Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia kiertotalouteen

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia kiertotalouteen

newspool

Kasvava ja kansainvälistyvä Protacon on digitoinut ja automatisoinut jo useita kiertotalouden yrityksiä.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia kiertotalouteen

Protacon haluaa kannustaa kiertotalouden toimijoita hyödyntämään kasvussaan digitalisaatiota toimintamallien ja uusien palveluiden kehittämisessä.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Protacon

Protaconin toimitusketjun hallinnan asiantuntija Petrus Taskinen rohkaisee kiertotaloudessa toimivia yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota. Sen avulla voidaan helpottaa tiedonkeruuta, tehostaa toimintoja sekä jouduttaa uusien palvelujen ja toimintamallien luomista.

–  Kehittyneellä teknologialla voidaan muodostaa kokonaiskuva materiaalivirroista sekä tuottaa tietoa strategisen ja päivittäisen johtamisen tueksi. Monet manuaaliset työvaiheet voidaan automatisoida, jolloin työntekijöiden osaaminen ja voimavarat pystytään hyödyntämään järkevämmin.

Kiertotalouden toimijat ovat kyllä tehneet yksittäisiä toimenpiteitä kohti digitaalista toimintatapaa, mutta kokonaismahdollisuuksia on hyödynnetty vasta vähän.

Taskinen ottaa vertauskohteeksi hintakilpaillun energia-alan, jonka haasteet ja tarpeet ovat pitkälti samankaltaisia kuin kiertotaloussektorilla. Energia-alalla yritykset ovat hyödyntäneet digitaalisuuden ja automaation mahdollisuuksia jo pitkään. Esimerkiksi Protacon Once® -toimitusketjun hallintajärjestelmä on otettu alan yrityksissä käyttöön 20 vuotta sitten. Nykyisin sillä käsitelläänkin jo yli 65 prosenttia Suomessa käytettävistä kiinteistä polttoaineista.

Reaaliaikaista tietoa

Järjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään tuotannon lisäksi koko arvoketjussa toimittajista viranomaisraportointiin. Viime aikoina palvelua on täydennetty muun muassa  röntgenteknologiaan perustuvilla ratkaisuilla ja hallintotyötä tehostavilla lisäominaisuuksilla, kuten työturvallisuuden digitalisoinnilla ja BI-ratkaisuilla.

–  Digitalisaatio ja automaatio auttavat parantamaan toimitusketjun toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja laatua. Autamme jo alkuvaiheessa ottamaan ne huomioon uusien ja uusittavien laitoksien sunnittelussa. Kun laitos on toiminnassa, voidaan Protacon Oncen avulla vähentää kustannuksia muun muassa manuaalisen työn minimoinnilla sekä laskutukseen ja esimerkiksi jätelajien kirjauksiin liittyvien virheiden poistumisella. Samalla toimitusketjun tunnusluvuista saadaan reaaliaikaiset raportit töiden aikataulutuksen ja johtamisen tueksi.

Tehokkuutta integroinnilla

Protacon Once -järjestelmä on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Se mahdollistaa integraatiot esimerkiksi yrityksen taloushallinto-, raportointi-, kulunvalvonta-, liikenteenohjaus- ja kuormien vastaanottojärjestelmiin. Esimerkkinä Protacon Oncen hyödyntämisestä Taskinen nostaa Liperin jäteaseman asiakaspalvelun automatisoinnin.

–  Alkuvuodesta Protacon Once otettiin käyttöön Jätehuoltoyhtiö Puhaksen Liperin jäteasemalle, joka toimii palveluaikojen ulkopuolella itsepalveluperiaatteella. Näin jätehuoltoyhtiön palvelutaso paranee ja asiakkaat voivat käydä jäteasemalla haluamanaan aikana. Lisäksi yhtiö saa Protacon Oncen avulla tarkat raportit toteutuneista asiakaskäynneistä ja toimitetuista jätemääristä.

Protacon on kotimainen, vahvasti kasvava teknologiayritys, joka työllistää noin 400 asiantuntijaa 15 eri toimipisteessä.