Hyppää sisältöön

Natalia Rincon

Natalia Rincon

23.03.2021

KUVA | SARA LEHTOMAA   KUVAUSPAIKKA | ABL LAB SHOWROOM

Uudelle avoin ekosysteemi


SMART CITY eli älykäs kaupunki -käsite kehittyy jatkuvasti, ja sen virallinen määritelmä on edelleen tekeillä. Tällä hetkellä sitä käytetään hyvin ICT- ja IoT-keskeisesti, mikä johtaakin helposti siihen ajatukseen, että ICT-aktiiviset kaupungit olisivat älykkäitä kaupunkeja. 

KÄSITTEESEEN liittyy paljon muutakin. Esimerkiksi muinainen Rooma myötävaikutti nykyajan kieleen, uskontoon, tekniikkaan, lakiin, politiikkaan, sodankäyntiin, taiteeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin sekä teknologiaan. Heidän edelleen kehittämänsä vesijohtoteknologia on esimerkki tästä perinnöstä – sivilisaatio oli tulevaisuuteen suuntautunut ja hyväksyi tekniikan kehityksen. Investointi uudenlaisiin kanaviin, jotka kykenivät kuljettamaan makeaa vettä asutuille alueille, oli tietoinen päätös parantaa asukkaiden hyvinvointia

ÄLYKKÄÄN kaupungin kehittäminen on myös sellaisen perusinfrastruktuurin kehittämistä, joka mahdollistaa sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen nopeamman kehityksen – toisin sanoen se on kaupungin toimivuuden kehittämistä elinkelpoisuuden periaatteiden mukaisesti. Maineen kehittämisen näkökulmasta kysymyksessä olisi kaupunki, joka inspiroi sekä ekosysteemiä että asukkaita. 

ÄLYKAUPUNGISSA innovaatioiden ja uuden tiedon aikaisista omaksujista tulee kaupungin avaintekijöitä.

LÄHES täydellinen Smart City -konsepti sisältää fyysisen ympäristön, yritykset ja ihmiset, julkishallinnon sekä teknologian ja datan. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole keskinäistä kehittämisjärjestystä tai hierarkiaa. Siksi älykkään kaupungin menestys riippuu eniten siitä, kuinka rohkeasti uusia asioita kokeillaan ja otetaan käyttöön. Uusia innovaatioita ja niiden kokeiluja hyväksytään yllättävän helposti, kun ne tähtäävät tehokkuuden parantamiseen, kustannusten alentamiseen, markkinaosuuden lisäämiseen tai sosiaalisen aseman kohottamiseen. Kaupungin näkökulmasta nämä kaikki lisäävät houkuttelevuutta.

ÄLYKÄS kaupunki tarkoittaa myös älykkäitä asukkaita. Varhaiset omaksujat, innovaattorit ja julkishallinnon kanssa synnytetyt ekosysteemit mahdollistavat tiedonvaihdon ja tarjoavat keskeistä ICT-osaamista innovaatioiden onnistumiseksi. Siksi tottumusten, käyttäytymisen ja liiketoiminnan synnyttämän tiedon vaihdosta ja analysoimisesta – jopa ennustamisesta – tulee ratkaisevaa dataa kaupunkien suunnitteluun ja kehittämiseen.

ÄLYKÄS kaupunki tarkoittaa tietysti myös älykkäitä yrityksiä. Kaupunki houkuttelee uusia yrityksiä ja tukee kaupungin kehittämiselle arvokasta yritystoimintaa. Siitä syntyy osaamistaloutta, eli tutkimusta, kehitystä, ja teknologiainnovaatioita kaupungin kasvualustaksi. Ja koska menestyäkseen yritysten tulee erottautua kilpailijoista, tulee erottautumisesta myös kaupungille tärkeä menestystekijä. Innovatiivisimpien yritysten yhtenä strategiana on ymmärtää kaupungin kautta syntyvää tietoa ja analytiikkaa.

ÄLYKAUPUNGISSA innovaatioiden ja uuden tiedon aikaisista omaksujista tulee kaupungin avaintekijöitä. Yrityksillä, jotka tunnustavat tämän, on selvä kilpailuetu. Tässä kannattaa siis olla liikkeellä jo nyt. 

Kirjoittaja on CHAOS Architectsin toimitusjohtaja

Haku