Hyppää sisältöön

Eeva Hellström

Eeva Hellström

27.04.2021

KUVA | UNTO RAUTIO   KUVAUSPAIKKA | WINTERGARDEN BAR

Turvallisuus syntyy muutoksesta

JO SANA turvallisuus herättää voimakkaita mielikuvia, eikä vähiten nyt pandemia-aikana. Koronan uhka terveydellemme ja tervey-
denhoitojärjestelmämme kantokyvylle on hyvin konkreettinen. Turvallisuus on myös henkilökohtainen tunne. Kun luen koronauutisia kotisohvaltani, koen oloni turvalliseksi, koska luotan yhteiskunnan toimintakykyyn. Naapurini saattaa kuitenkin samaa uutista lukiessaan kokea suurta turvattomuutta, jos luotto yhteiskunnan toimivuuteen on rapautunut jo aiemmin.  

TURVATTOMUUTTA tai turvallisuutta koetaan usein tässä ja nyt, vaikka sitä rakennetaankin usein pitemmällä jänteellä. Nyt on erityisen tärkeää rakentaa turvallisuutta pitkäjänteisesti, maailman monimutkaisuus huomioiden ja siihen liittyvä epävarmuus hyväksyen. Millaista turvallisuutta meidän kannattaisi tavoitella, kun katsomme sitä tulevien sukupolvien silmin – maailmassa, jossa monet turvallisuuteemme vaikuttavat kehityskulut kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa? 

MITÄ ESIMERKIKSI seuraavat sukupolvet syövät ylikansoitetulla maapallolla, astetta kuumemmassa ilmastossa? Millaisen vanhuuden he kokevat, kun teknologia sulautuu osaksi heidän kehojensa toimintaa? Meidän on mahdollista vaikuttaa näihin asioihin, sillä tulevaisuuden turvallisuutta rakennetaan tämän päivän valinnoilla ja päätöksillä. 

MILLAINEN VOISI olla yritys, jonka keskeisenä päämääränä olisikin rakentaa turvallista yhteiskuntaa?

SIINÄ MISSÄ muurit suojasivat keskiajan kaupunkeja, kaupunkien kehitys kiihtyi vasta, kun muurit murtuivat. Paras tapa rakentaa turvallisuutta tuleville sukupolville ei ehkä perustukaan suojaamiseen, vaan avautumiseen erilaisille tulevaisuuden mahdollisuuksille. Pitkällä tähtäyksellä uudistuminen voi olla jopa ainoa keino lisätä turvallisuutta. 

MUUTOKSISSA on aina voittajia ja häviäjiä. Lisäksi asioiden säilyttäminen on yleensä helpompaa kuin niistä luopuminen. Erilaisten siirtymävaiheiden aikaista turvattomuuden tunnetta voidaan kuitenkin lievittää toteuttamalla muutokset tavalla, jonka muutoksen kohteena olevat kokevat reiluna. Myös toimeen tarttumalla ja olemalla osa muutosta voi lievittää muutokseen liittyvää ahdistusta. 

TURVALLISEMPAAN tulevaisuuteen eivät vaikuta vain sotilaat, poliisit tai lääkärit. Niin sanottu turvallisuusvalta kuuluu myös yrityksille ja kansalaisille. Monet yritykset pyrkivät jo nyt vahvistavamaan sekä turvallisuuttamme että turvallisuuden kokemustamme. Millainen voisi olla yritys, jonka keskeisenä päämääränä olisikin rakentaa turvallista yhteiskuntaa ja turvallisuuden kokemusta tuleville sukupolville?

MILLAISIN TEOIN SINÄ rakennat turvallisempaa tulevaisuutta meille ja seuraaville sukupolville?  

Kirjoittaja on Sitran johtava asiantuntija.

Haku