveluiksi. 

– Lähdemme siitä, että kaikkien ratkaisujemme pitää tuoda aitoa lisäarvoa ja lähteä asiakkaiden tarpeista. Uuden digitaalisen alustamme ansiosta kykenemme luomaan uusia palveluja ja ominaisuuksia kaikkiin laitteisiimme niiden koko elinkaaren ajan, Vesala kertoo. 

Arki helpommaksi 

Viime vuoden lokakuussa lanseerattu KONE Residential Flow -ratkaisu helpottaa kerrostalon asukkaiden arkea. Sen avulla pääsee asuintalonsa etuovesta sisään avaimitta, kun älypuhelin keskustelee taloa lähestyttäessä ulko-oven ja hissin kanssa. 

Residential Flow perustuu yli 200 haastatteluun, joissa selvitettiin niin asukkaiden ja rakentajien kuin kiinteistöhuollon ammattilaisten näkemyksiä sujuvasta liikkumisesta asuinrakennuksissa. Sen avulla voi myös hallita ovipuhelinjärjestelmää ja päästää vieraita sisään taloon älypuhelinta käyttämällä. Isännöitsijöille ja huoltoyhtiöille ratkaisu taas tarjoaa mahdollisuuden tiedottaa vaikkapa vesikatkoksista suoraan asukkaiden matkapuhelimeen tai rappukäytävien tai hissien sähköisille ilmoitustauluille. 

– Asiakkaamme ovat olleet ratkaisuistamme hyvin kiinnostuneita ja olemmekin jo sopineet muun muassa YIT:n ja Skanskan kanssa ratkaisumme tuomisesta osaan heidän asuintaloprojektejaan. 

Ratkaisu tulee käyttöön useammissa kohteissa muun muassa Jyväskylässä ja Espoossa. Se soveltuu niin uudisrakennuksiin kuin olemassa oleviin asuintaloihin. 

Etävalvonta kerää dataa 

Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia myös hissien etävalvontaan, jonka avulla voidaan tietää jopa ennakolta, milloin huoltomiestä tarvitaan. Uudet ja vanhatkin hissit varustetaan tunnistimin, jotka seuraavat hissin toimintaa kokonaisvaltaisesti ympäri vuorokauden. 

Tunnistimet keräävät jatkuvasti tietoa ja lähettävät sitä eteenpäin pilvipalveluun, jossa tietoa analysoidaan oppivin ohjelmistoin. Näin voidaan lähettää huolto paikalle ennen kuin hissi vikaantuu. 

– Tällä hetkellä Suomessa on noin 1 000 sensorein varustettua hissiä, jotka keräävät jatkuvasti dataa hissin toiminnasta. Älykkääseen etävalvontaan perustuva KONE 24/7 Connect -palvelu tuo asiakkaillemme turvallisuutta, läpinäkyvyyttä hissin toimintaan reaaliajassa sekä mielenrauhaa. 

Digitalisaatio on myös mahdollistanut uudenlaisen suunnittelupalvelun käyttöönoton. Uudisrakennuksia suunniteltaessa ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen valmisteluissa on käytetty KONE People Flow -suunnittelupalvelua. 

– Palvelun avulla voidaan simuloida ihmisvirtoja rakennuksessa ja sen ulkopuolella. Näin voidaan selvittää jo ennen rakentamista tai muutostöitä, minne tulisivat muodostumaan ihmisten siirtymisestä syntyvät pullonkaulat. 

Erityisesti jos muutetaan rakennuksen käyttötarkoitusta vaikkapa toimistorakennuksesta hotelliksi tai asuinkiinteistöksi, on hyvä selvittää se, miten ihmisten liikkuminen muuttuu ja rakentaa ovet, hissit ja liukuportaat sen mukaisesti. Mitä myöhemmin muutostöihin ryhdytään, sitä kalliimpia ne ovat. 

 

Älykkäät ratkaisut 
  • KONE RESIDENTIAL FLOW -ratkaisulla voi operoida rakennuksen ovia, hissejä ja ovipuhelimia älypuhelimella ja saada rakennusta koskevaa tietoa. 
  • KONE 24/7 CONNECT -palvelulla voi seurata laitteita etänä kellon ympäri sekä tunnistaa ja hoitaa korjaustarpeet ennakoivasti. 
  • KONE PEOPLE FLOW -palvelussa simuloidaan rakennuksen tulevia ihmisvirtoja ja optimoidaan liikkuminen kiinteistössä.

 

You Might Also Like