Digitaalinen klooni tuo tilan tutuksi

Digitaalinen klooni tuo tilan tutuksi

Sisätilan digitaalinen 3D-malli syntyy nopeasti ja tarkasti laserkeilausta sekä pistepilveä hyödyntämällä. Tekniikan tuoma hyöty ilmenee etenkin suurissa, vaihtuvissa ympäristöissä. 

Teksti Suvi Huttunen

Sisätilojen virtuaalimallin avulla ihminen voi tutustua tilaan etukäteen, mitata sitä tai saada esimerkiksi reittiohjeita tilassa liikkumiseen. Malli palvelee kaikkia tilassa työskenteleviä tuotannon työntekijöistä johtoportaaseen saakka, Dimensium Oy:n toimitusjohtaja Tomi Rosnell kertoo.

Dimensium käyttää sisätilojen mittaukseen, kartoitukseen ja mallinnukseen saksalaisen NavViksen teknologiaa. Käytännössä laite mittaa mobiililla laserkeilauksella pisteitä, joista muodostuu pistepilvi. Tästä luodaan tilan digitaalinen 3D-malli. Laite mittaa tilaa ja ottaa siitä kuvia samanaikaisesti, jolloin syntyy fotorealistinen kuva siitä, miltä tila näyttää.

Nopeaa ja tarkkaa

Kun perinteisessä laserkeilauksessa mittalaite pyörii itsensä ympäri ja sitä siirretään aina uuteen paikkaan, Dimensiumin käyttämää laitetta työnnetään koko ajan eteenpäin, jolloin mittaus ja kuvaus on 5-10 kertaa nopeampaa.

–Tekniikka on nopeaa ja tarkkaa, mikä tekee siitä myös kustannustehokasta. Päivässä voi mitata kymmenien tuhansien neliömetrien pinta-alan, ja myös prosessointi on pitkälle automatisoitua ja nopeaa.

Valmiin 3D-mallin voi ladata joko yrityksen omalle palvelimelle tai web-palveluun, josta sitä voi jakaa eteenpäin. Mallin päälle voi tuoda myös reaaliaikaista tietoa IoT-sensoreista, jotka näkyvät kuvassa oikeassa ympäristössä.

– Mallista muodostuu tilan digitaalinen klooni, jossa voi kävellä Google Street view -tyylisesti. Malliin voi lisätä esimerkiksi käyttö- tai toimintaohjeita tekstinä, kuvana tai videona. Valmista mallia voi tarkastella matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Myös käyttäjätasoja voi määrittää ja rajata kuka pystyy näkemään mitäkin ja saako käyttäjä esimerkiksi lisätä tai poistaa tietoa, Rosnell kuvailee.

Ajantasaista tietoa

Sisätilojen mittaaminen ja kartoitus luo dokumentaatiota siitä, millainen tila on ollut. Kuvausta toistamalla nähdään, miten tila elää ajassa.

Teknologia on käytössä maailmanlaajuisesti etenkin autoteollisuudessa. Niissä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tilasta tarvitaan ajantasaista tietoa, joka on mitattava ja käsiteltävä nopeasti. Tekniikasta olisi Rosnellin mukaan hyötyä myös esimerkiksi rakennustyömailla, huoltoyrityksissä, vanhojen rakennusten kartoituksessa sekä kiinteistöalalla.

– Tämä vaatii kykyä tehdä asioita uudella tavalla. On luovuttava siitä, että mennään kohteeseen mittanauhan kanssa. Etenkin isot, muuttuvat tilat hyötyvät tästä.

– NavViksen teknologialla voi digitalisoida kaikkia suuria sisätiloja ja rakennuksia. Me kehitämme tekniikkaa jatkuvasti kumppaniemme palautteen perusteella ja työskentelemme tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan ikään kuin ekosysteemissä. Dimensium on yksi näistä yhteistyökumppaneista, Marcus Bergsli NavVikselta kertoo.

NavViksen teknologia on käytössä yli 35 eri maassa ympäri maailmaa. Kumppaneita on Saksan lisäksi etenkin Pohjois-Euroopassa ja Kiinassa. Tunnetuimpia teknologiaa hyödyntäviä yrityksiä ovat muun muassa Daimler, BMW ja Siemens.