Hyppää sisältöön

Tiina Landau

Tiina Landau

6.09.2021

KUVA | ANTHONY UBAUD  KUVAUSPAIKKA | SKANNO SHOWROOM

Vastuullisuudesta on tullut vaatimus

JOS yritys ei ole vastuullinen, niin asiakkaat eivät halua ostaa sen tuotteita, työntekijät eivät ole kiinnostuneita siitä eikä kukaan halua sijoittaa”, eräs tuntemani salkunhoitaja kuvasi vastuullisuuden merkitystä. Sidosryhmien vaatimusten lisäksi vastuullisuuteen on tulossa kasvavassa määrin myös lakisääteisiä velvoitteita muun muassa EU:ssa, kun rahastot eivät voi enää jatkossa määritellä vastuullisuusväitteitään parhaaksi katsomallaan tavalla ja asiakkaiden odotuksiakin pitäisi kartoittaa. Mutta onko vastuullisuudessa kyse enemmän mielikuvista vai vaikutuksista?

TUOTTOJEN näkökulmasta vastuullisuutta ei kannata sivuuttaa, sillä sijoittaminen kunkin toimialan parhaat ESG-luokitukset saaneisiin yrityksiin on tuottanut yleistä markkinakehitystä paremmin. ESG:llä tarkoitetaan ympäristövaikutusten (Environmental), sosiaalisen vastuun (Social) ja hallintotavan (Governance) yhdistelmää, joka vaikuttaa yritysten tuleviin tuottoihin ja riskeihin. Näihin teemoihin sisältyy myös sellaisia riskejä, joihin ei päde kovin hyvin Kauppakorkeakoulun rahoituksen kurssilla aikoinaan ensimmäisenä oppimani asia, eli ainoa ilmainen lounas, joka on osakesijoitusten hajauttaminen riittävän moneen kohteeseen. Siinä missä kaikki laajan sijoitussalkun yritykset tuskin kohtaavat ihmisoikeuskriisiä samalla kertaa, esimerkiksi ilmastonmuutosta tai vesiriskejä ei voi hajauttaa pois – ne kun koskevat monia toimialoja ja laajoja maantieteellisiä alueita.

Yhdistämällä voimansa sijoittajat voivat vaikuttaa niin yrityksen strategiaan kuin hallituksen kokoonpanoon.

MISTÄ SITTEN puhumme, kun puhumme vastuullisuudesta? Yleensä odotuksena on enemmän kuin parempien tuottojen tavoitteleminen vastuullisimmat yritykset tunnistamalla. Toki sijoituskohteiden valinta voi olla erityisesti yksityissijoittajalle myös arvokysymys ja iso instituutiokin yleensä linjaa, missä se haluaa olla mukana. Esimerkiksi harva eläkesijoittaja tavoittelee tuottoja ihan hinnalla millä hyvänsä, jos sijoituskohteet ovat ristiriidassa laajemman yhteiskunnallisen edun kanssa. Tämän lisäksi moni edistää vastuullisuutta aktiivisella omistajavaikuttamisella. Yhdistämällä voimansa sijoittajat voivat vaikuttaa niin yrityksen strategiaan kuin hallituksen kokoonpanoon.

VASTUULLISUUDESTA ON tullut siinä määrin valtavirtaa, että sillä jopa kilpaillaan. Ja hyvä niin, harva kun on vastuullisuudessa virheetön tai valmis. Kunhan muistetaan, että varsinaiset reaalimaailman vaikutukset syntyvät lähinnä sijoituskohteena olevissa yrityksissä. Siksi sijoittajan vastuullisuus voi yhtä lailla tarkoittaa sanoja kuin tekoja.

Kirjoittaja on vastuullisuusasiantuntija ja tietokirjailija.

Haku