Hyppää sisältöön

Tarja Arkio

Tarja Arkio

30.12.2021

KUVA | JARKKO MIKKONEN   KUVAUSPAIKKA | ETELÄRANTA

Vastuullisuus avaa ovia 

YK:N KESTÄVÄN kehityksen 17 tavoitetta siivittävät yrityksiä kohti vastuullisia globaaleja innovaatioita ja menestyvää liiketoimintaa. Vaikka vastuullisuus painottuu ekologisen kestävyyden vahvistamiseen, myös muut ulottuvuudet näkyvät. Hyviä esimerkkejä ovat suomalaisyritysten koulutusinnovaatioiden viennin kasvu tai työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden suojeleminen globaaleissa hankintaketjuissa. 

YRITYSVASTUULLE on kuitenkin tilausta – ja tilaa – myös lähellä. Kide-säätiön yrityskumppaneiden tuella olemme päässeet rakentamaan uudenlaisia palveluratkaisuja ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet riittävää tukea olemassa olevista palveluista. Yritysten rohkeus lähteä mukaan kehitystyöhön on avannut ovia yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös niille, joiden elämässä toivo paremmasta huomisesta on hiipumassa. Erityisen kannustavaa on ollut huomata, että yrityksiä kiinnostaa ihmisten potentiaali ja se, mitä annettavaa heillä on. Diagnooseilla tai aiemmilla epäonnistumisilla ei ole ollut painoarvoa. 

YRITYKSET VOIVAT parhaimmillaan olla vauhdittamassa yhteiskunnallisia uudistuksia julkisen ja kolmannen sektorin tukena. Systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä voidaan nykyistä laajemmin hyödyntää yhteiskehittämistä – julkisen sektorin vastuuta kuitenkaan väistämättä. 

VASTUULLISUUS ON toki myös pieniä tekoja. Yritys voi tarjota esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevalle tai vammaiselle nuorelle harjoittelu- tai kesätyöpaikan. Kun nuori pääsee osalliseksi yrityksen arkeen ja saa onnistumisen kokemuksia, saattaa hän parhaimmillaan rohkaistua muuttamaan oman elämänsä suuntaa. Kide-säätiön hankkeissa on ollut hienoa nähdä, kuinka arjen teot konkretisoivat yritysvastuuta myös työntekijöille. Toimimalla nuorten tukena työpaikalla lisääntyy ymmärrys siitä, kuinka erilaisista lähtökohdista me tähän elämään ponnistamme. Mahdollisuuksien tarjoaminen on myös diversiteetin vahvistamista konkreettisimmillaan. 

YRITYKSEN OMAT arvot ja liiketoiminta ohjaavat toki myös sen vastuullisuustekoja. Siksi yritysvastuulle on jäätävä tilaa muovautua yrityksen omienkin toiveiden mukaisesti, yhteistyökumppaneita kun-nioittaen. Yritykset voisivat kuitenkin tehdä kestävän liiketoiminnan tueksi nykyistä enemmän sellaisia vastuullisuustekoja ja jopa innovaatioita, jotka vahvistavat oikeudenmukaista, suvaitsevaa ja osallistavaa yhteiskuntaa. 

Kirjoittaja toimii hankejohtajana Kide-säätiössä.

Haku