Hyppää sisältöön

Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori

9.11.2023

KUVA | ANNIKKI VALONIEMI

Toimiva kaupunki on yrittäjän ketterä kumppani


SUOMALAISET vahvuudet – puhdas luonto, toimiva liikenne, julkiset palvelut, osaava työvoima tai kansalaisia ja yrityksiä osallistava hallintotapa ovat monessa maailman kolkassa kaikkea muuta kuin itsestäänselvyyksiä. Arvostus tällaista ennakoitavaa ja turvallista toimintaympäristöä kohtaan kasvaa maailman muuttuessa yhä epävakaammaksi. 

SUOMI on yksi maailman parhaista paikoista yrittää, mutta silti kisa kansainvälisistä kyvyistä, investoinneista tai kansainvälisten yritysten pääkonttoreista on kova. Kilpailua käydään entistä enemmän menestyvien kaupunkiseutujen välillä. Helsingin ja muiden suurten kaupunkiemme vastuu koko Suomen hyvinvoinnista kasvaa sitä mukaa kun kaupunkien merkitys korostuu. Kaupunkien vetovoimaisuus on siksi koko Suomen etu. 

MENESTYVÄT kaupungit eivät tyydy hyvään, vaan pyrkivät päivä päivältä parempaan. Helsingin tavoitteena on rakentua maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Tämä näkyy niin helsinkiläisten arkea helpottavina konkreettisina tekoina kuin yritysympäristön jatkuvana parantamisena ja ketteränä palveluasenteena. 

Kaupungin rooli on ennen kaikkea mahdollistaa verkostojen syntymistä. 

KAIKILLA yrittäjillä tulisi olla mahdollisuus saada yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa ja tukea. Tämä on myös Helsingin kaupungin yrityspalveluiden, NewCo Helsingin, tärkein toimintaa ohjaava periaate. Yritysten tarpeet ovat hyvin erilaisia, eikä kaupungilla ole kaikkea viisautta itsellään. 

HELSINGISSÄ on erinomainen yrittäjyyden ekosysteemi, jossa sadat eri ihmiset ja organisaatiot auttavat sekä yritysten perustamista vielä harkitsevia että yritystoiminnassaan jo pidemmälle ehtineitä. Kaupungin rooli on ennen kaikkea mahdollistaa verkostojen syntymistä. Tärkeintä on antaa kumppaneille, kuten Helsingissä korkeakouluille, SLUSHille tai kasvuyrittäjyyskeskittymä Maria 01:lle, tilaa ja mahdollisuudet tehdä sitä, mitä parhaiten osaavat. 

YRITTÄJYYTEEN kuuluu olennaisesti avoimuus uusia ideoita ja ihmisiä kohtaan, usko siihen, että asioita voi tehdä aina paremmin ja kyky ryhtyä toimenpiteisiin silloin kun muut vielä ihmettelevät. Myös kaupunkien on omaksuttava tämä asenne, sillä ne toimivat ratkaisevina kumppaneina yritysympäristöjen luomisessa. 

Yrityksille suunnatut palvelut rakentavat kivijalan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiselle ja kehittämiselle sekä jo olemassa olevien verkostojen laajentamiselle. Kuten kasvavan yrityksen, myös toimivan kaupungin on oltava päivä päivältä hieman ketterämpi, palveluhenkisempi ja kansainvälisempi. 


Kirjoittaja on Helsingin Pormestari 

Haku