Hyppää sisältöön

Toni Mattila

Toni Mattila

31.10.2022

KUVA | AMANDA AHO   KUVAUSPAIKKA | SKANNO SHOWROOM

Resilienssi on kilpailukyvyn elinehto

SUOMALAISEN valmistavan teollisuuden toimitusketjut ovat kansainvälistyneet kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Globalisaatio on tuonut mukanaan paljon hyvää kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille etenkin kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn muodossa. Viimeisten vuosien aikana monet globaalisti toimivat yritykset ovat kuitenkin huomanneet tämän kehityskulun haasteellisuuden. 

TÄÄLLÄ VALMISTETTAVIEN tuotteiden maailmanlaajuiset arvoketjut ovat usein varsin näkymättömiä ja erilaiset riippuvuudet tulevat esiin usein vasta toimitushäiriöiden myötä – ja niitä on viime vuosina riittänyt. Koronapandemia ja Suezin kanavaan juuttunut rahtialus nostivat kotimaisen teollisuuden riippuvuuden ympäri maailmaa tuotetuista raaka-aineista ja puolivalmisteista kaikkien tietoisuuteen. Ukrainan kriisissä puolestaan on korostunut arvoketjujen näkymättömyys ja siitä seuraavat vaikeudet ennakoida häiriöiden seuraamuksia. Suomalainen valmistava teollisuus ei ole erityisen riippuvainen Ukrainan alueella tapahtuvasta
tuotannosta, mutta keskieurooppalainen autoteollisuus sen sijaan on, ja siihen liittyvien riippuvuussuhteiden vuoksi esimerkiksi suomalainen raskaita koneita valmistavan konepajateollisuuden yritykset ovat kohdanneet raaka-aineiden saantiin liittyvistä tuotanto-ongelmia. 

Globaaleissa arvoverkostoissa yksittäisten komponenttien arvoketjut voivat olla maantieteellisesti hyvin keskittyneitä

GLOBAALEISSA ARVOVERKOSTOISSA yksittäisten komponenttien arvoketjut voivat olla maantieteellisesti hyvin keskittyneitä. Esimerkiksi yli 80 prosenttia maailmassa käytettävistä edistyneistä mikrosiruista tulee pinta-alaltaan Etelä-Suomen kokoiselta Taiwanin saarelta Kiinan edustalla. Alue on tietenkin jo pitkään ollut erilaisten geopoliittisten kiistojen kohde, mutta näin pitkälle keskittynyt valmistus altistaa sirujen tuotannon myös muille riskeille, kuten ilmastonmuutoksen myötä voimistuville luonnonilmiöille. Älyn lisääntyminen koneissa ja laitteissa tekee toisaalta elektroniikan komponenteista entistä kriittisempiä, minkä olemme jo havainneet koronapandemian aiheuttaman sirupulan merkityksestä muun muassa henkilöautojen toimitusaikoihin. Näissä arvoketjuissa uudelleenjärjestäytyminen onkin jo alkanut voimakkaana.

SAMAAN AIKAAN kun valmistavan teollisuuden globalisoituminen tuo merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, logistiikkaan liittyvien riskien hallinta kasvattaa merkitystään. Mutta miten yksittäinen yritys voi hallita tätä epävarmuutta? Yksi keskeinen edellytys menestymiselle on oman arvoketjun tunteminen ja kyky sopeuttaa toimintaa nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Se vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja ennalta varautumista. Tämän liiketoiminnallisen resilienssin kasvattaminen onkin yksi keskeisiä kehittämistavoitteita myös pitkään globaalissa toimiympäristössä toimineille valmistavan teollisuuden yrityksille.

Kirjoittaja on Business Finlandin Sustainable Manufacturing -ohjelman johtaja.

Haku