Digioivan projektipäälliköt Simo Lääveri (vas.), Aino Tarhala ja Mika Lappalainen. Kuva Digioiva.
Digitalisaatio

Digiprojektit kerralla maaliin

Digihankkeen läpivienti vaatii osaavan projektipäällikön. Ulkoistaminen kannattaa: objektiivisen asiantuntijan työskentelyä motivoi puhtaasti paras mahdollinen lopputulos.

Teksti Digioiva

Digiprojektin onnistunut läpivieminen vaatii useita kriittisiä päätöksiä, joista oikean projektipäällikön valinta on avainasemassa. Digitalisaatiohanke ulottuu syvemmälle kuin pelkkään IT:hen: se vaatii yhteispelin rakentamista myös muiden yrityksen osa-alueiden kanssa. Tähän sopiva henkilö ei läheskään aina löydy asiakas- tai toimittajaorganisaatiosta.

Ulkoisen projektipäällikön hyödyntäminen tuo mukanaan lukuisia etuja, joista ammatillinen osaaminen ja vankka kokemus digiprojekteista sekä niiden hallinnasta ovat vain jäävuoren huippu. Projektinhallinnan ulkoistaminen antaa yritykselle mahdollisuuden kohdistaa kaikki resurssinsa ydinliiketoimintaansa, samalla kun sitoutumattomuuden tuoma vapaus säästää asiakasta turhilta kompromisseilta. Ehdoton hyöty on myös se, ettei asiakkaan etu jää taloudellisten tavoitteiden varjoon.

– Kun pöytä on alusta alkaen puhdas, tulee aidosti parhaiden ratkaisujen löytäminen mahdolliseksi, vahvistaa digihankkeiden projektihallintaa ja -johtamista tarjoavan Digioiva Oy:n toimitusjohtaja Mika Lappalainen.

Lappalaisen perustama Digioiva toimii kädet savessa -otteella asiakkaiden vaativissa kehityshankkeissa, varmistaen projektin käytännön etenemisen toimivasti ja tehokkaasti. Monipuolisen tietämyksen, näkemyksen sekä kontaktien lisäksi Digioivan kokeneet projektipäälliköt taitavat myös tiimin sitouttamisen, mikä erottaa loistavan projektin pelkästä läpi vedetystä.

Tehokasta päätöksentekoa

Objektiivinen ja sitoutumaton asiantuntija tarkastelee projektia ilman rajoittavia sidoksia teknologioihin, toimittajiin tai organisaation sisäiseen hierarkiaan liittyviin seikkoihin. Tämä mahdollistaa asioiden eri puolien esiin tuomisen selkeästi ja tasapuolisesti. Tästä taas syntyy oikea-aikaista ja tehokasta päätöksentekoa.

Mikäli projektia tarkastellaan vain sisäisestä perspektiivistä, saattaa kehitysmyönteisinkin työntekijä kompastua kuolleisiin kulmiin.

– Kun organisaatiokokonaisuutta katsotaan ulkoisin silmin, tunnistetaan mahdolliset muutostarpeet ja ongelmakohdat.

Digioivan keskeinen toimintatapa on vahvan, luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen. Avoin ilmapiiri ja rehellinen keskusteluyhteys auttavat ottamaan käyttöön ulkoisen projektipäällikön koko potentiaalin.

Pelinrakentajana kentällä

Projektiin tutustuminen edellyttää ulkoiselta projektipäälliköltä syvällistä tiedon kerryttämistä ja tavoitteisiin pureutumista, mikä rakentaa vahvaa siltaa eri liiketoiminnan osastojen ja IT:n välille.

– Riskit väärinymmärrysten ja erisuuntaisten tavoitteiden syntymiselle pienenevät. Parhaassa tapauksessa kuilu liiketoiminnan ja IT:n välillä häviää kokonaan, Lappalainen kertoo.

Roolin voi nähdä ikään kuin digiprojektin pelirakentajana: monipuolinen osaaminen ja laaja kokemuspohja antavat eväät koko joukkueelle, minkä avulla projekti saatetaan maaliin voitokkaasti.

 

Saatat myös pitää