Hyppää sisältöön

Tarja Halonen ja Janne Taalas

Tarja Halonen ja Janne Taalas

2.02.2024

KUVA | ANTHONY UBAUD

Hyvää sivistyksen vuotta 2024

ILMASTONMUUTOS vaatii pontevia toimia, jotta voisimme antaa tuleville sukupolville elävän maailman. Samanaikaisesti, maailma muuttuu yhä eripuraisemmaksi. Sotien määrä on korkeimmillaan sitten toisen maailmansodan ja niiden vaikutukset siviileihin ovat karmeita. Ääriajattelu nostaa päätään ja demokratia kaipaa puolustamista.

JUURI TÄMÄ VUOSI on nimetty Suomessa Sivistyksen vuodeksi. Maailma tarvitseekin nyt sivistystä: ihmisten halua ja kykyä kuulla kanssaihmisiään. Sivistyskäsityksiä on monenlaisia, mutta ne kaikki perustuvat vuorovaikutukseen. Sivistys avartaa näkemyksiä ja lisää ymmärrystä, joka rakentaa rauhaa yksilöiden ja yhteisöjen välillä.

SIVISTYS, DEMOKRATIA JA RAUHA vahvistavat toisiaan. Demokratian pohja on usko jokaisen ihmisen arvoon. Suomessa olemme sukupolvien ajan uskoneet koulutukseen kehityksen voimana. Sivistys ponnistaa koulutuksesta, mutta on sitä enemmän. Se on sydämen tuomista aivojen rinnalle. Se rakentuu arvoihimme – ihmisistä, luonnosta, maailmasta.

Sivistys ponnistaa koulutuksesta, mutta on sitä enemmän. Se on sydämen tuomista aivojen rinnalle.

SOTA ON uhka sivistykselle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa mieleemme hurmeisia kaikuja Euroopan sivistyksen suurimmista katastrofeista viime vuosisadalta. Me olemme myötäeläneet voimakkaasti ukrainalaisten kohtalon ja kasvaneet uuteen solidaarisuuteen. Sota Euroopassa ja Lähi-idässä lietsoo pelkoa ja ahdistusta, se syö värit maailmasta ja kärjistää keskustelut.

SAMALLLA KUN seuraamme kuvia sodan tuhoista on tieto maapallomme kehityksestä vahvistanut globaalin yhteistyön merkitystä. Nykysivistykseen kuuluu käsitys planeetastamme, josta meidän on yhdessä pidettävä huolta. Toisiinsa kietoutuneita kansainvälisiä kriisejä ei ratkaista vain rajojen sisällä vaan rajat ylittäen. Ihmiskunnan yhteiselle tehtävälistalle, YKn kestävän kehityksen tavoitteisiin, on kirjattu muun muassa koulutus ja oppiminen sekä rauha ja tasa-arvo. Nämä tavoitteet vaativat sivistystä.

SIVISTYS EI tarkoita hymistelyä vaan valmiutta keskustella, ymmärtää ja olla eri mieltä. Tavoitteena ei ole olla kaikista asioista samaa mieltä, vaan löytää kunnioittava keskusteluyhteys. Rauhalle ei löydy vakaata pohjaa ilman vuoropuhelua, olipa kyse sitten ihmisten välisistä suhteista tai rauhanneuvotteluista. On olennaista, että kaikki voivat osallistua keskusteluun – myös tytöt ja naiset kaikkialla maailmassa. 

SIVISTYS ON suomalainen sana. Sen kääntäminen muille kielille on yhtä vaikeaa kuin saunan tai sisun. Olkaamme siksi sivistyksen lähettiläitä kotona ja kansainvälisesti. 

NÄYTETÄÄN YHDESSÄ mitä suomalainen sivistys merkitsee!

Kirjoittajat ovat Suomen tasavallan 11. presidentti ja Martti Ahtisaari Peace Foundationin toimitusjohtaja.

Haku