Hyppää sisältöön

Veera Sylvius

Veera Sylvius

18.10.2022

KUVA | ANNI HARTIKAINEN  LOKAATIO | STUDIÅ

Kestävällä liiketoiminnalla kohti parempaa maailmaa


SUOMI ja koko maapallo tarvitsevat teknologisia innovaatioita. Ilman niitä emme tule selviytymään haasteista, joihin olemme planeettamme ajaneet: väestönkasvusta, luontokadosta, ilmastonmuutoksesta. Yksittäisten teknologiayritysten innovaatioita suurempi vaikutus on vaatimuksella, että kaiken liiketoiminnan on oltava kestävää. Väliä on siis sillä, mitä tehdään, mutta myös sillä, miten tehdään. Jokaisessa yrityksessä on syytä pohtia, halutaanko asemoitua oikealle puolelle historiaa maapallon näkökulmasta ja laittaa omat kestävyysasiat kuntoon.

KIITOS uutteran regulaatiotyön, yritysten toimintaa ja rahan liikkeitä ohjaavat nykyään myös vastuullisuusvaatimukset. Yritykset alkaen pörssilistatuista globaaleista jäteistä ovat sisäistäneet kestävän toiminnan periaatteet. Ne ymmärtävät, että kestävän liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään, päinvastoin. Tämä ajattelu vyöryy vauhdilla myös PK-sektorille: ajureina ovat sääntelyn lisäksi hankintaketjujen, kuluttajien ja työntekijöiden vaatimukset. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa viitata kintaalla sille, minkälaisen jäljen se ympärilleen jättää.

LAADUKKAAN vastuullisuustyön seurauksena yrityksen arvo kasvaa. Tämä edellyttää, että yrityksessä ymmärretään oman toiminnan vaikutukset niin ympäristöön, työntekijöihin kuin yhteiskuntaan. Kuten muukin strategiatyö, vastuullisuustyö on syytä suunnitella, johtaa, mittaroida ja dokumentoida huolellisesti. Kestävä liiketoiminta sisältää suuren määrän erilaisia, jo yksinään monimutkaisia osa-alueita, joista olennaiset valitsemalla yritys saa kilpailuetua niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin silmissä. 

USEISSA teknologiayrityksissä kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämistä, työhyvinvoinnin ja tasa-arvon parantamista sekä hyvää hallintotapaa. Rohkaisen pohtimaan vastuullisuusperiaatteita hieman syvällisemmin. On esimerkiksi tutkittu, että monimuotoiset tiimit tekevät parempaa tulosta. Johto voisi sukupuolijakauman mittaamisen lisäksi miettiä, mitä yrityksessä voisi muuttaa, jotta se olisi myös vähemmistöille, eri koulutustaustan omaaville ja eri-ikäisille henkilöille houkuttelevampi työnantaja. 

On tutkittu, että monimuotoiset tiimit tekevät parempaa tulosta.

VASTUULLISUUSTYÖ on suuri kokonaisuus, jossa tarkastellaan niin ympäristön kuin yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yrityssektorin omaksuessa vastuulliset toimintaperiaatteet saavutetaan globaalia vaikuttavuutta. Tähän voimme jokainen olla vaikuttamassa omien valintojemme kautta yrittäjinä, sijoittajina, kuluttajina, ja työntekijöinä.


Kirjoittaja on Voland Partnersin toimitusjohtaja.

´

Haku