Hyppää sisältöön

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä

26.01.2021

KUVA | UNTO RAUTIOA   KUVAUSPAIKKA | SIGNOR SMITH

Vastuullinen energiamurros


ENERGIAMURROKSESSA fossiiliseen energiaan perustuva järjestelmä muutetaan ilmastoneutraaliksi kiertotaloudeksi. Kehittyvät energiateknologiat tarjoavat tähän paljon ratkaisuja. Sähköntuotannossa ilmastoystävälliset ratkaisut ovat jo edullisimpia. Sama kehitys on edessä liikenteessä, teollisuudessa, lämmityksessä ja kaikessa energiankäytössä. Energian tuotannon osalta tilanne on jo hyvä. Päästöt ovat puolittuneet ja laskevat nopeasti. Kaikilla energiayhtiöillä on aikataulutetut tavoitteensa hiilineutraaliudelle tai fossiilienergiasta luopumiselle. 

ERI TOIMIALAT kantavat ilmastovastuutaan toimeenpanemalla ilmastoneutraaleja tiekarttojaan, jotka julkaistiin viime kesänä. Haasteet ovat toimialoilla erilaiset. Yhteistä on se, että tarvitaan uuden kehittämistä, mittavia investointeja sekä paljon luottamusta siihen, että muutos on lopulta yhtiöille kannattava. Suurin osa tarvitsee lisäksi myös taloudellisia kannusteita. 

VASTUULLISUUS merkitsee energiamurroksessa muutakin kuin vastuuta ilmastosta. Energiajärjestelmän pitää olla luotettava ja energian kohtuuhintaista. Yritykset ovat vastuussa paitsi yhteiskunnalle, myös omistajilleen. Uusiutuvia luonnonvaroja ei saa hyödyntää vastuuttomasti ja talouden pitää olla kunnossa.

VASTUULLISUUS merkitsee energiamurroksessa muutakin kuin vastuuta ilmastosta.

MUUTOS edellyttää määrätietoisuutta ja isoja panostuksia. Haasteiden kääntäminen mahdollisuuksiksi edellyttää poliittisen järjestelmän, energiayritysten ja energiankäyttäjien yhteistyötä. Energia-alan yritykset investoivat tällä hetkellä 2,8mrd vuodessa eivätkä investoinnit tule vähenemään myöskään jatkossa. Summa on noin 40 prosenttia koko maan teollisuuden investoinneista. 

ONNISTUMINEN edellyttää päättäjiltä hyvää ohjausta. Ilmastoneutraalin energiajärjestelmän keskeinen elementti on erilaisten hajautettujen uusiutuvien ja hukkaenergioiden hyödyntäminen. Se edellyttää energian siirtoa, muuntoa ja varastointia. Lämpö-, sähkö- ja kaasuverkkojen luotettavuutta ja toimintaa onkin vaalittava, koska ilman verkkoja ei ole uutta energiajärjestelmääkään.

PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN ja eri osapuolten yhteistyön ja vuoropuhelun on oltava tiivistä ja laajaa. Päättäjät ovat vastuussa siitä, että uuden teknologian kehittämiselle, kokeilemiselle ja investoinneille luodaan edellytyksiä. Panostuksen tuotoksena ovat menestyvät yritykset ja kehittyvä talous. Tavoitteena tulee olla ilmastoneutraali Suomi, joka vie uusia ilmastoratkaisuja ja ilmastoystävällisiä tuotteita ja jossa energiapalvelut ovat kansalaisten saatavilla luotettavasti kohtuulliseen hintaan, sekä energiajärjestelmä, joka tukee hyvinvointia ja työllisyyttä sen sijaan, että olisi tukirahoituksen ylläpitämä.

Kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Haku