Biokaasun optimaalista hyödyntämistä Oulussa

Biokaasun optimaalista hyödyntämistä Oulussa

Oulussa tuotetaan kaatopaikalta ja mädätyslaitokselta peräisin olevasta biokaasusta edullista energiaa ja sähköä satojen tuhansien eurojen arvosta teollisuuden tarpeisiin. 

Teksti Juha-Pekka Honkanen

Syksyllä ekosysteemi täydentyi Ruskon jätekeskukseen avatulla Suomen pohjoisimmalla biokaasun tankkausasemalla.

-Etelä-Suomesta pääsee vihdoin vaivattomasti kaasuautolla vaikka Lapin laskettelukeskuksiin saakka ilman bensiiniin turvautumista, Oulun seudun kuntien jätteiden käsittelystä vastaavan Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Markku Illikainen sanoo.

Vuoden 1997 jälkeen kerätty ja erityisesti Oulun alueella hyödynnetty biokaasu vastaa yhteensä 50 miljoonaa litraa polttoöljyä. Vuosittain Kiertokaaren keräämällä biokaasulla korvataan keskimäärin kaksi ja puoli miljoonaa litraa polttoöljyä. Joka tunti asiakkaille menee 400 öljylitraa vastaava määrä biokaasua.

Biometaanin ympärille on rakentunut toimiva kiertotalousmalli, jonka kaikki osapuolet saavat selvää taloudellista hyötyä samalla, kun ne osallistuvat ympäristötalkoisiin uusiutuvan energian suurina käyttäjinä.

-Olemme rakentaneet globaalissakin mittakaavassa ainutlaatuisen mallin biokaasun keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tämä on laajaa teollista toimintaa, joka tuo meille lähes miljoonan euron myyntitulot vuosittain. Sillä maksetaan melkein koko Kiertokaaren palkat, Illikainen huomauttaa.

Laaja asiakaskunta

Biokaasun kerääminen aloitettiin Oulussa jo vuonna 1997 suljetun kaatopaikka-alueen maisemoinnin yhteydessä. Viereisen, käytössä olevan kaatopaikka-alueen metaanin keräämisen mahdollistava pumppaamo rakennettiin vuonna 2005. Lisäksi biokaasua tuotetaan Ruskon jätekeskuksen ytimeen aiemmin vuonna 2015 rakennetussa Gasum Oy:n biojätteen mädätyslaitoksessa. Metaanin kerääminen on ollut lakisääteistä vuodesta 1997.

Ensimmäinen asiakas oli Parocin eristevillatehdas. Oulun yliopistollisen sairaalan suurta energiamäärää edellyttävä höyryntuotantolaitos liittyi asiakaskuntaan vuonna 2000. Tällä vuosikymmenellä asiakaskuntaan on liittynyt kaksi suurta pesulaa, Lindström ja Oulun Keskuspesula. Kaasuputkiston ulkopuolelle biokaasua voidaan viedä kaasupulloilla varustetuilla konteilla, jotka sisältävät energiaa jopa 5000 öljylitran edestä. Biokaasu käytetään Oulussa sataprosenttisesti hyödyksi. Kokonaisuuden viimeistelee jätekeskuksen mikroturbiinilaitos, joka tuottaa kaiken jätekeskuksen tarvitseman sähkön. Laitoksen hukkalämpö riittää alueen rakennusten lämmittämiseen.

– Jätekeskus tarvitsee erittäin paljon sähköä valaistukseen, sähkömoottoreihin ja jätteidenkäsittelylaitteisiin. Sähkölaitoksella säästämme 200 000 euroa vuosittain.

Puhdistaminen lisää tehoa

Biokaasu johdetaan kolmesta lähteestä kaasuasemalle, jossa se jalostetaan eri asiakkaiden tarvitsemaan metaanipitoisuuteen. Suunnitteluinsinööri Antero Kiljunen huomauttaa, että biokaasun metaanitaso vaihtelee kaatopaikkojen pumppaamoiden noin 45 prosentista biojätemädättämön 65-70 prosentin tasoon. Biokaasuliiketoiminta on suurelta osin puhdistusjärjestelmän ansiota. Sillä erotetaan hiilidioksidia biokaasusta, jolloin kaasun metaanipitoisuus kasvaa.

 

Biokaasuliike­ toiminta on suurelta osin puhdistusjärjes­telmän ansiota.

 

 

– Näin biokaasulaitoksen kaasusta saadaan maakaasun veroista liikennepolttoainetta ja kaatopaikkakaasujen hyödyntäminen teollisuuden energianlähteenä on mahdollista alempinakin pitoisuuksina keräysvaiheessa, Kiljunen sanoo.

Suljettujen kaatopaikkojen eloperäisten jätteiden hajoamisen myötä myös metaanin syntyminen hiipuu hitaasti. Kehittämispäällikkö Jari Kangasniemi arvioi, että metaania syntyy noin 40 vuotta kaatopaikan sulkeuduttua. Hyödyntäminen on kuitenkin uhattuna jo aiemmin, sillä se edellyttää noin 45 prosentin pitoisuutta. Myös Kiertokaaren ensimmäisen biokaasupumppaamon metaanipitoisuus on jo laskenut.

–Puhdistusjärjestelmän ansiosta hyödyntämistä voidaan jatkaa kymmenen vuoden ajan ja alueelta saadaan sinä aikana noin 10 miljoonaa öljylitraa vastaava määrä energiaa.