Bitumi kiertää katolta katuun

Bitumi kiertää katolta katuun

newspool

Tarpaperin maajohtaja Kimmo Laaksonen kertoo rouhitun kattohuovan muuntuvan uudeksi asfaltiksi.

Bitumi kiertää katolta katuun

Asfaltissa kalleinta on bitumi. Myös kattohuopa sisältää bitumia. Siksi 375 rekallista öljypohjaista tuontiraaka-ainetta on tänäkin vuonna korvattavissa Suomessa kierrätetyllä purkubitumilla.

Teksti Annika Suvivuo  Kuva Lasse Simpanen

Kun asetetaan ympäristötavoitteita maan päällystykselle, parhaat tulokset tehdään asfaltin kierrätysasteen nostolla. Koska infra on rakentamisen alan suurin luonnonvarojen kuluttaja, kuntien, kaupunkien, isojen yritysten ja yhteisöjen vastuu korostuu.

–  Meillä on lähes 50 kuntaa, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvi-
huonekaasupäästöjä todella merkittävästi. Uusioraaka-aine asfaltissa olisi helppo ympäristöteko, kertoo Tarpaper Recycling Oy:n maajohtaja Kimmo Laaksonen.

Laaksonen muistuttaa kiertotalousajattelun olevan vielä kesken.

–  Opimme vasta asettamaan asioita oikeaan kohtaan kiertotalouden ketjua. Toistaiseksi ollaan kaukana esimerkiksi siitä, että rakennusten purkutyöt tilaava taho myös kierrättäisi kattohuopien bitumin asfaltointiensa raaka-aineeksi.

Näin toimi Kymenlaakson Jäte Oy uudella hehtaarin kentällään. Säiliöautollinen bitumia korvattiin omalle asemalle kerätyillä kattohuovilla. Tällaisen prosessin mahdollistaminen on vaatinut Tarpaperilta viiden vuoden kehitystyön. Purkujäte on muuttunut testatuksi ja CE-merkityksi BitumenMix-rouheeksi, joka pidentää kattohuovan elinkaarta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja täyttää asfalttinormit.

Yhteistyöllä uusia kohteita

Tarpaperin asiakkaat löytyvät kahdesta kohtaa arvoketjua. Asfalttiyhtiölle tarjolla on edullista uusioraaka-ainetta, ja kattohuovan purkaja puolestaan pienentää jätekulujaan.

–  Purku- ja saneerausyritykset säästävät vähintään puolet siitä, mitä bitumin hävittäminen jätteenä heille maksaisi, Laaksonen kertoo.

Kierrätetty bitumi korvaa asfaltissa noin puolet neitseellisestä bitumista. Kun mukaan lisätään asfalttiyhtiön oma kierrätysmassa, päästään kokonaiskierrätysasteessa vähintään kolmannekseen. Vaikka kaikki Suomen purkubitumi kiertäisi, täytettäisiin silläkin vain murto-osa asfaltointien tarpeesta.

Yhteistyö Tarpaperin, päällysteen tilaajan ja asfaltti- tai rakennusyritysten kanssa kannattaa. Kolmikannalla paikannetaan kierrätysbitumin kohteita.

Tällä hetkellä Lahdessa selvitetään kaupungin ja YIT:n kanssa, saadaanko uuden asuinalueen katuihin sisällytettyä paikalta purettavan teollisuusalueen jätebitumit. Myös Helsingin kaupungin kanssa neuvotellaan asfalttikauden kohteista.

Tarjouspyyntö ratkaisee

Tässä kiertotalouden vaiheessa normit eivät vielä takaa resurssiviisautta. Kunnissa päätetään lähinnä siitä, saako alueella käyttää kierrätysasfalttia eikä siitä, pitääkö sitä käyttää.

–  Kiertotalous vaatii rohkeutta ja sitoutumista. Tilaajan on osattava edellyttää kierrätysmateriaalin käyttöä, kun sitä on saatavilla.

Tarpaperin vuosituotanto, 15 000 tonnia, uppoaisi helposti Suomen kuuden suurimman kaupungin asfaltteihin. Tietyn materiaalisokeuden vain pitäisi hellittää.

–  Materiaalit ovat kehittyneet sellaisella vauhdilla, ettemme osaa uudelleenkäyttää niitä. Täydellinen kehä vaatii, ettei materiaalia valmisteta, ellei sille ole täysivaltaista kierrätys- ja uudelleenkäyttöohjetta. Purkubitumi osataan lajitella, käsitellä, varastoida ja toimittaa. Nyt vaan on osattava myös käyttää sitä.