Automatisoitu tiedonhallinta tuo edun markkinoilla

Automatisoitu tiedonhallinta tuo edun markkinoilla

Perkko Oy:n myyntijohtaja Marco Lindqvist muistuttaa, että tehokas tiedonhallinta auttaa keskittymään ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Automatisoitu tiedonhallinta tuo edun markkinoilla

Tekoälyä ja automaatiota hyväksi käyttävät tiedonhallinnan ratkaisut vähentävät inhimmillisiä virheitä ja auttavat yritystä parantamaan kilpailukykyään.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuva Joona Raevuori

Vaikka tietojenkäsittely on vauhdilla digitalisoitunut, on dokumenttien tulostus, skannaus, kopiointi ja tietojen arkistointi edelleen yrityksissä arkipäivää. Paperisten tulosteiden määrä on viimeisen vuosikymmenen aikana kuitenkin tasaisesti vähentynyt.

– Toimistoteknologian on kehityttävä ympäröivän maailman ja muun kehityksen mukana. Siksi toimialallamme on alettu kehittää laajemmin tiedonhallinnan ratkaisuja. Niissä voidaan yhdistää esimerkiksi digitalisointia, tulostusta, dokumentinhallintaa, älyskannausta, mobiilitekniikkaa ja pilvipalveluita, jotka me näemme tiedonhallintana, kertoo Perkko Oy:n myyntijohtaja Marco Lindqvist.

Automatiikka ja tekoäly tehostavat työskentelyä ja yksinkertaistavat prosesseja. Älykäs ratkaisu voi esimerkiksi luoda automaattisesti arkistoituihin dokumentteihin liitettävät metatiedot, joiden avulla ne löytyvät helposti ja varmasti. Näin inhimilliset virheet vähentyvät.

– Selkeyttämällä tiedonhallinnan työtapoja ja ottamalla käyttöön automatisoituja työnkulkuja yritys voi tehostaa merkittävästi dokumenttien hallintaa ja päästä eroon aikaa syövistä manuaalisista vaiheista.

Lindqvistin mukaan teknologian ansiosta työvaiheiden määrä voi vähentyä murto-osaan aiemmasta.

– Parhaimmillaan voimme vaikuttaa myönteisesti henkilöstön jaksamiseen ja heidän työtehoonsa. Motivoitunut ja energinen työntekijä on yrityksen vahvin lenkki.

Turvallista tietojenkäsittelyä

Yritys voi uudistaa tiedonhallintaansa joko pala kerrallaan tai muuttaa kerralla koko toimintatapaansa.

– Selvitämme aina ensin asiakkaiden koko tiedonhallinnan nykytilan, kartoitamme arkiset työtavat ja mahdolliset aikasyöpöt ja kipupisteet. Sen jälkeen tarjoamme yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, Lindqvist selventää.

Lindqvistin mukaan Perkko ratkoo yrityksen tiedonhallinnan ongelmia yksi kerrallaan. Tavoitteena on saavuttaa uudistuksilla mahdollisimman suuri hyöty riippumatta siitä, millainen toimintatapa ja ICT-ympäristö yrityksellä on ennestään.

– Panostamme siihen, että palvelutarjontamme toimii missä tahansa ICT-ympäristössä. Näin asiakkaamme saa parhaan hyödyn jo tehdyistä ICT-investoinneista. Kokonaispalveluun kuuluu myös tietoturvallisuuden varmistaminen sekä nopeasti reagoiva tuki- ja ylläpitopalvelu.

Perkko on vaalinut tuki- ja ylläpito-organisaatiota koko pitkän historian ajan, mikä näkyy pitkinä asiakassuhteina ja hyvänä asiakastyytyväisyytenä. Lindqvistin mukaan yhtiö haluaa toimia niin, että asiakkaat luottavat siihen nyt ja tulevaisuudessa.

– Luotamme laatuun ja pitkäaikaiseen, harmoniseen kumppanuuteen. Siksi teemme yhteistyötä eräiden valikoitujen kumppaneiden, kuten HP Finland Oy:n ja Sharp Finland Oy:n kanssa, joiden tiedämme kulkevan kehityksen aallonharjalla tulevaisuutta ennakoiden.