Hyppää sisältöön

Paavo Syrjö

Paavo Syrjö

14.02.2023

KUVA | AMANDA AHO   KUVAUSPAIKKA | CAFÉ SAVOY TEOS SEINÄLLÄ | KAROLIINA HELLBERG, NE M’OUBLIE PAS

Suomi tarvitsee strategisen tason päätöksiä ja investointeja enemmän kuin koskaan

KIIHTYNYT KISA vihreän siirtymän teollisuusinvestoinneista, kaupungistuminen, energiakriisi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ajan isot ilmiöt edellyttävät investointeja niin energia- kuin liikenneinfraankin. Oman lisänsä investointipaineeseen tuo muuttunut geopoliittinen asemamme. Kaivos-, metsä- tai konepajateollisuuden vienti- ja tuontireitit kulkevat tulevaisuudessa vain länteen ja lähes yksinomaan meriteitse. Vaihtoehtoisia maareittejä on vahvistettava ja maan sisäisiä yhteyksiä modernisoitava, jotta vientitulot sekä Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus pystytään takaamaan jatkossakin.

KUNNIANHIMOISESTI INFRAA kehittämällä luodaan kilpailukykyä ja parannetaan turvallisuutta sekä investointiedellytyksiä. Siis kylvetään kasvun siemeniä. Vastaavasti taantuva väyläinfra, rapistuva energiaverkko tai pula fossiilittomasta energiasta ja sen jakeluverkoista on luottamuksen ja investointien pullonkaula.

EI OLE ENÄÄ kaukaa haettua sanoa, että infrasta huolehtiminen on Suomen kilpailukyvyn ja turvallisuuden johtamista. Mutta mistä löytyy rohkeus investointeihin, joihin vääjäämättä tarvitaan myös paljon valtion rahoitusta? 

Infraan pitää uskaltaa uskaltaa investoida silloinkin, kun perisuomalainen mielemme kehottaa varomaan ja vetäytymään.

ISON KUVAN ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisriippuvuuden parempi hahmottaminen voisi lisätä rohkeutta. Infran rakentamisella ja kunnossapidolla on moninaisia dynaamisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen. Tiedämme esimerkiksi, että infrarakentamisen kotimaisuusaste on huippua. Siihen sijoitetun miljoonan euron työllistävä vaikutus on toimialojen parhaimmistoa: vähintään 11 ammattilaista saa töitä Suomessa. Rahasta yli kolmasosa palautuu yhteiskunnalle
veroina ja veroluonteisina maksuina.

LISÄKSI HYVIN valittu rakennuskohde vivuttaa moninkertaisesti muuta rakentamista. Esimerkiksi kasvukeskusten raidehankkeiden liepeillä hyvän infran ympärille kehkeytyy kasvua, kuhinaa ja työmahdollisuuksia. Parempi infra tarkoittaa myös parempaa työvoiman ja rahdin liikkuvuutta ja sitä, että fossiilitonta energiaa on luotettavasti ja kohtuuhintaan saatavilla. 

INFRAAN PITÄÄ uskaltaa investoida silloinkin, kun perisuomalainen mielemme kehottaa varomaan ja vetäytymään. Infralla luodaan investointiedellytyksiä. Ilman niitä Suomi ei selviä.

Kirjoittaja on INFRA ry:n toimitusjohtaja

Haku