Hyppää sisältöön

Katri Vataja

Katri Vataja

23.08.2021

KUVA | UNTO RAUTIO   KUVAUSPAIKKA | VALKOINEN SALI

Tulevaisuudessa jatkuvaa on vain epäjatkuvuus


OLETKO JO törmännyt koiran olueen ruokakaupan hyllyllä tai Hermésin sienistä tuotettuun nahkalaukkuun? Ne ovat heikkoja signaaleja, mahdollisia ja yllättäviä muutoksen ensioireita, jotka täydentävät megatrendejä. Myös megatrendeissä kannattaa keskittyä asioihin, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Esimerkiksi IPCC:n uusin raportti toisti tutkijoiden aiempaa sanomaa ilmastonmuutoksen vakavuudesta, mutta vaadittavan muutoksen mittakaava ja nopeus yllätti vielä monet. Raportti ja sen aikaansaamat reaktiot muistuttivatkin tulevaisuudentutkija Alex Steffenin lausahduksesta, jonka mukaan emme ole vielä valmiita siihen, mitä on jo tapahtunut. Miten olisimme valmiimpia toimimaan toivotun tulevaisuuden puolesta? 

MEGATRENDIT auttavat meitä hahmottamaan tulevaa, mutta myös sitä, mitä on jo tapahtunut. Ne ovat laajoja, useista ilmiöistä koostuvia ja hitaasti muuttuvia muutoksen kaaria. Sitran Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaiset tuntevat megatrendit laajasti, mutta niiden vaikutuksia omaan elämään ja toisaalta omia vaikutusmahdollisuuksia niihin pidetään melko vähäisinä. Tulevaisuuskeskustelua on tarve käydä laajasti myös ihmisten arjen tasolla. 

TULEVAISUUTTA RAKENNETAAN ratkaisuilla, joita emme ole vielä kohdanneet.

MEGATRENDIT EIVÄT ole yllättäviä, mutta elämme silti yllätysten, epäjatkuvuuksien ja ristiriitaisuuksien maailmassa. Tämä johtuu megatrendien keskinäisriippuvaisuudesta, mutta myös kyvyttömyydestä tulkita niiden vaikutuksia sekä toimimattomuudesta niiden suhteen. Tällaisessa postnormaalissa maailmassa vaaditaan yhä enemmän tulevaisuusajattelua ja etenkin nykyisten tulevaisuusoletusten haastamista. Kokonaiskuvan merkitys korostuu. Ilmastonmuutosta tulee torjua osana laajempaa ekologista kestävyyskriisiä, yhdessä luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen ylikäytön kanssa. Lisäksi on aivan olennaista, miten talous vahvistaa luonnon ja ihmisten hyvinvointia, miten teknologia valjastetaan reilun ja kestävän siirtymän muutosvoimaksi ja miten päätöksiä saadaan aikaiseksi riittävän nopeasti mutta osallistavasti. Niin valintojen paikat kuin jännitteet kuplivat megatrendien välillä.

REILU, KESTÄVÄ ja innostava tulevaisuus edellyttää paitsi rohkeita tekoja, myös ripauksen mielikuvitusta. Meidän on hankala motivoitua sellaisesta, mitä emme osaa kuvitella. Tulevaisuutta rakennetaan ratkaisuilla, joita emme ole vielä kohdanneet. Heikot signaalit, kuten alussa mainittu koiran olut, eivät ehkä vielä maailmaa muuta, mutta voivat avartaa ajatteluamme ja avata mahdollisuuksien ikkunoita uusille innovaatioille. Heikoille signaaleille kannattaa olla avoin, sillä tulevaisuudessa vain epäjatkuvuus on jatkuvaa.

Kirjoittaja on Sitran strategia- ja ennakointijohtaja.

Haku