Hyppää sisältöön

Tero Vanhanen

Tero Vanhanen

10.01.2023

KUVA | ANNI HARTIKAINEN   KUVAUSPAIKKA | TOP LOUNGES, ASTORIA-SALI

Kilpailuetua luovuutta skaalaamalla

”JOS haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä.” Mutta mitä jos menisimmekin vanhaa sananlaskua uudistaen nopeasti, yhdessä ja pitkälle?

VAIKUTTAMINEN ja kehittäminen innostavat minua. Olen luonteeltani leikkisän luova, rakastan elämyksiä ja erilaistamista. Joskin tämä on ollut ennemmin taakka kuin etu toimiessani kehitysjohtajana erilaisissa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksissä. Kehittäminen on luonteeltaan kyseenalaistamista, eikä uudistaminen ole korkealla projekteihin sidotun tekemisen tehtävälistoilla. Tuottavuusloikkaan ja luovuuden skaalaamiseen tarvitaan kuitenkin LEAN-henkistä, moniäänistä yhteiskehittämistä.

RADIKAALIT kehitysajatukset etenevät tyypillisesti tahmeasti ihmisten ymmärryksen ja hyväksynnän rajoissa. Linjaorganisaatiokulttuuri ei ole ideaali matriisimaiselle asioiden ja sisältöjen yhteiskehittämiselle. Organisaatioon lokeroitujen luovien osaajien monipuolinen kokemus ja kehitysinto tuottavat arvoa, jonka edelleen jalostamiseen tarvitaan laaja-alaista yhteisen alkuviisauden kerryttämistä. Pyörää ei kannattaisi keksiä aina uudelleen uudessa tiimissä, uudessa työyhteisössä tai uuden johtajan workshopissa. Kehitysinto on helppo sammuttaa, jos kehityksestä päättävät vain yksittäiset operatiiviset johtajat. Joku saattaa hehkuttaa palkkaavansa itseään pätevämpiä tiimiläisiä, mutta arvo valuu hukkaan, jos ihmisten ajatuksia ei haluta tai osata jalostaa yhdessä eteenpäin.

Organisaatioon lokeroitujen luovien osaajien monipuolinen kokemus ja kehitysinto tuottavat arvoa, jonka edelleen jalostamiseen tarvitaan laaja-alaista yhteisen alkuviisauden kerryttämistä.

LUOVUUDEN skaalausta voi KIRA-alalla demonstroida tai ottaa haltuun esimerkiksi esisuunnittelun ja -valmistuksen kautta. Havahduin asiaan noin 15 vuotta sitten MIT:ssa, missä opin kuinka autot, koneet, ohjelmistot ynnä muut kootaan esivalmistetuista osaratkaisuista massakustomoinnin strategian mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi satojen huolellisesti sekä moniäänisesti hiottujen osaratkaisuiden luontia projektien lähtötiedoiksi. Näin luovuuden hedelmiä saadaan jaettua uudelleen ja uudelleen.

MASSAKUSTOMOINTI on yksi lupaavimmista kilpailuetujen jalostamisen työkaluista. Kun esimerkiksi talon yleisesti toistuvat arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikka-
ratkaisut on ”kirjastoitu”, hankekehityskin on monta kertaa nopeampaa kuin totuttu putkiprosessi alustavista luonnoksista detaljeihin. Hanke- tai ratkaisukehityksen radikaali nopeus mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun ja hedelmällisemmän vuorovaikutuksen osallisten välille. 

PALVELU ON parhaimmillaan vuorovaikutusta, jossa lopputulos rakentuu asiakkaan toiveiden mukaan. Variaatiovalikoimien avulla saadaan räätälöityä jokaiselle ostajalle juuri sopiva kokonaisuus. Myös viranomaisten ja päättäjien kannattaisi vaalia yhdessä tekemistä rakennusten luojien kanssa, sillä timanttisiksi hiotut ratkaisut voivat palvella ja nopeuttaa yhtä lailla kaavoitusta kuin rakennuslupaprosessejakin – yhteisten asiakkaiden, eli käyttäjien eduksi.

Kirjoittaja on Keynote speaker sekä Phenomenon Creator

Haku