Hyppää sisältöön

Suvi Tuppurainen

Suvi Tuppurainen

11.01.2021

KUVA | UNTO RAUTIO   KUVAUSPAIKKA | RAVINTOLA BARDOT

Vastuullisuus kertoo rohkeudesta

MEGATRENDIT muokkaavat väistämättömästi sen piirissä olevia toimialoja ja yhtiöitä. Sijoittamisessa iso megatrendi on vastuullinen sijoittaminen. YK:n määritelmän mukaan se tarkoittaa sijoittamista yhtiöihin, jotka kiinnittävät huomiota ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan. Näistä käytetään lyhennettä ESG.

AIHE ei voisi olla ajankohtaisempi. Vastuulliset yhtiöt ja sijoittajat ovat yhteiskunnalle toivottavia koronakriisistä toipumisessa: pitää tehdä paitsi rahaa myös hyvää.

SIJOITTAJILLE vastuullisuuden tulisi olla perusolettama jo riskienhallinnan näkökulmasta. Aiemmin vastuullisessa sijoittamisessa käytettiin poissulkemistaktiikkaa, jossa vältellään joitakin aloja. Poissulkemisen vastavoimaksi on noussut suosiminen, eli hankitaan niitä yhtiöitä, jotka sijoittajan mielestä toimivat vastuullisesti. Kolmas tapa sijoittaa vastuullisesti on vaikuttaa omistamiinsa yhtiöihin ja saada nämä toimimaan vastuullisemmin.

SUOMESSA on yli 900 000 yksityistä osakkeenomistajaa ja tänä vuonna voidaan rikkoa miljoonan sijoittajan raja. Suurelle osalle sijoittajajoukkoa on vielä täysi mysteeri, miten he pystyvät tunnistamaan yhtiöt, joissa vastuullisuus on muutakin kuin raportti kotisivuilla.

VASTUULLISUUS ei ole maksanut sijoittajalle vaan tuonut lisäarvoa.

VASTUULLISUUTTA määriteltäessä törmää usein tarkkoihin ESG-mittareihin. Sijoittajan tulee kuitenkin muodostaa oma käsitys vastuullisesta sijoittamisesta. Korona muuttaa näkökulmaa, kun joudutaan pohtimaan pidempiaikaisia vaikutuksia jälleenrakennukseen ja talouden uudistumiseen. Miten yhtiö voi tuotteillaan tai palveluillaan vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan?

PITKÄÄN ESG-sijoittaminen merkitsi tuotoista tinkimistä. Tuoreet tutkimukset mm. BlackRockilta osoittavat, ettei tämä enää pidä paikkaansa. ESG-indeksit ovat menestyneet yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteiset indeksit. Esimerkkeinä voidaan tarkastella globaaleihin ESG-indekseihin kuuluvia suomalaisia Keskoa, Konetta ja Nestettä. Niiden tuotto on parempi kuin pörssin indeksituotto viimeisten 5 vuoden ajalta. Vastuullisuus ei ole maksanut sijoittajalle vaan tuonut lisäarvoa.

VASTUULLISUUS on sijoittamisen tulevaisuutta, eikä sitä voi enää jättää huomiotta. Sijoittajat hyötyvät uudenlaisista tavoista lähestyä asiaa, joten kannustan yhtiöitä rohkeuteen. Sijoituspalveluja tarjoavien pankkien tärkeäksi tehtäväksi jää helpottaa vastuullisten kohteiden tunnistamista ja löytämistä nyt ja huomenna.

Kirjoittaja on Nordnetin Suomen maajohtaja.

Haku