Suomen johtava liiketoimintamuotoilija Vere Oy luo asiakkailleen kasvua. Toimitusjohtaja Juha Leppänen. Kuva Vere Oy.
Digitalisaatio

Digiajalla ketterä strategia on välttämätön

Millä tavoin yritys voi luoda kasvua ja vastata tulevaisuuden kilpailuun? Vere Oy tukee asiakkaitaan yhä kiihtyvässä kilpailussa.

Teksti Vere Oy

Juha Leppänen on vuonna 2015 perustetun Vere Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, joka on seurannut digitaalista vallankumousta sen ytimestä 20 vuotta.

– Liiketoimintamuotoilussa ei ole kyse maailmaa mullistavista asioista, vaan nopean toimintaympäristömuutoksen vaatimista uusista toimintatavoista ja ketteryydestä, Leppänen sanoo.

Yrityksen kehitystyöhön on keskeistä osallistaa sekä asiakkaat että henkilöstö.

– Monella asiakkaalla ja henkilöstön jäsenellä on paljon rakentavia kehitysideoita, mutta heille on harvoin tarjolla ympäristöjä, joissa näitä kannustetaan tuomaan esiin. Kun olemme luoneet avoimen ja pelottoman tilanteen keskustella yrityksen strategiasta ja kehityssuunnasta, ovat tulokset olleet erittäin hyviä. Eräskin nuori työntekijä kommentoi, että workshop oli ’paras päivä tässä firmassa’. Myös toimitusjohtajan mielestä tulos oli napakymppi, toteaa toinen partner Jussi Pullola.

Kun autamme lisäämään tähän asiakasymmärrystä, sitä miten asiakas ajattelee ja tavoittelee, on uuden palvelun kehittäminen erinomaisella pohjalla, lisää kolmas Vere-partner Jan-Mikael Lepistö.

Vere Oy:n viisi liiketoimintamuotoilun sääntöä

Vie ketteryys käytäntöön

Ketterällä strategiatyöllä tähdätään konkreettisiin tuloksiin, jotka viedään nopeasti käytäntöön. Kun kehityskohteet arvioidaan Vere Oy:n 3D-metodin avulla, saadaan organisaation priorisoima strategiakartta, johon sitoudutaan.

Aloita silloin kun menee hyvin

Asiakkaista tulee pitää kiinni tarjoamalla heille jatkuvasti uutta arvoa. Ajatus on sama kuin nopeassa ohjelmistokehityksessä: tehdään valmiiksi pieni osa suurta tavoitetta ja testataan, toimiiko. Jos toimii, skaalataan.

Tee yksi hyvä, kaupallista monille

Kyky kaupallistaa on menestyksen ydinkysymys. Jos tuote tai palvelu on jo hyvä, muokkaa viestiä, älä tuotetta. Kaupallistamisen avulla etsitään tarinoita, jotka vetoavat juuri ostajan tarpeeseen, henkilöön, yritykseen tai toimialaan.

Keskity tulevaisuuden kilpailuetuihin

Vere Oy:n CDO-tutkimuksen (www.vere. /cdo) mukaan tulevaisuuden johdon tulee johtaa muutosta, reagoida nopeasti markkinamuutoksiin ja -odotuksiin sekä sietää epävarmuutta. Go-to-market- mallit tuleekin mukauttaa epävarmuuden aikaan.

Motivoi muutokseen

Liiketoimintamuotoilussa Vere Oy hakee näkemyksellisyyttä asiakkaan kumppaneilta ja yrityksen omilta asiantuntijoilta. Viisaus ei aina asu johtoryhmässä.

ASIANTUNTIJOINA VERE OY:N JUHA LEPPÄNEN, JUSSI PULLOLA JA JAN-MIKAEL LEPISTÖ.

 

Saatat myös pitää